Çocuk, Bilim Ve Teknoloji 2016-2017 Final Sınavı

Çocuk, Bilim Ve Teknoloji 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Okul öncesi öğretim programında sınıflarda çocukların bilimi öğrenme ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerinde rol oynayan fiziksel alanlara ne ad verilir?

A
Laboratuvarlar
B
Doğa okulları
C
Teknoloji alanları
D
Fen merkezleri
E
Oyun alanları
Soru 2

1930 yılında keşfedilen Plüton 76 yıldır Güneş sisteminde yer alan gezegenlerden biri olarak kabul edilmekteydi. Fakat 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından Plüton gezegen olarak değil cüce gezegen olarak tanımlanmıştır.
Yukarıdaki durum birincil olarak bilimin doğasının hangi özelliğine işaret eder?

A
Bilimin yaratıcı doğası
B
Bilimin sosyal ve kültürel doğası
C
Gözlem ve çıkarım ilişkisi
D
Teoriler ve yasalar arasındaki ilişki
E
Bilimin değişebilir doğası
Soru 3

Dış dünyadaki varlıklar ve olaylar arasındaki ilişkilerin gözlenmesi sonucu oluşturulan kavramlara ne ad verilir?

A
Kuramsal kavramlar
B
Betimlemeli kavramlar
C
Zihinsel kavramlar
D
Duygusal kavramlar
E
Algılanan kavramlar
Soru 4

Aşağıdaki göstergelerden hangisi okul öncesi dönemdeki nesneleri ölçme kazanımı ile ilgili değildir?

A
Nesnenin mekândaki konumunun söylenmesi
B
Standart ölçme araçlarının neler olduğunun söylenmesi
C
Ölçme sonucunun tahmin edilmesi
D
Standart olmayan birimlerle ölçülmesi
E
Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırılması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi fen öğretiminde kullanılan oyun tabanlı öğrenmenin faydalarından biri değildir?

A
Oyunların sosyal yaşama ait kuralların öğrenilmesinde yardımcı olması
B
Çocukların bilişsel ve duygusal gelişimine yardımcı olması
C
Oyunların çocukların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarını sağlaması
D
Öğretmenin öğrencileri daha iyi tanımasına yardımcı olması
E
Çocukların ezber becerilerini güçlendirmesi
Soru 6

Sibel Öğretmen Fen Bilimleri dersinde 5E öğrenme halkasını kullanarak bulaşıcı hastalıklar konusunu işlemektedir. Öğrencilerin dikkatlerini toplamak üzere ağzını ve burnunu kapatan bir maske takarak onlara çeşitli sorular yöneltmektedir.
Yukarıdaki etkinlik 5E öğrenme halkasının aşağıdaki aşamalarından hangisinde yer alır?

A
Açıklama
B
Değerlendirme
C
Giriş
D
Keşfetme
E
Derinleştirme
Soru 7

Vygotsk'nin öğrenme hakkındaki görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kültürel öğelerin önemine vurgu yapar.
B
işbirlikçi öğrenmeyi savunur.
C
Öğrenmede dilin önemli olduğunu savunur.
D
Öğrenmenin bireysel bir süreç olduğunu savunur.
E
Öğrenmede sosyal çevrenin önemine dikkat çeker.
Soru 8

Esra Öğretmen, sağlıklı beslenme bilinci kazanmaları için bir grup öğrenciden sağlıklı beslenme yolları, her besinden ne kadar alınması gerektiği ve sağlıksız beslenme örnekleri hakkında araştırma yapmalarını ve bulgularına eleştirel düşüncelerini de katarak sınıfta paylaşmalarını ister.
Esra Öğretmen’in yukarıda kullandığı yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
3E Öğrenme halkası
B
Proje yaklaşımı
C
Waldorf yaklaşımı
D
Oyun tabanlı öğrenme
E
Bütünleştirilmiş program yaklaşımı
Soru 9

Antroposentrik yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tüm canlıların eşit yaşam hakkının olmasını savunan bir yaklaşımdır.
B
Oansız varlıkları konu alan yaklaşımdır.
C
Biyolojik olayları merkeze alan bir yaklaşımdır.
D
insanı merkeze alan yaklaşımdır.
E
Doğa olaylarını merkeze alan yaklaşımdır.
Soru 10

2015 Paris İklim Konferansının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atmosfer sıcaklığının artışının 1.5-2 °0 (santigrat) ile sınırlanması
B
Erozyonun azaltılması
C
Su kirliliği ile mücadele edilmesi
D
Biyoçeşitliliğinin artırılması
E
Atmosferik çalışmalara önem verilmesi
Soru 11

Nickerson’nın Psikoloji ve Çevresel Değişim kitabında belirtildiği gibi aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarından biri değildir?

