Çocuk Edebiyatı Ve Medya 2016-2017 Final Sınavı

Çocuk Edebiyatı Ve Medya 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı kavramının ortaya çıkışını etkileyen etmenlerden biri değildir?

A
Çocuk eğitimi ve psikolojisi alanında çeşitli gelişmelerin meydana gelmesi
B
Yetişkinler için yazılan klasiklere çocukların da ilgi duyması
C
Çocuklarla ilgili araştırmaların yapılması
D
Dini baskıların artması
E
Çocukların düşünme yapılarının, ilgi ve ihtiyaçlarının yetişkinlerden farklı olması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 0-36 ay arası bebeklerin kitaplarla etkileşime girdiklerinde gösterdikleri davranışlardan biri değildir?

A
Resim okuması
B
Kitabı kullanması/elde tutması
C
Yarım kalan hikâyeyi tamamlaması
D
Hikâyenin veya kitabın anlaşılması
E
Hikâye ve kitabı okuması
Soru 3

0-3 yaş dönemine yönelik resimli öykü kitapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Resimlemede çerçeve kullanılması gerekir.
B
Resimlemenin pastel tonlarda olması gerekir.
C
Yazı puntosunun büyük olması gerekir.
D
Resim ile metin farklı sayfada olmalıdır.
E
ince ve hafif olmalıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi öykünün öğelerinden biri değildir?

A
Yer
B
Öğreti
C
Anlatım yöntemi
D
Zaman
E
Karakter
Soru 5

Çocuk edebiyatının, çocuğun sosyal duygusal gelişimleri üzerindeki olumlu etkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumun yapısını, insan ilişkilerini, gelenek göreneklerini, kültürel değerlerini öğrenir.
B
ifade etmekte zorlandığı soyut duyguları hikâyeler yolu ile somutlaştırır.
C
Kendini ve bireysel farklılıklarını kabul eder.
D
Öz güvenini geliştirir.
E
Benmerkezcilikten kurtularak dünyayı başkaları açısından da görebilir.
Soru 6

Okul öncesi dönem çocuk edebiyatında şiir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Keyif verici ve eğlendiricidir.
B
Bazı şiirlere hareket unsuru katılabilir.
C
Uyak kullanılır.
D
Öğretici öğeler taşır.
E
Basit metaforlar kullanılır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat ürünlerinin çocukların bilişsel gelişimi üzerindeki olumlu etkilerinden biridir?

A
Resimli kitaplar aracılığıyla çocukların öğrenmiş olduğu kavramların zihinde görsel imgelerin oluşmasını sağlaması
B
Dili dinleyerek kuralları keşfetme yeteneği kazanması
C
Kendisine okunan bir kitabı daha sonra okuyormuş gibi taklit eden bir çocukta, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi için zemin hazırlanması
D
Öfke, kıskançlık, kaygı gibi duyguları ile yüzleşerek, bu duygularla baş etme ve onları ifade etme şansını bulması
E
içinde bulunduğu toplumun yapısını ve kültürel değerlerini öğrenme fırsatı bulması
Soru 8

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Gülten Dayıoğlu - Gan Dayım
B
Mahmut Yesari - Bağrıyanık Ömer
C
Gahit Uçuk - Türk ikizleri
D
Muzaffer izgü - Küçük Arı
E
Kemalettin Tuğcu - Sokak Çocuğu
Soru 9

Aşağıdaki Milli Edebiyat akımı sürecinde çocuk şiirleri ile ilgilenen yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Yusuf Ziya Ortaç - Kuş Cıvıltıları
B
Halide Nusret Zorlutuna - Yurdumun Dört Bucağı
C
Fuad Köprülü - Mektep Şiirleri
D
Faruk Nafiz Çamlıbel - Akıncı Türküleri
E
Haşan Âli Yücel - Sevgi Bahçesi
Soru 10

Çocuğun duygu ve düşünce gelişiminin, edebî ve estetik eğitiminin en önemli öğesidir. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimidir. Genel olarak hayal gücü, duygusallık, ahenk ve ölçü gibi birtakım içerik, anlatım, biçim özellikleriyle diğer edebî türlerden ayrılır.
Parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkra
B
Öykü
C
Şiir
D
Ninni
E
Masal
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hikâye sonunda yapılması önerilen etkinliklerden biri değildir?

