Ceza Muhakemesi Hukuku 2016-2017 Final Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Suç iddiasının devlet tarafından hazırlanmasını ve yargılanmasını ifade eden ilke aşağıdkilerden hangisidir?

A
Kamu davasının mecburiliği
B
Ceza muhakemesinin kamusallığı
C
Kanunilik
D
Şüpheden sanık yararlanır
E
Lekelenmeme
Soru 2

Adliye mahkemeleri ile adliye dışı mahkemeler arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını çözmekle görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uyuşmazlık mahkemesi
B
Yargıtay Ceza Genel Kurulu
C
Anayasa mahkemesi
D
Bölge adliye mahkemesi
E
Yargıtay 5. Ceza Dairesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi meslekleri ya da sürekli uğraşları nedeniyle tanıklıktan çekinebilecek kişilerden biri değildir?

A
Avukatlar
B
Ebeler
C
Noterler
D
Kamu görevlileri
E
Mali müşavirler
Soru 4

Toplu olmayan suçlarda Cumhuriyet savcısı tarafından belirlenecek gözaltı süresi en fazla ne kadardır?

A
24 saat
B
48 saat
C
72 saat
D
96 saat
E
1 hafta
Soru 5

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde önleme aramasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
B
Sulh ceza hakimi
C
infaz hâkimi
D
Cumhuriyet savcısı
E
Mülki amir
Soru 6

Delil olabilecek veya müsadereye tabi eşyayı yanında bulunduran kişi bunları vermezse, teslime zorlama amaçlı olarak bu kişi hakkında hüküm verilinceye kadar en fazla ne kadar süreyle zorlama hapsine karar verilir?

A
1 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
1 yıl
E
2 yıl
Soru 7

Koruma tedbirleri nedeniyle sebep olunan haksızlıkların giderilmesine yönelik tazminat davası aşağıdaki mahkemelerden hangisinde açılır?

A
Zarara uğrayanın nüfusa kayıtlı mahkemesinde olduğu yer
B
Bölge adliye mahkemesinde
C
Zarara uğrayanın oturduğu yer mahkemesinde ağır ceza
D
Tazminata konu olan tedbir kararını vermiş olan mahkemede
E
Zarara uğrayanın nüfusa kayıtlı asliye hukuk mahkemesinde olduğu yer
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gizli soruşturmacı görevlendirme tedbirinin uygulanabileceği suçlardan biridir?

A
Cinsel saldırı
B
İşkence
C
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
D
Rüşvet
E
Zimmet
Soru 9

Adalet bakanının belirli suçların takip edilmesini Cumhuriyet savcısından istemesine ne ad verilir?

A
Talep
B
Mütalaa
C
İhbar
D
Şikayet
E
Müracaat
Soru 10

Cumhuriyet savcısı soruşturma sonunda suçun bütün unsurlarına ilişkin yeterli delile ulaşamamışsa aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı
B
Beraat
C
Durma
D
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
E
Kovuşturmaya yer olmadığı
Soru 11

Re’sen kovuşturulan suçtan zarar gören kimsenin durumu adli makamlara bildirmesine ne ad verilir?

A
Müracaat
B
Şikayet
C
Mütalaa
D
İhbar
E
Talep
Soru 12

Cumhuriyet savcısının ön ödeme teklifinde bulunabilmesi için şüphelinin suçu işlediğine dair en az hangi şüphe derecesine ulaşmış olması gerekir?

A
Basit şüphe
B
Makul şüphe
C
Yeterli şüphe
D
Kuvvetli şüphe
E
Kesin şüphe
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesinin koşullarından biri değildir?

A
Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyeti olmamalıdır.
B
Sanık hakkında iki yıl veya daha az süreli hapis cezası veyahut da adli para cezası verilmiş olmalıdır.
C
Sanığın işlediği suç takibi şikayete bağlı suç olmalıdır.
D
Suç nedeniyle ortaya çıkan mağdurun veya kamunun uğradığı zarar tamamen giderilmelidir.
E
Sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmelidir.
Soru 14

Duruşma disiplinini bozan kişi, hâkim veya başkan tarafından dışarı çıkartılmasına karar verildikten sonra çıkartılması sırasında direnç gösterir veya karışıklıklara neden olursa, mahkeme tarafından en fazla kaç güne kadar disiplin hapsine tabi tutulabilir?

A
3
B
4
C
5
D
7
E
10
Soru 15

Duruşma sırasında muhakemenin şarta tabi olduğu ve şartın henüz gerçekleşmediği ancak gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu anlaşılırsa mahkeme, aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Düşme
B
Durma
C
Beraat
D
Ceza verilmesine yer olmadığı
E
Davanın reddi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kural olarak duruşma hazırlığında gerçekleştirilir?

A
Sanığa iddianamenin tebliği
B
Delillerin değerlendirilmesi
C
Şüphelinin ifadesinin alınması
D
Delillerin tartışılması
E
istinafa başvurulması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun yollarından biridir?

A
Kanun yararına bozma
B
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
C
Yargılamanın yenilenmesi
D
İstinaf
E
Eski hale getirme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi istinaf duruşması sonunda verilebilecek kararlardan biri değildir?

A
Düşme
B
Mahkumiyet
C
Beraat
D
Kovuşturmaya yer olmadığı
E
Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru 19

Yargılamanın yenilenmesi başvurusu nereye yapılır?

A
Yargıtay’a
B
Yüksek görevli mahkemeye
C
Bölge Adliye Mahkemesine
D
Uyuşmazlık Mahkemesine
E
Hükmü veren mahkemeye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kanunyoluna başvurabilecek kişilerden biri değildir?

A
Sanığın eşi
B
Cumhuriyet savcısı
C
Müdafi
D
Katılan
E
Hâkim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x