Ceza Muhakemesi Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Ceza Muhakemesi Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İddianamenin mahkeme tarafından kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar devam eden muhakeme sürecine ne ad verilir?

A
Duruşma
B
Ara muhakeme
C
Soruşturma
D
Hüküm devresi
E
Kovuşturma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi olumlu muhakeme şartlarından biridir?

A
Takibi şikâyete bağlı suçlarda şikâyetin yapılmış olması
B
Aynı fiil ve fail hakkında görülmekte olan dava bulunmaması
C
Takibi şikâyete bağlı suçlarda şikâyetin geri alınmamış olması
D
Dokunulmazlığın bulunmaması
E
Suçun zamanaşımına uğramamış olması
Soru 3

Kural olarak kamu davasına katılma ne zamana kadar mümkündür?

A
Hüküm kesinleşinceye kadar
B
Duruşmada son söz sanığa verilinceye kadar
C
Hüküm verilinceye kadar
D
Savcı esas hakkında mütalaasını açıklayıncaya kadar
E
Sanığın sorgusu başlayıncaya kadar
Soru 4

Hakimin tarafsızlığından şüpheye düşüren bir sebebe bağlı olarak reddi, ilk derece yargılamasında en gec ne zamana kadar ileri sürülebilir?

A
iddianamenin kabulü kararı okununcaya kadar
B
Sanığa son sözü soruluncaya kadar
C
Savcılık esas hakkındaki mütalaasını verinceye kadar
D
Delillerin ortaya konması tamamlanana kadar
E
Sanığın sorgusuna başlanıncaya kadar
Soru 5

Beş duyu organı aracılığıyla belirti delilinin incelenmesi faaliyetine ne ad verilir?

A
El koyma
B
Gözlem altına alma
C
inceleme
D
Keşif
E
Delil toplama
Soru 6

Aşağıdaki hallerden hangisinde şüphelinin ifade için davet edilmeksizin zorla getirilmesi mümkündür?

A
isnat edilen suçun ağır cezalık bir suç olması
B
Şüpheli hakkında yakalama emri düzenlenmesi için yeterli neden bulunması
C
Zorla getirme kararının doğrudan sulh ceza hâkimi tarafından verilmesi
D
Şüphelinin on sekiz yaşından küçük olması
E
Şüphelinin yerleşim yerinin Türkiye’de olmaması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi koruma tedbirlerinin ön şartlarından biri değildir?

A
Cumhuriyet savcısının talebinin bulunması
B
Kanunla düzenlenmiş olması
C
Orantılı olması
D
Gecikmede tehlike bulunması
E
Tedbire başvurulmasının haklı görünmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tutuklamanın biçimsel koşullarından biri değildir?

A
Sanığa güvence belgesi verilmemiş olması
B
Muhakeme şartının gerçekleşmesi
C
Tutuklama yasağının bulunmaması
D
Tutuklamanın orantılı olması
E
Uyuşmazlık konusu suçun uzlaşmaya tabi bir suç olmaması
Soru 9

Aşağıdaki suçlardan hangisine ilişkin soruşturmada gizli soruşturmacı görevlendirme tedbirine başvurulabilir?

A
Silahlı örgüt kurma
B
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama
C
Kasten öldürme
D
Cinsel saldırı
E
Tefecilik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi kapsamında uygulanabilecek tedbirlerden biri değildir?

A
iletişimin tespiti
B
iletişimin engellenmesi
C
iletişimin dinlenmesi
D
iletişimin kayda alınması
E
Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi
Soru 11

Önleme aramasına gecikmesinde sakınca bulunan hallerde aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A
Kolluk amiri
B
il adalet komisyonu başkanı
C
Mülki amir
D
Cumhuriyet savcısı
E
infaz hâkimi
Soru 12

Bir soruşturmanın başlaması için suçun işlendiğine dair en az hangi şüphe derecesinin gerçekleşmesi gerekir?

A
Basit
B
Makul
C
Yeterli
D
Kuvvetli
E
Kesin
Soru 13

İddianamenin mahkemeye verilmesinden sonra on beş gün içerisinde iddianamenin kabulü veya iadesi konusunda bir karar verilmemesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
iddianame iade edilmiş sayılır.
B
iddianamenin akıbeti hakkında karar vermesi için Adalet Bakanlığı’na başvurulur.
C
iddianame kabul edilmiş sayılır.
D
iddianamenin akıbeti hakkında karar vermesi için Yargıtaya başvurulur.
E
iddianamenin akıbeti hakkında karar vermesi için yüksek görevli mahkemeye başvurulur.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi soruşturmanın özelliklerinden biri değildir?

A
Dağınıklık
B
Kurallara bağlı olmayış
C
Sözlülük
D
Mecburilik
E
Kamusallık
Soru 15

Aynı olaya ilişkin olarak aynı sanık hakkında daha önce verilmiş bir hüküm varsa, mahkeme tarafından aşağıdaki hükümlerden hangisi verilir?

A
Beraat
B
Durma
C
Düşme
D
Davanın reddi
E
Ceza verilmesine yer olmadığı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesinin koşullarından biri değildir?

A
Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyeti olmamalıdır.
B
Sanık hakkında hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis cezası veya da adli para cezası olmalıdır.
C
Suç nedeniyle ortaya çıkan mağdurun veya kamunun uğradığı zarar tamamen giderilmelidir.
D
Sanık hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmelidir.
E
Sanığın işlediği suç takibi şikayete bağlı suç olmalıdır.
Soru 17

İşlenen suçta sanık bakımından zorunluluk hali olduğu tespit edilirse aşağıdaki hükümlerden hangisi verilir?

A
Mahkumiyet kararı
B
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
C
Beraat kararı
D
Düşme kararı
E
Davanın reddi kararı
Soru 18

Yargılamanın yenilenmesi istemine ilişkin başvuru aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Başvuranın oturduğu yerdeki ağır ceza mahkemesine
B
Bölge adliye mahkemesine
C
Yargıtay ilgili ceza dairesine
D
Hükmü veren mahkemeye
E
Yargıtay Ceza Genel Kuruluna
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi olağan kanun yollarından biridir?

A
Yazılı emir
B
istinaf
C
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı
D
Eski hale getirme
E
Yargılamanın yenilenmesi
Soru 20

CMK'ye göre aşağıdakilerden hangisi temyiz incelemesinde Yargıtay'ın re'sen inceleyeceği hukuka kesin aykırılık hâllerinden biri değildir?

A
Mahkemenin yasaya uygun biçimde kurulmamış olması
B
Hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin hükme dayanak yapılması
C
Hükmün gerekçesiz olması
D
Katılanın tanıklara soru sorma hakkının önemli derecede sınırlanmış olması
E
Hâkimlik görevini yapmaktan yasal olarak yasaklanmış hâkimin hükme katılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (6 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x