Ceza Muhakemesi Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Eski hale getirme başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Yargıtay ilgili ceza dairesine
B
Bölge Adliye Mahkemesine
C
Ağır ceza mahkemesine
D
Süreye uyulması durumunda usule ilişkin işlemleri yapacak olan mahkemeye
E
Yüksek görevli mahkemeye
Soru 2

Yargıtay temyiz aşamasında, uyuşmazlık konusu suçun takibinin muhakeme şartına bağlı olduğunu, şartın henüz gerçekleşmediğini ancak gerçekleşme imkanının olduğunu görürse aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Düşme
B
Bozma
C
Durma
D
Davanın reddi
E
Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru 3

Türk Ceza Kanunu'na göre takibi şikayete bağlı suçlarda şikayet süresi ne kadardır?

A
Failin sorgusundan itibaren altı ay
B
Fiilin işlenmesinden itibaren altı ay
C
Fiilin öğrenilmesinden itibaren altı ay
D
Fiil veya failin öğrenilmesinden itibaren üç ay
E
Fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren altı ay
Soru 4

Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lehe kanunun uygulanması
B
Evrensellik
C
Ülkesellik
D
Derhal uygulanma
E
Aleyhe kanunun uygulanması
Soru 5

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre soruşturma evresi ne zaman sona erer?

A
Duruşmada iddianame okununcaya kadar
B
Şüphelinin ifadesinin alınmasıyla
C
iddianamenin mahkemeye verilmesiyle
D
Sanığın sorgusunun yapılmasıyla
E
iddianamenin kabulüyle
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinin bir müdafiin hukuki yardımından faydalanması zorunlu değildir?

A
Hakkında müsadere kararı verilebilecek olan sanık Ceren
B
Yokluğunda duruşma yapılan kaçak sanık Berrin
C
Gözlem altına alınması talebiyle hâkim önüne çıkartılan Ercan
D
Tutuklama talebiyle hâkim önüne çıkartılan Beyhan
E
Sağır ve dilsiz sanık Ayhan
Soru 7

Soruşturma evresinde kural olarak görevli yargılama makamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
infaz hâkimliği
B
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
C
Cumhuriyet savcılığı
D
Asliye ceza hâkimliği
E
Sulh ceza hakimliği
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi görev yönünden işbölümünün istisnasını oluşturur?

A
Davanın nakli
B
Uzlaşma
C
Niyabet
D
istinabe
E
Bağlantı
Soru 9

Aşağıdaki suçlardan hangisine ilişkin davalar, öngörülen cezanın miktarına bakılmaksızın ağır ceza mahkemesinde görülür?

A
Yağma
B
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
C
Rüşvet
D
İftira
E
Zimmet
Soru 10

Suç işlendikten sonra şüpheliyi yakalamaya yönelik kolluk faaliyetleri hangi tür faaliyet kapsamında yer alır?

A
Önleyici
B
Adli
C
İdari
D
Yargısal
E
Yasamaya ilişkin
Soru 11

Kendisi hakkında yürütülmeyen bir muhakemede, beş duyu organıyla edindiği bilgileri yetkili merci önünde aktaran kimseye ne ad verilir?

A
Tanık
B
Malen sorumlu
C
Sanık
D
Müşteki
E
Katılan
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi şüpheli veya sanıkla aralarında bulunan yakınlık ilişkisi nedeniyle tanıklıktan çekinebilecek kimselerden biri değildir?

A
Halası
B
Eşinin dayısı
C
Nişanlısı
D
Boşandığı eşi
E
Evlatlığı
Soru 13

Aşağıdaki hallerden hangisinde şüphelinin ifade için davet edilmeksizin zorla getirilmesi mümkündür?

A
Zorla getirme kararının doğrudan sulh ceza hakimi tarafından verilmesi
B
Şüphelinin on sekiz yaşından küçük olması
C
Şüphelinin yerleşim yerinin Türkiye'de olmaması
D
Şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmesi için yeterli neden bulunması
E
İsnat edilen suçun ağır cezalık bir suç olması
Soru 14

Soruşturma evresinde otopsi için cesedin mezardan çıkartılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Sulh ceza hakimi
B
infaz hâkimi
C
Nöbetçi sulh ceza hâkimi
D
Kolluk amiri
E
Cumhuriyet savcısı
Soru 15

Sanığın sorgusunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermemesi hukuka aykırıdır?

A
Neden suç işlediğine ilişkin sorulara
B
Suçu nerede işlediğine ilişkin sorulara
C
Suça ilişkin planları nereye sakladığına ilişkin sorulara
D
Kimlik bilgisine ilişkin sorulara
E
Suçu nasıl işlediğine ilişkin sorulara
Soru 16

Gözaltı kararına karşı serbest bırakılma talebi ile aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A
Ağır ceza mahkemesi başkanına
B
il adalet komisyonuna
C
Sulh ceza hakimine
D
İnfaz hâkimine
E
Asliye ceza hâkimine
Soru 17

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tutuklamaya alternatif olarak düzenlenmiş tedbir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlem altına alma
B
Yakalama
C
Gözaltına alma
D
Adli kontrol
E
Teknik takip
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi koruma tedbirlerinin ön şartlarından biri değildir?

A
Gecikmede tehlike bulunması
B
Tedbire başvurulmasının haklı görünmesi
C
Koruma tedbiri ile işin önemi veya muhtemel ceza arasında orantı olması
D
Tedbir uygulanırken muhataba bilgi verilmesi
E
Suçun işlendiğine dair belirli derecede suç şüphesi bulunması
Soru 19

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçlarda uzatma süresi hariç, çekirdek tutukluluk süresi en fazla kaç yıldır?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tutuklamanın biçimsel koşullarından biri değildir?

A
Tutuklama yasağı bulunmaması
B
Muhakeme şartının gerçekleşmiş olması
C
İsnat edilen suçun ağır cezalık olması
D
Sanığa güvence belgesi verilmemiş olması
E
Tutuklamanın orantılı olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x