Ceza Muhakemesi Hukuku 2014-2015 Vize Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi olumlu muhakeme şartlarından biridir?

A
Takibi şikâyete bağlı suçlarda şikâyetin yapılmış olması
B
Takibi şikâyete bağlı suçlarda şikâyetin geri alınmamış olması
C
Dokunulmazlığın bulunmaması
D
Aynı fiil ve fail hakkında görülmekte olan dava bulunmaması
E
Suçun zamanaşımına uğramamış olması
Soru 2

Dokunulmazlıktan faydalanan bir milletvekili hakkında işlediği iddia edilen fiille ilgili olarak aşağıdaki muhakeme işlemlerinden hangisi yapılabilir?

A
Tutuklanabilir.
B
Yakalanabilir.
C
Sorgulama yapılabilir.
D
Yargılama yapılabilir.
E
Tanık olarak dinlenebilir.
Soru 3

Bireyin, işlediği iddia edilen suç tarihinden önce, kanunla kurulmuş bir mahkeme önünde yargılanması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?

A
Masumiyet karinesi
B
Doğal hâkim
C
Bir fiilden iki kere yargılama olamayacağı
D
Kanunilik
E
Ceza muhakemesinin kamusallığı
Soru 4

Ceza muhakemesinde iddia faaliyetini aşağıdakilerden hangisi yürütür?

A
Mahkeme
B
Suçtan zarar gören
C
Sulh ceza hakimi
D
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 5

Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lehe kanunun uygulanması
B
Aleyhe kanunun uygulanması
C
Derhal uygulanma
D
Kanunilik
E
Kişisellik
Soru 6

Teşebbüs halinde kalmış suçlarda yargılamayı yapmakla yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlk icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi
B
Sanığın yakalandığı yer mahkemesi
C
Sanığın yerleşim yeri mahkemesi
D
Son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi
E
Sanığın nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
Soru 7

Suçüstü halinde görülen şüpheliyi takip eden kolluk görevlilerinin yürüttüğü faaliyetin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İdari
B
Adli
C
Önleyici
D
Yargısal
E
Yasamaya ilişkin
Soru 8

Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendi başsavcılığının da yetkisiz olduğunu kanaatine varır ve yetkisizlik kararı verirse, yetkili başsavcılığın belirlenmesi için aşağıdaki mercilerden hangisine başvurur?

A
Yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine
B
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na
C
Yargıtay’a
D
Yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine
E
Adalet Bakanlığı’na
Soru 9

Ağır ceza mahkemeleri kaç hâkimle görev yapar?

A
Tek hâkimle
B
Bir başkan bir üye olmak üzere iki hâkimle
C
Bir başkan iki üye olmak üzere üç hâkimle
D
Bir başkan üç üye olmak üzere dört hâkimle
E
Bir başkan dört üye olmak üzere beş hâkimle
Soru 10

İlk derece mahkemesinde duruşma başlamadan önce hâkimin sanığın nişanlısı olduğunu öğrenen suçtan zarar gören katılan, en geç ne zamana kadar hâkimin reddi talebinde bulunabilir?

A
İddianame okununcaya kadar
B
Savcı esas hakkındaki mütalaasını verinceye kadar
C
Sanığın sorgusuna başlanıncaya kadar
D
Hüküm verilinceye kadar
E
Hüküm kesinleşinceye kadar
Soru 11

I. Kimliğine ilişkin sorular II. Suçu ne zaman işlediğine ilişkin sorular III. Suçu nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin sorular Şüphelinin ifade sırasında yukarıdakilerden hangileri bakımından susma hakkı vardır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Soruşturma evresinde kural olarak keşif yaptırmaya yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet savcısı
B
Mahkeme
C
Sulh ceza hakimi
D
infaz hâkimi
E
Kolluk amiri
Soru 13

Soruşturma evresinde, gömülmüş bir cesedin otopsi için mezardan çıkartılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Sulh ceza hakimi
B
Mahkeme
C
infaz hâkimi
D
Kolluk amiri
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 14

Şüphelinin aynı olaya ilişkin ikinci kez ifadesinin alınması gerektiğinde, bu işlemi yapması gereken merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet savcısı
B
Kolluk amiri
C
Sulh ceza hakimi
D
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
E
Mahkeme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi şüpheli veya sanıkla aralarında bulunan yakınlık ilişkisi nedeniyle tanıklıktan çekinebilecek kimselerden biri değildir?

A
Nişanlısı
B
Amcası
C
Evlatlığı
D
Sevgilisi
E
Boşandığı eşi
Soru 16

Yakalama, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin kararlara karşı aşağıdaki mercilerden hangisine başvurulur?

A
Asliye ceza mahkemesine
B
Sulh ceza hakimine
C
Ağır ceza mahkemesine
D
İl adalet komisyonu başkanına
E
İnfaz hâkimine
Soru 17

Soruşturma evresinde, tutukluluk halinin denetlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sulh ceza hâkiminin talebi üzerine, ağır ceza mahkemesi tarafından denetlenir.
B
Savcının veya şüphelinin talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından denetlenir.
C
Re’sen Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir.
D
Re’sen kolluk amiri tarafından denetlenir.
E
Sulh ceza hâkiminin talebi üzerine, il adalet komisyonu tarafından denetlenir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tutuklamanın maddi koşullarından biridir?

A
Suçun toplumda infial uyandırması
B
Tutuklama yasağı olmaması
C
Güvence belgesi verilmemiş olması
D
Yüklenen suçun cezasının alt sınırının beş yıldan az olmaması
E
Kuvvetli suç şüphesi olması
Soru 19

Gözaltına alınan kişi gözaltı süresince nerede tutulur?

A
Nezarethane
B
Tutukevi
C
Hücre
D
Kapalı ceza infaz kurumu
E
Yüksek güvenlikli kapalı infaz kurumu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi CMK’da tutuklamaya alternatif olarak düzenlenmiştir?

A
Adli kontrol
B
Gözaltına alma
C
Gözlem altına alma
D
Karantinaya alma
E
Zorla getirme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x