Ceza Muhakemesi Hukuku 2017-2018 Final Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz muhakeme şartlarından biridir?

A
iznin verilmiş olması
B
Şikâyetin gerçekleşmiş olması
C
Hukuka uygunluk nedeninin bulunmaması
D
Sanığın akıl hastası olmaması
E
Kusurluluğu ortadan kaldıran neden bulunmaması
Soru 2

Soruşturma evresinde CMK m.163’deki kanuni koşullar oluştuğunda, aşağıdakilerden hangisi zorunlu savcı olarak görev yapar?

A
Mülki amir
B
En yakın yerdeki Cumhuriyet savcısı
C
infaz hâkimi
D
Asliye ceza hâkimi
E
Sulh ceza hâkimi
Soru 3

Tanığa, beyanda bulunmaya zorlamak üzere en fazla ne kadar süre disiplin hapsi uygulanabilir?

A
1 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
1 yıl
E
5 yıl
Soru 4

Adli kontrol kapsamında öngörülen tedbirlerden hangisi nedeniyle geçirilen süreler, daha sonra mahkûm olunan hapis cezasından mahsup edilir?

A
Yurt dışına çıkamamak
B
Uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak
C
Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak
D
Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde mesleki uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak
E
Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde yazı işlerine makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek
Soru 5

Avukat bürolarında arama yapılabilmesinin koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Arama kararı verilebilmesi için yetkili mercide, avukatın suça iştirak ettiğine dair vicdani kanaatin oluşması gerekir.
B
Arama, mülki amirin bizzat katılımıyla ve denetimiyle gerçekleştirilir.
C
Soruşturma sırasında arama yapabilmek için ağır ceza mahkemesi kararı gerekir.
D
Baro başkanı veya onu temsilen bir avukat aramada hazır bulundurulur.
E
Kolluk amiri veya Cumhuriyet savcısından birisinin aramada hazır bulunması gerekir.
Soru 6

Ceza muhakemesinde delil olabilecek veya müsadereye tabi eşya üzerinde zilyedin rızası olmaksızın, tasarruf yetkisinin geçici olarak kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Muhafaza
B
Gözlem altına alma
C
Elkoyma
D
Müsadere
E
Müşahade
Soru 7

Aşağıdaki suçlardan hangisine ilişkin soruşturma veya kovuşturma sürecinde şirket yönetimi için kayyum tayini tedbirine başvurulabilir?

A
Cinsel saldırı
B
irtikap
C
Rüşvet
D
Kasten öldürme
E
Zimmet
Soru 8

Aşağıdaki suçlardan hangisine ilişkin soruşturmada gizli soruşturmacı görevlendirme tedbirine başvurulabilir?

A
Tefecilik
B
Kasten öldürme
C
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
D
Cinsel saldırı
E
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Soru 9

Aşağıdaki suçlardan hangisiyle ilgili uyuşmazlıklarda uzlaştırma yoluna gidilemez?

A
Cinsel taciz
B
Basit kasten yaralama
C
Hakaret
D
Taksirle yaralama
E
Konut dokunulmazlığının ihlali
Soru 10

Soruşturma evresinin özelliklerinden hangisi soruşturma işlemlerinin hep aynı kişiler tarafından yapılmasının gerekli olmadığını ifade eder?

A
Dağınıklık
B
Kurallara bağlı olmama
C
Gizlilik
D
Kamusallık
E
Vazıhlık
Soru 11

Takibi şikâyete bağlı bir suçla ilgili yürütülen soruşturmada, yapılan şikâyet geri alınırsa Cumhuriyet savcısı ne şekilde hareket eder?

A
Yapılan şikâyetin geri alınması mümkün olmadığından, gerekli kanuni koşullar varsa kamu davası açar.
B
Ceza verilmesine yer olmadığı kararıyla muhakemeyi sona erdirir.
C
Beraat kararıyla muhakemeyi sona erdirir.
D
Soruşturmaya yer olmadığı kararıyla muhakemeyi sona erdirir.
E
Kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla muhakemeyi sona erdirir.
Soru 12

Mahkeme, iddianamenin kabulü veya iadesi konusunda en geç kaç gün içinde karar vermezse iddianameyi kabul etmiş sayılır?

A
30
B
15
C
10
D
5
E
3
Soru 13

CMK’ya göre kovuşturma evresi ne zaman sona erer?

A
Hükmün verilmesiyle
B
Hükme karşı olağanüstü kanunyollarının tüketilmesiyle
C
Hükmün kesinleşmesiyle
D
Sanığın son sözünü söylemesiyle
E
Savcının esas hakkında mütalaasını vermesiyle
Soru 14

CMK’ya göre, sanığın duruşmadan vareste (bağışık) tutulmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Daha önce mahkeme tarafından sorgusunun yapılmış olması
B
Türkçeyi etkin şekilde kullanamaması
C
Bir müdafiinin bulunması
D
Çocuk olmaması
E
Kendisini savunamayacak derecede malul olması
Soru 15

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildikten sonra sanık, beş yıllık denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemezse ve hakkında öngörülen tedbirlere uygun hareket ederse mahkeme, aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı
B
Beraat
C
Durma
D
Düşme
E
Davanın reddi
Soru 16

Tensip tutanağı muhakemenin hangi safhasında düzenlenir?

A
Duruşma hazırlığında
B
Hüküm verme devresinde
C
Ara muhakemede
D
Soruşturmada
E
Duruşmada
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun yollarından biridir?

A
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
B
Eski hale getirme
C
istinaf
D
Yargılamanın yenilenmesi
E
Yazılı emir
Soru 18

Bir yerdeki tek ağır ceza mahkemesinin kararma itiraz edildiğinde, itirazı incelemeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargı çevresinde bulunduğu bölge adliye mahkemesi
B
Uyuşmazlık Mahkemesi
C
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
D
En yakın ağır ceza mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 19

CMK'ya göre aşağıdakilerden hangisi temyiz incelemesinde Yargıtay'ın re'sen inceleyeceği hukuka kesin aykırılık hâllerinden biri değildir?

A
Ağır ceza mahkemesindeki duruşmalara Cumhuriyet savcısının katılmamış olması
B
Katılanın tanıklara soru sorma hakkının önemli derecede sınırlanmış olması
C
Hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin hükme dayanak yapılması
D
Ağır ceza mahkemesinin iki hâkimle duruşma yapması
E
Yargılamanın aleni olması gerekirken, birkaç oturumun kapalı olarak gerçekleştirilmesi
Soru 20

CMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi verilen mahkumiyet hükmüne karşı kanun yoluna başvurma hakkı olanlardan biri değildir?

A
Sanığın eşi
B
Sanığın kanuni temsilcisi
C
Bilirkişi
D
Cumhuriyet savcısı
E
Katılan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x