A
Biyoçeşitliliğin azalması
B
Çölleşme
C
Organik gübre kullanımı
D
Asit yağışları
E
Küresel ısınma
Soru 12

Beslenme şekline göre herbivorlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikincil tüketiciler
B
Birincil tüketiciler
C
Dördüncül tüketiciler
D
Üreticiler
E
Üçüncül tüketiciler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ebeveynlerin, çocukların televizyon izleme süreçlerine dair yaptıkları yanlışlardan biri değildir?

A
Televizyonu dadı olarak kullanmak
B
Çocuğu pasif izleyicisi durumundan çı kartalmamak
C
Çocuğun ne izlediğine dikkat etmemek
D
Çocukla birlikte televizyon izlemek
E
Televizyon izleme zamanına kısıtlama koymamak
Soru 14

Bilişsel Yaklaşımda aktarım nsaıl oluşur?

A
Bilgi tekrarı ile
B
Uyaran - cevap ilişkisi ile
C
Sosyalleşme ile
D
Bağlantıları birleştirme ile
E
Ödül - ceza verme ile
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilgi aktarım teknolojisi olarak radyo ve televizyonun özellikleri arasında yer almaz?

A
Yerden bağımsız
B
Öğrenen kontrolü düşük
C
Eş zamanlı
D
Bireysel
E
Esnek
Soru 16

Ağ toplumu sürecinde ortaya çıkan kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilişsel Yaklaşım
B
Davranışçı Yaklaşım
C
Edimsel Yaklaşım
D
Yapıcı Yaklaşım
E
Bağlantıcı Öğrenme Yaklaşımı
Soru 17

Gelişimsel uygulamalar raporunda, çocuğun gelişimini temel alan üç boyut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Yaş, Bireysel, Kültürel uygunluk
B
Aile, Öğretmen, Kültürel uygunluk
C
Kültürel, Çevre, Okul uygunluğu
D
Okul, Öğretmen, Bireysel uygunluk
E
Bireysel, Öğretim, Yaş uygunluğu
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirilmiş programın öğretmene sağladığı katkılardan biri değildir?

A
Öğretmenler arasındaki iş birliğinin artmasına olanak sağlar
B
Öğretmenler kendi uzmanlık alanlarındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini diğer derslerle birleştirme ve etkili bir biçimde kullanma fırsatı bulur
C
Öğretmenler etkili öğrenmeyi sağlama yönünde nasıl birlikte çalışabileceklerini keşfeder
D
Öğretmenler birbirbirlerinin alanlarını daha iyi anlar
E
Öğretmenler kendi uzmanlık alanlarının diğer alanlara göre daha önemli olduğunu anlar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirilmiş programların en temel amaçlarından biri değildir?

A
Öğrencileri yaratıcı yönlendirmesi düşünmeye
B
Öğrencileri eleştirel yönlendirmesi düşünmeye
C
Öğrencileri tek bir disiplin çalışmaya yönlendirmesi üzerinde
D
Öğrencilerin belirlediği amaçlara sağlaması ulaşmasını
E
Öğrenenleri çok boyutlu yönlendirmesi düşünmeye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirilmiş programların en temel amaçlarından biri değildir?

A
Öğrencileri yaratıcı yönlendirmesi düşünmeye
B
Öğrencileri eleştirel yönlendirmesi düşünmeye
C
Öğrencileri tek bir disiplin çalışmaya yönlendirmesi üzerinde
D
Öğrencilerin belirlediği amaçlara sağlaması ulaşmasını
E
Öğrenenleri çok boyutlu yönlendirmesi düşünmeye
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x