Ceza Muhakemesi Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Soruşturma evresinde muhakemenin şarta bağlı olduğu ve şartın gerçekleşme imkanının bulunmadığı anlaşılırsa aşağıdaki kararlardan hangisi verilir?

A
Kovuşturmaya yer olmadığı
B
Beraat
C
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi
D
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
E
Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru 2

Mahkemelerde duruşmada görev yapan, hukuki anlamda davaya bir katkısı olmayıp duruşmanın akışına yardımcı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mübaşir
B
Zabıt katibi
C
Yazı işleri müdürü
D
Adli tabip
E
Bilirkişi
Soru 3

Ölüm zamanı ile nedeni gibi bulguları araştırmak amacıyla ölünün dıştan muayene edilmesine ne ad verilir?

A
Otopsi
B
Fiziki kimliğin tespiti
C
Gözaltına alma
D
Adli muayene
E
Gözlem altına alma
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamında şüpheli hakkında öngörülebilecek yükümlülüklerden biri değildir?

A
Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme
B
Konutu terk etmeme
C
Yurt dışına çıkamama
D
Güvence yatırma
E
Adli para cezası ödeme
Soru 5

Ceza muhakemesinde delil olabilecek veya müsadereye tabi eşya üzerinde zilyedin rızası olmaksızın, tasarruf yetkisinin geçici olarak kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Gözlem altına alma
B
Müsadere
C
Elkoyma
D
Müşahade
E
Muhafaza
Soru 6

Arama karar veya emrinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Aranacak yerin adresi
B
Aranacak eşya
C
Arama nedenini oluşturan fiil
D
Aramayı gerçekleştirecek kolluk görevlileri
E
Karar veya emrin geçerlilik süresi
Soru 7

CMK’ye göre haksız yere tutuklu kalıp sonradan beraatine karar verilen kimse, hangi mahkemeye başvurmak suretiyle tazminat talebinde bulunabilir?

A
Bölge adliye mahkemesine
B
Hakkında haksız tedbire karar veren mahkemeye
C
Oturduğu yerdeki ağır ceza mahkemesine
D
Bölge idare mahkemesine
E
Nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki ağır ceza mahkemesine
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi gizli soruşturmacı görevlendirme tedbirinin uygulanabileceği suçlardan biridir?

A
Rüşvet
B
işkence
C
Cinsel saldırı
D
Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
E
Zimmet
Soru 9

Aşağıdaki suçlardan hangisiyle ilgili uyuşmazlıklarda uzlaştırma yoluna gidilemez?

A
Basit kasten yaralama
B
Cinsel taciz
C
Taksirle yaralama
D
Konut dokunulmazlığının ihlali
E
Hakaret
Soru 10

Uzlaşma ile sona eren muhakeme neticesinde, uzlaştırmacı ücreti ve uzlaştırma giderleri ne şekilde karşılanır?

A
Mağdur tarafından ödenir.
B
3/4’ü şüpheli, 1/4’ü ise mağdur tarafından ödenir.
C
Devlet hazinesince karşılanır.
D
Şüpheli ve mağdur tarafından ortak ödenir.
E
Şüpheli tarafından ödenir.
Soru 11

Mahkemenin, iddianame kendisine verildikten sonra on beş gün içinde iade veya kabul yönünde bir karar vermemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
iddianameyi iade etmiş sayılır.
B
Davanın reddi kararı vermiş sayılır.
C
Düşme kararı vermiş sayılır.
D
iddianameyi kabul etmiş sayılır.
E
Beraat kararı vermiş sayılır.
Soru 12

Adalet bakanının belirli suçların takip edilmesini Cumhuriyet savcısından istemesine ne ad verilir?

A
Talep
B
Mütalaa
C
Müracaat
D
ihbar
E
Şikayet
Soru 13

Duruşma sırasında muhakemenin şarta tabi olduğu ve şartın henüz gerçekleşmediği ancak gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu anlaşılırsa mahkeme, aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Düşme
B
Durma
C
Davanın reddi
D
Beraat
E
Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru 14

CMK’ye göre kovuşturma evresi ne zaman sona erer?

A
Savcının esas hakkında mütalaasını vermesiyle
B
Hükmün verilmesiyle
C
Sanığın son sözünü söylemesiyle
D
Hükme karşı olağanüstü kanunyollarının tüketilmesiyle
E
Hükmün kesinleşmesiyle
Soru 15

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildikten sonra sanık, beş yıllık denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemezse ve hakkında öngörülen tedbirlere uygun hareket ederse mahkeme, aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Düşme
B
Durma
C
Ceza verilmesine yer olmadığı
D
Davanın reddi
E
Beraat
Soru 16

CMK’ye göre, sanığın duruşmadan vareste (bağışık) tutulmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendisini savunamayacak derecede malul olması
B
Bir müdafiinin bulunması
C
Daha önce mahkeme tarafından sorgusunun yapılmış olması
D
Çocuk olmaması
E
Türkçeyi etkin şekilde kullanamaması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi istinaf duruşması sonunda verilebilecek kararlardan biri değildir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı
B
Düşme
C
Mahkumiyet
D
Beraat
E
Kovuşturmaya yer olmadığı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kanun yoluna başvurabilecek kişilerden biri değildir?

A
Katılan
B
Sanığın eşi
C
Müdafi
D
Cumhuriyet savcısı
E
Hâkim
Soru 19

CMK’ye göre, aşağıdakilerden hangisi otomatik istinaf incelemesine konu olur?

A
Hayata karşı işlenen suçlara ilişkin hükümler
B
On beş yıl ve daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler
C
Kamu idaresine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümler
D
Terör suçlarına ilişkin hükümler
E
Örgütlü suçlara ilişkin hükümler
Soru 20

CMK’ye göre temyiz süresi hükmün tefhim veya tebliğinden itibaren kaç gündür?

A
30
B
15
C
10
D
7
E
3
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x