Ceza Muhakemesi Hukuku 2018-2019 Final Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Takibi şikâyete bağlı suçlar bakımından kural olarak şikâyetten vazgeçme en gec ne zamana kadar mümkündür?

A
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verinceye kadar
B
Hüküm verilinceye kadar
C
iddianame kabul edilinceye kadar
D
iddianame mahkemeye verilinceye kadar
E
Hüküm kesinleşinceye kadar
Soru 2

CMK'ye göre, aşağıdakilerin hangisinde şüpheli ve sanığın bir müdafiinin bulunması zorunludur?

A
Otuz yaşından küçük olunması
B
Yabancı olunması
C
Suçun alt sınırının beş yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi
D
Çocuğa karşı bir suç işlenmesi
E
Etkili şekilde Türkçe konuşulamaması
Soru 3

CMK’ye göre aşağıdakilerden hangisi meslekleri nedeniyle tanıklıktan
çekinebilecek kişilerden biridir?

A
Öğretmen
B
Subay
C
Kimyager
D
Mühendis
E
Ebe
Soru 4

CMK’de tutuklamaya alternatif olarak düzenlenmiş koruma tedbirlerine ne ad verilir?

A
Gözaltına alma
B
Adli kontrol
C
Gözlem altına alma
D
Yakalama
E
Muhafaza altına alma
Soru 5

Aşağıdaki tedbirlerden hangisine şüpheli veya sanığın yakalanması amacına yönelik olarak başvurulur?

A
iletişimin tespiti
B
iletişimin kayda alınması
C
iletişimin dinlenmesi
D
Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi
E
Mobil telefonun yerinin tespiti
Soru 6

Şüpheli hakkında arama yapılabilmesi için aranılan eşyanın aranılacak yerde olduğuna dair en az hangi şüphe derecesinin bulunması gerekir?

A
Yeterli şüphe
B
Olası şüphe
C
Makul şüphe
D
izlenim şüphesi
E
Kuvvetli şüphe
Soru 7

CMK’de aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisi nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir haksızlığın giderilmesine yönelik tazminat yolu öngörülmemiştir?

A
El koyma
B
Arama
C
Adli kontrol
D
Gözaltına alma
E
Tutuklama
Soru 8

İspat aracı olabilecek ya da müsadereye tabi eşya üzerinde zilyedin tasarruf yetkisinin, kendi rızasıyla geçici olarak kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Muhafaza altına alma
B
Müsadere
C
Gözaltına alma
D
Gözlem altına alma
E
El koyma
Soru 9

Re’sen kovuşturulan bir suçtan haberdar olan kimsenin durumu, adli makamlara bildirmesine ne ad verilir?

A
izin
B
Mütalaa
C
Talep
D
ihbar
E
Şikâyet
Soru 10

Soruşturma sonunda suçun işlendiğine dair yeterli delile ulaşılamaması hâlinde, soruşturma evresi aşağıdaki kararlardan hangisi ile sona erer?

A
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
B
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
C
Beraat kararı
D
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı
E
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
Soru 11

Mahkemenin, iddianame kendisine verildikten sonra on beş gün içinde iade veya kabul yönünde bir karar vermemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşme kararı vermiş sayılır.
B
Beraat kararı vermiş sayılır.
C
iddianameyi iade etmiş sayılır.
D
Davanın reddi kararı vermiş sayılır.
E
iddianameyi kabul etmiş sayılır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi soruşturma evresinin özelliklerinden biridir?

A
Doğrudan doğruyalık
B
Gizlilik
C
Sözlülük
D
Düzenlilik
E
Kurallara sıkı sıkıya bağlılık
Soru 13

Hüküm verilmeden önce duruşmada son söz, duruşmada hazır bulunanlardan hangisine verilir?

A
Cumhuriyet savcısına
B
Katılan vekiline
C
Müdafie
D
Sanığa
E
Katılana
Soru 14

Yargılama sırasında, işlenen suçla ilgili olarak sanık bakımından bağlayıcı emrin ifasının söz konusu olduğunun tespit edilmesi hâlinde aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı
B
Beraat
C
Davanın reddi
D
Mahkûmiyet
E
Düşme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi hükümdür?

A
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı
B
Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
C
Durma kararı
D
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
E
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
Soru 16

Aşağıdaki kararlardan hangisinin verilebilmesi için sanığın buna rıza göstermesi koşulu aranır?

A
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
B
Durma
C
Beraat
D
Güvenlik tedbirine mahkumiyet
E
Hapis cezasına mahkumiyet
Soru 17

Yargılama neticesinde sanık hakkında 12 yıl hapis cezasına hükmedilmiş ancak yasal süresi içinde taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmamıştır.
Buna göre, hükmün re'sen istinaf incelemesine konu olması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Her hüküm başvuran bulunmasa da istinaf incelemesinden geçtiği için bu hüküm de istinaf incelemesinden geçer.
B
Bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin takdirine göre incelemeden geçip geçmeyeceğine karar verilir.
C
Taraflardan hiçbirisi istinafa başvurmadığı için hüküm istinaf incelemesinden geçmez.
D
Yargılamayı yapan mahkeme başkanı veya hâkimin takdirine göre incelemeden geçip geçmeyeceğine karar verilir.
E
On yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet olduğu için hüküm kendiliğinden/re'sen istinaf incelemesinden geçer.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yargılamanın aleyhte yenilenme sebeplerinden biridir?

A
Sanığın suçu işlediğini gösteren yeni ve güvenilir delillerin ortaya çıkması
B
Duruşmada sanığın veya hükümlünün lehine ileri sürülen ve hükme etkili olan bir belgenin sahteliğinin anlaşılması
C
Ceza hükmünün hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olması ve bu hükmün kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılması
D
Avrupa insan Hakları Mahkemesi’nin yargılamada sanık lehine hatalar yapılması dolayısıyla Türkiye’yi mahkum etmesi
E
Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanığın hükümlü lehine kasıtlı olarak gerçek dışı tanıklıkta bulunduğunun anlaşılması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü kanun yollarından biridir?

A
itiraz
B
istinaf
C
Temyiz
D
Kanun yararına bozma
E
Eski hale getirme
Soru 20

CMK’ye göre temyiz süresi hükmün tefhim veya tebliğinden itibaren kaç gündür?

A
30
B
15
C
10
D
7
E
3
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,40. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x