A
Hikaye ile ilgili sohbet
B
Rol oynama
C
Hikaye tamamlama
D
Hikaye oluşturma
E
Bilmece sorma
Soru 12

Merak duygusunun ayakta tutulduğu, eylemin çok olduğu eserlerdir, iyi bir kurgu söz konusu olduğunda her yaştaki çocuk tarafından zevkle okunurlar.
Yukarıdaki parçada sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarihî romanlar
B
Macera romanları
C
Hayvan romanları
D
Güldürücü romanlar
E
Duygusal romanlar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi çocukların alfabeyi öğrenmeden önce yazı yazma ile ilgili kazanması gereken becerilerden biri değildir?

A
Çizgi çalışmaları
B
Yazı farkındalığı
C
Kalem tutma
D
Yazı yönü
E
Boyama
Soru 14

Birlikte okuma tekniği uygulanırken bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

A
Canlı ses tonu ve vurguyla metni aralıklı olarak okumak
B
Düşünceleri söylemeleri için çocukları konuşmaya teşvik etmek
C
Kitaptaki resimler ile ilgili sorular sormak
D
Çocuklara yazıları takip ettirmek
E
Kitabı okuduktan sonra çocuklara kitapla ilgili sorular sormak
Soru 15

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için kitabın en temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Okuma yazma becerisinin gelişimini desteklemesi
B
Kavram gelişimi sürecine katkı sağlaması
C
Keşfetme ihtiyacını karşılaması
D
Çocukların oyun gereksinimine yanıt vermesi
E
Duyu gelişimini desteklemesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi çocuk dergilerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Çocukları yazma ve resim yapmaya da özendirmesi
B
Çocuğun ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarması
C
Okuma alışkanlığını sınırlaması
D
Güncel olma özellikleriyle çocukların dünyada ve ülkede gerçekleşen olayları öğrenmelerine olanak sağlaması
E
Çocuğa okuma ve boş zamanlarını değerlendirme olanağı sağlaması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çocuk dergilerinin seçiminde anne babaların dikkat etmeleri geren noktalardan biridir?

A
içeriğin çocuğun yaş düzeyine uygun nitelikte olmasına özen gösterilmesi
B
Dergilerde yer alan yayınların düz yazı biçiminde olması
C
Anne babaların çocuğun ilgi ve isteklerinden çok kendi tercihlerine önem vermesi
D
Sadece resim ve fotoğraf içeren dergilerin seçilmesi
E
Sadece okul müfredatına yönelik içeriğe sahip olmalarına özen gösterilmesi
Soru 18

Okuyuculara herhangi bir kitabın içeriğine elektronik formda erişim olanağı sağlayan kitaplara

A
Gazete
B
Sanal kütüphane
C
Masal kitabı
D
Dergi
E
E-kitap
Soru 19

Yenidoğan görme gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bebeklerin çoğu doğuşta hafif hipermetroptur.
B
Bebeklerin gözleri hiç değişime uğramadan yaşam boyu aynı kalır.
C
Bebekler doğumdan sonra bir süre ters görebilirler.
D
Bebekler normalde 12 haftalık kadar olduklarında baş ve göz hareketleri geliştirebilir ve hareketli cisimleri izleyebilir.
E
Özellikle prematüre olan bebekler doğuştan miyoptur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi beynimizin sol yarımküresi ile gerçekleştirilen işlevlerden biridir?

A
Mantık
B
Renkler
C
Ritim
D
Sentez
E
Hayalgücü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x