Ceza Muhakemesi Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şikâyet hakkı doğduktan sonra bu hakkın süresi içinde kullanılmayacağının açıklanması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Şikâyeti dönüştürme
B
Şikâyeti yönlendirme
C
Şikâyetten vazgeçme
D
Şikâyeti geri alma
E
Şikâyetten feragat
Soru 2

Kural olarak kamu davasına katılma ne zamana kadar mümkündür?

A
Savcı esas hakkında mütalaasını açıklayıncaya kadar
B
Hüküm verilinceye kadar
C
Hüküm kesinleşinceye kadar
D
Sanığın sorgusu başlayıncaya kadar
E
Duruşmada son söz sanığa verilinceye kadar
Soru 3

Soruşturma evresinde otopsi için cesedin mezardan çıkartılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
infaz hâkimi
B
Cumhuriyet savcısı
C
Nöbetçi sulh ceza hâkimi
D
Kolluk amiri
E
Sulh ceza hâkimi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamında şüpheli hakkında öngörülebilecek yükümlülüklerden biri değildir?

A
Yurt dışına çıkamama
B
Konutu terk etmeme
C
Adli para cezası ödeme
D
Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme
E
Güvence yatırma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi kapsamında uygulanabilecek tedbirlerden biri değildir?

A
iletişimin dinlenmesi
B
iletişimin tespiti
C
iletişimin engellenmesi
D
iletişimin kayda alınması
E
Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi
Soru 6

Ceza muhakemesinde delil olabilecek veya müsadereye tabi eşya üzerinde zilyedin rızası olmaksızın, tasarruf yetkisinin geçici olarak kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Elkoyma
B
Müsadere
C
Müşahade
D
Muhafaza
E
Gözlem altına alma
Soru 7

Mobil telefonun yerinin tespiti tedbiri, uzatma süresi dahil en fazla ne kadar süre için uygulanabilir?

A
1 hafta
B
10 gün
C
1 ay
D
3 ay
E
6 ay
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gizli soruşturmacı görevlendirme tedbirinin uygulanabileceği suçlardan biridir?

A
işkence
B
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
C
Cinsel saldırı
D
Rüşvet
E
Zimmet
Soru 9

Mahkeme, iddianamenin kabulü veya iadesi konusunda en geç kaç gün içinde karar vermezse iddianameyi kabul etmiş sayılır?

A
30
B
15
C
10
D
5
E
3
Soru 10

Aşağıdaki suçlardan hangisiyle ilgili uyuşmazlıklarda uzlaştırma yoluna gidilemez?

A
Konut dokunulmazlığının ihlali
B
Basit kasten yaralama
C
Hakaret
D
Taksirle yaralama
E
Cinsel taciz
Soru 11

Cumhuriyet savcısı soruşturma sonunda suçun bütün unsurlarına ilişkin yeterli delile ulaşamamışsa aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Beraat
B
Durma
C
Ceza verilmesine yer olmadığı
D
Kovuşturmaya yer olmadığı
E
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
Soru 12

Re’sen kovuşturulan suçtan zarar gören kimsenin durumu adli makamlara bildirmesine ne ad verilir?

A
Talep
B
Müracaat
C
ihbar
D
Mütalaa
E
Şikâyet
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kural olarak duruşma hazırlığında gerçekleştirilir?

A
Sanığa iddianamenin tebliği
B
Delillerin tartışılması
C
Şüphelinin ifadesinin alınması
D
istinafa başvurulması
E
Delillerin değerlendirilmesi
Soru 14

CMK’ya göre kovuşturma evresi ne zaman sona erer?

A
Hükme karşı olağanüstü kanunyollarının tüketilmesiyle
B
Hükmün verilmesiyle
C
Savcının esas hakkında mütalaasını vermesiyle
D
iddianamenin kabulüyle
E
Hükmün kesinleşmesiyle
Soru 15

Aynı olaya ilişkin olarak aynı sanık hakkında daha önce verilmiş bir hüküm varsa, mahkeme tarafından aşağıdaki hükümlerden hangisi verilir?

A
Beraat
B
Düşme
C
Ceza verilmesine yer olmadığı
D
Davanın reddi
E
Mahkumiyet
Soru 16

Duruşmada hazır bulunması halinde hükümden önce son söz kime verilir?

A
Müdafie
B
Katılana
C
Bilirkişiye
D
Sanığa
E
Cumhuriyet savcısına
Soru 17

Yargılamanın yenilenmesi başvurusu nereye yapılır?

A
Hükmü veren mahkemeye
B
Yüksek görevli mahkemeye
C
Bölge adliye mahkemesine
D
Yargıtay’a
E
Uyuşmazlık Mahkemesine
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi istinaf duruşması sonunda verilebilecek kararlardan biri değildir?

A
Düşme
B
Mahkumiyet
C
Kovuşturmaya yer olmadığı
D
Beraat
E
Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun yollarından biridir?

A
istinaf
B
Eski hale getirme
C
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
D
Yargılamanın yenilenmesi
E
Yazılı emir
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kanun yoluna başvurabilecek kişilerden biri değildir?

A
Müdafi
B
Cumhuriyet savcısı
C
Katılan
D
Sanığın eşi
E
Hâkim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x