Ceza Muhakemesi Hukuku 2015-2016 Final Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Soruşturma evresinde, Cumhuriyet savcısı soruşturma konusu suçun takibinin muhakeme şartına tabi olduğunu ve bu şartın gerçekleşme imkanının bulunmadığını farkederse aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı
B
Kovuşturmaya yer olmadığı
C
Durma
D
Düşme
E
Beraat
Soru 2

Teşebbüs halinde kalmış suçlarda yer yönünden yetkili mahkeme kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanığın son adresinin bulunduğu yer mahkemesi
B
İlk icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi
C
Son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi
D
ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi
E
Sanığın yakalandığı yer mahkemesi
Soru 3

Şüphelinin, kendisine isnat edilen fiille ilgili olarak hâkim tarafından beyanının alınmasına ne ad verilir?

A
ifade alma
B
Bilgi Alma
C
Bilgi toplama
D
İletişimin denetlenmesi
E
Sorgu
Soru 4

I. Kuvvetli kaçma şüphesi II. Kuvvetli delilleri karartma şüphesi III. Suçun toplumda kuvvetli infial uyandırması CMK’ya göre yukarıdakilerden hangileri özel tutuklama nedeni sayılır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Soruşturma sırasında gizli soruşturmacı görevlendirme tedbirine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Sulh ceza hakimi
B
Ağır ceza mahkemesi
C
infaz hâkimi
D
Nöbetçi asliye ceza hâkimi
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 6

Arama karar veya emrinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Aranacak yerin adresi
B
Aranacak eşya
C
Aramayı gerçekleştirecek kolluk görevlileri
D
Arama nedenini oluşturan fiil
E
Karar veya emrin geçerlilik süresi
Soru 7

Delil olabilecek eşya, zilyedi tarafından rızasıyla soruşturma makamlarına verilirse; eşya üzerinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilir?

A
Müsadere
B
Muhafaza altına alma
C
Karantinaya alma
D
Gözlem altına alma
E
Elkoyma
Soru 8

I. Delil olabilecek eşya II. Müsadereye tabi eşya III. Tarihsel değeri olan eşya CMK’ya göre yukarıdakilerden hangileri elkoymanın konusunu oluşturur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Adalet bakanının, bazı suçların takibini Cumhuriyet savcısından istemesine ne ad verilir?

A
Talep
B
Şikayet
C
Mütalaa
D
İhbar
E
Müracaat
Soru 10

Soruşturma işlemlerinin hangi sırayla ve ne şekilde gerçekleştirileceğinin CMK’da ayrıntılı olarak düzenlenmemiş olması, soruşturmanın aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanır?

A
Kurallara bağlı olmayış
B
Dağınıklık
C
Gizlilik
D
Mecburilik
E
Kamusallık
Soru 11

Mahkemenin, iddianame kendisine verildikten sonra on beş gün içinde iade veya kabul yönünde bir karar vermemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beraat kararı vermiş sayılır.
B
iddianameyi iade etmiş sayılır.
C
Düşme kararı vermiş sayılır.
D
Davanın reddi kararı vermiş sayılır.
E
iddianameyi kabul etmiş sayılır.
Soru 12

Soruşturmanın başlatılabilmesi için gerekli olan şüphe derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuvvetli
B
Varsayılan
C
Makul
D
Basit
E
Yeterli
Soru 13

Aynı olaya ilişkin olarak aynı sanık hakkında daha önce verilmiş bir hüküm varsa, mahkeme tarafından aşağıdaki hükümlerden hangisi verilir?

A
Düşme
B
Beraat
C
Ceza verilmesine yer olmadığı
D
Mahkumiyet
E
Davanın reddi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bakımından erken sorgu söz konusu olabilir?

A
Kadın sanık
B
Kaçak sanık
C
Gaip sanık
D
Suça itilmiş çocuk
E
Yurt dışında bulunan sanık
Soru 15

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanık, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemezse ve yükümlülüklerine uygun davranırsa, mahkeme aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Davanın reddi kararı
B
Düşme kararı
C
Beraat kararı
D
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
E
Durma kararı
Soru 16

CMK’ya göre kovuşturma evresi ne zaman sona erer?

A
Hükme karşı olağanüstü kanunyollarının tüketilmesiyle
B
Hükmün verilmesiyle
C
iddianamenin kabulüyle
D
Hükmün kesinleşmesiyle
E
Savcının esas hakkında mütalaasını vermesiyle
Soru 17

Sanık on sekiz yaşını doldurmamışsa duruşma ne şekilde yapılır?

A
Duruşmanın açık mı yoksa kapalı mı yapılacağını mahkeme takdir eder.
B
Duruşmanın açık mı kapalı mı olacağına sanığın kanuni temsilcisi karar verir.
C
Duruşma açık yapılır.
D
isnat edilen suç ağır cezalıksa kapalı; ağır cezalık değilse açık yapılır.
E
Duruşma kapalı yapılır.
Soru 18

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının sanık lehine itiraz kanun yoluna başvuru süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sanık lehine bu yola başvurulduğunda süre aranmaz.
B
ilamın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesinden itibaren otuz gündür.
C
ilamın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesinden itibaren yedi gündür.
D
Yargıtay ceza dairesinin kararını vermesinden itibaren otuz gündür.
E
Yargıtay ceza dairesinin kararını vermesinden itibaren yedi gündür.
Soru 19

İtiraz sonucunda verilen karara karşı bir kez daha itiraz edilebilmesi aşağıdaki durumlardan hangisinde mümkündür?

A
Mahkeme kararına itiraz edilmişse
B
Tutuklamaya ilk kez itiraz merci karar vermişse
C
Hâkimlik kararına itiraz edilmişse
D
Gözaltına alma kararına itiraz edilmişse
E
Cumhuriyet savcısının kararına itiraz edilmişse
Soru 20

CMK'ya göre aşağıdakilerden hangisi olağan kanun yollarından biridir?

A
Yargılamanın yenilenmesi
B
Uzlaşma
C
Kanun yararına bozma
D
İtiraz
E
Karar düzeltme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x