Çocuk Gelişimde Normal Ve Atipik Gelişim 2015-2016 Final Sınavı

Çocuk Gelişimde Normal Ve Atipik Gelişim 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Afrika ülkelerinde bebekler bez bir taşıma askısı ile sırtta taşınmakta ve bu taşıma biçimi bebeklerin bacaklarını güçlendirdiği için bebekler oturmayı ve yürümeyi daha erken öğrenmektedirler.
Yukarıdaki örnek motor gelişimi etkileyen faktörlerden hangisini ortaya koymaktadır?

A
Bireysel farklılıklar
B
Kalıtımsal farklılıklar
C
Kültürel farklılıklar
D
Çevresel yoksunluk
E
Süreğen hastalıklar
Soru 2

Araştırılmak istenen olgunun var olan durumunu herhangi bir müdehalede bulunmadan ortaya koymak için ne tür araştırma yapılır?

A
Betimsel
B
Nicel
C
Örneksel
D
Deneysel
E
Gelişimsel
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Piaget’ye göre bilişsel gelişimi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Olgunlaşma
B
Örgütlenme
C
Dengeleme
D
Yaşantı
E
imgeleme
Soru 4

Gebelikten önceki Beden Kitle İndeksi 19,8' den az olan bir kadın gebelikte kaç kilo alırsa normal kabul edilir?

A
5
B
10
C
15
D
25
E
30
Soru 5

Tanılama ilkelerinden derinlik ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A
Tanılamaya ilişkin değerlendirmelerin doğum öncesinden başlaması
B
Tanılamanın bireyin tüm gelişim alanlarını kapsaması
C
Tanılamada rol alan uzmanların kendi alanlarında yeterli bilgi, donanım ve deneyime sahip olması
D
Tanılama sürecinin başından itibaren ailenin ve bireyin onayının alınması
E
Tanılama sürecinde elde edilen bilgilerin gizli tutulması
Soru 6

Hemofili nedir?

A
Kafanın normalden büyük olması durumudur.
B
Kalıtsal bir kan hastalığı olan akdeniz anemisi adı verilen durumdur.
C
21. Kromozomun yanlış bölünmesi sonucu ortaya çıkan durumdur.
D
Kan pıhtılaşmasında yetersizlik olması durumudur.
E
Kollarda ve bacaklardaki kemik eğriliği durumudur.
Soru 7

Zihinsel işlevler dışında iç ve dış uyarıcıların hoşa gitmesi ya da gitmemesi sonucu insanda ortaya çıkan haz ya da acı ile birlikte uyanan izlenimlere ne ad verilir?

A
Motor gelişimi
B
Duygusal gelişim
C
Zihinsel gelişim
D
Sosyal gelişim
E
Bilişsel gelişim
Soru 8

Çocuğun cinsiyetine özgü çatışmalar yaşadığı ve ilk kez cinsel organı üzerine odaklaştığı psiko-seksüel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fallik dönem
B
Genital dönem
C
Latens dönem
D
Oral dönem
E
Anal dönem
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5 kriterlerine göre tanılanan nörogelişimsel bozukluklardan biri değildir?

A
Zihinsel yetersizlikler
B
iletişimsel bozukluklar
C
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları
D
Özel öğrenme güçlükleri
E
Hipotiroidi
Soru 10

Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akran davranışları ve akran ilişkileri üzerinde etkilidir.
B
Her kültür kendine özgüdür.
C
Asya kültürü Avrupa kültürüne göre daha etkili ve daha istenen bir kültürdür.
D
Çocukların insan ilişkilerini öğrenmelerinde bir öğretmen işlevi görür.
E
Toplumsal düzene uyum sağlamada kültür önemli bir etkendir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesinde yapılan amniyosentez yöntemiyle belirlenebilecek yetersizliklerden biridir?

A
Özel öğrenme güçlüğü
B
Down Sendromu
C
Otizm spektrum bozukluğu
D
Fenilketanuri
E
Galaktozemi
Soru 12

Bebeğin bakımını yapan kişiye karşı gösterdiği ilk sosyal davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlerini kapaması
B
Isırması
C
Gülümsemesi
D
Yürümesi
E
Ağlaması
Soru 13

Yapılması gereken bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra, görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan bireyler aşağıdaki yetersizliklerden hangisi ile tanılanmaktadır?

A
ileri derecede görme yetersizliği
B
Çok ağır düzeyde görme yetersizliği
C
Görme alanı yetersiz bireyler
D
Az gören
E
Kör
Soru 14

Aşağıdaki öğrenme güçlüklerinden hangisi matematikte zorluk ile ilgilidir?

A
Disleksia
B
Disgrafi
C
Diskalkuli
D
Afazi
E
Dysphasia
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sınıfında öğrenme güçlüğü olan öğrencilere gösterilmesi gereken öğretmen davranışlarından biri değildir?

A
Başarabileceği ödevler ve sorumluluklar verilmelidir.
B
Kullanılan yönergeler zor, uzun ve karmaşık olmalıdır.
C
Kendisini olumlu değerlendirmesi ve iyi hissetmesi sağlanmalıdır.
D
Kendisine güvenmesi ve başarabileceğine inandırılması gereklidir.
E
Sosyal aktivitelere katılması sağlanmalı, iş yapma becerisi kazandırılmalıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliğinin doğum sonrası nedenlerinden biridir?

A
Düşük doğum ağırlığının olması
B
Annede var olan birtakım hastalıklar
C
Bebeğin kulak oluşumunda kusurların olması
D
Bebeğin prematüre doğması
E
Çocuğun yakalandığı kızamık, menenjit, orta kulak iltihabı gibi hastalıklar
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı davranış analizi yönteminin alt yöntemlerinden biri değildir?

A
Yanlışsız öğretim
B
Ayrık denemelerle öğretim
C
Video modelle öğretim
D
Yapılandırılmamış öğretim
E
Etkinlik çizelgeleriyle öğretim
Soru 18

Aşağıdaki yetersizlik türlerinden hangisinin nedenleri henüz belirlenememiştir?

A
Orak Hücre Anemisi
B
Fenilketanuri
C
Galaktozemi
D
Otizm Spektrum Bozukluğu
E
Down Sendromu
Soru 19

Tekrarlayan nöbetlerle karakterize olan ve beyindeki düzensiz elektrik boşalmaları sonucunda ortaya çıkan nörolojik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Epilepsi
B
Sinir krizi
C
Serabral palsi
D
Spina bifida
E
Multiple Sklerozis
Soru 20

İç kulaktan beyne giden işitme sinir yolunda yetmezlik ve hasar sonucu oluşan işitme kaybı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karışık tip işitme kaybı
B
Duyusal işitme kaybı
C
Normal düzeyde işitme kaybı
D
Sinirsel işitme kaybı
E
iletişimsel işitme kaybı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x