Ceza Muhakemesi Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Takibi şikâyete bağlı bir suçta şikâyetten vazgeçilmesi durumunda, yeniden şikâyette bulunulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yeniden şikâyette bulunulamaz.
B
Şikâyet süresi henüz dolmamışsa şikâyette bulunulabilir.
C
Her zaman yeniden şikâyette bulunulabilir.
D
Ancak mağdur rıza gösterirse şikâyette bulunulabilir.
E
Ancak Cumhuriyet başsavcılığının onayıyla şikâyette bulunulabilir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza muhakemesine hâkim olan hak ve ilkelerden biri değildir?

A
Duruşmanın sözlülüğü ilkesi
B
Taraflarca hazırlama ilkesi
C
Kendisine yapılan isnadı öğrenme hakkı
D
Doğal hâkim ilkesi
E
Adil yargılanma hakkı
Soru 3

Eski hale getirme işlemi bakımından aşağıdakilerden hangisi kanunen kusursuz sayılmıştır?

A
Alt sınırı beş yıldan fazla süreli hapis cezasını gerektiren bir suçun mağduru
B
Çocuk sanık
C
Sağır ve dilsiz kimse
D
Kendisini savunamayacak derecede malul olan kimse
E
Kanun yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmeyen kimse
Soru 4

TCK’ya göre şikâyet süresi suçtan zarar görenin fiili ve faili öğrenmesinden itibaren ne kadardır?

A
3 ay
B
6 ay
C
1 yıl
D
2 yıl
E
5 yıl
Soru 5

Temyiz aşamasında Yargıtay ilgili ceza dairesi, suçla ilgili zaman aşımı süresinin dolduğunu tespit ederse aşağıdaki kararlardan hangisini verir?

A
Durma
B
Bozma
C
Davanın reddi
D
Ceza verilmesine yer olmadığı
E
Düşme
Soru 6

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmada, duruşmada en çok kaç müdafii hazır bulunabilir?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
Herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.
Soru 7

Kütahya nüfusuna kayıtlı olup, Ankara’da ikamet etmekte olan Aylin hakkında, Eskişehir’de işlenen ve üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suça ilişkin açılacak davada görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ankara ağır ceza mahkemesi
B
Kütahya asliye ceza mahkemesi
C
Eskişehir ağır ceza mahkemesi
D
Ankara asliye ceza mahkemesi
E
Eskişehir asliye ceza mahkemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi karışık bağlantının sonuçlarından biridir?

A
Birleştirme
B
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması
C
Uzlaşma
D
Önödeme
E
Nispi yargılama
Soru 9

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlere dayanarak bir hâkimin reddi, ilk derece mahkemelerinde en geç ne zamana kadar istenebilir?

A
iddianamenin kabulü kararı okununcaya kadar
B
Hüküm verilinceye kadar
C
Sanığın sorgusuna başlanıncaya kadar
D
Sanık son sözünü söyleyinceye kadar
E
Delillerin ikamesi tamamlanıncaya kadar
Soru 10

Mahkemelerde duruşmada görev yapan, hukuki anlamda davaya bir katkısı olmayıp duruşmanın akışına yardımcı olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazı işleri müdürü
B
Bilirkişi
C
Adli tabip
D
Mübaşir
E
Zabıt katibi
Soru 11

Türk ceza muhakemesinde kabul edilen delil sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biçimsel delil sistemi
B
Kesin delil sistemi
C
Etnik delil sistemi
D
Vicdani delil sistemi
E
Kanuni delil sistemi
Soru 12

Bilirkişilik görevinin yapmaktan kaçınan kimseye en fazla ne kadar süre disiplin hapsi uygulanabilir?

A
1 ay
B
3 ay
C
6 ay
D
1 yıl
E
2 yıl
Soru 13

CMK’ya göre aşağıdakilerden hangisi şüpheli veya sanıkla arasındaki yakınlık ilişkisi nedeniyle tanıklıktan çekinebilecek kişilerden biridir?

A
iş ortağı
B
Süt kardeşi
C
Kuzeni
D
Nişanlısı
E
Çocukluk arkadaşı
Soru 14

Bir suçun tespiti veya aydınlatılması için müşteki, suçtan zarar gören ve suç işleme şüphesi bulunmayan diğer kişilerin dinlenmesi ve beyanlarının tutanağa geçirilmesine ne ad verilir?

A
Bilgi alma
B
Sorgu
C
izhar
D
Keşif
E
ifade alma
Soru 15

Ölüm zamanı ile nedeni gibi bulguları araştırmak amacıyla ölünün dıştan muayene edilmesine ne ad verilir?

A
Gözaltına alma
B
Otopsi
C
Adli muayene
D
Fiziki kimliğin tespiti
E
Gözlem altına alma
Soru 16

Aşağıdaki suçlardan hangisinde, suç için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı iki yıldan az olsa bile tutuklama kararı verilebilir?

A
Vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar
B
Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar
C
Malvarlığına karşı kasten işlenen suçlar
D
Adliyeye karşı işlenen suçlar
E
Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı işlenen suçlar
Soru 17

Aralarında iştirak iradesi olmasa dahi üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçlara ne ad verilir?

A
itiyadi suç
B
Devlete karşı işlenen suç
C
Mükerrer suç
D
Örgütlü suç
E
Toplu suç
Soru 18

Adli kontrole karar vermeye yetkili makam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Soruşturma evresinde yalnızca sulh ceza hâkimi, kovuşturmada ise yalnızca mahkeme tarafından karar verilebilir.
B
Kovuşturma evresine münhasır olmak üzere, yalnızca sulh ceza hâkimi tarafından karar verilebilir.
C
Kural olarak hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir.
D
Kural olarak Cumhuriyet savcısı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise kolluk amiri tarafından karar verilebilir.
E
Soruşturmaya münhasır olmak üzere yalnızca kolluk amiri tarafından karar verilebilir.
Soru 19

Tutuklama kararına karşı başvurulacak kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
istinaf
B
itiraz
C
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
D
Temyiz
E
Yargılamanın yenilenmesi
Soru 20

Adli kontrol kapsamında karar verilen tedbirlerden hangisi nedeniyle geçirilen süreler, mahkûm olunan hapis cezasından mahsup edilir?

A
Hakimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde mesleki uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uyma
B
Yurt dışına çıkamama
C
Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmeme
D
Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olma
E
Hakim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,91. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x