Çocuk Gelişimde Normal Ve Atipik Gelişim 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çocuk Gelişimde Normal Ve Atipik Gelişim 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bebeklerin cinsiyetlerinin farklılaşmasındaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gen
B
DNA
C
Kromozom
D
RNA
E
Yumurta
Soru 2

Öğrenilmiş ve hedefe yönelik, bir ya da birden fazla vücut parçasının hareketine ya da istemli hareket görevine ne ad verilir?

A
ilkel refleks
B
Duruşa ilişkin refleks
C
Hareket
D
Motor gelişim
E
Motor beceri
Soru 3

Organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimiyle sürekli olarak ilerleme kaydederek değişmesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beceri edinme
B
Gelişim
C
ilerleme
D
Öğrenme
E
Hazırbulunuşluk
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel etkinliklerden biri değildir?

A
Bilgi edinme
B
Akıl yürütme
C
Bilgiyi geri çağırarak kullanma
D
Bilgiyi işleme ve saklama
E
Küçük kas becerisini taklit etme
Soru 5

Bir çocuğun çok sevdiği bir yiyecek için çok güzel anlamında parmak işareti yapması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilir?

A
Duygusal davranış düzeyi
B
Hafif düzey
C
içsel yaşantı düzeyi
D
Fizyolojik düzey
E
Orta düzey
Soru 6

Bebeğin bakımını yapan kişiye karşı gösterdiği ilk sosyal davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağlaması
B
Gülümsemesi
C
Gözlerini kapaması
D
Isırması
E
Yürümesi
Soru 7

Zihinsel işlevler dışında iç ve dış uyarıcıların hoşa gitmesi ya da gitmemesi sonucu insanda ortaya çıkan haz ya da acı ile birlikte uyanan izlenimlere ne ad verilir?

A
Psikolojik gelişim
B
Sosyal gelişim
C
Duygusal gelişim
D
Motor gelişimi
E
Bilişsel gelişim
Soru 8

Formal değerlendirme aşağıdaki dönemlerden hangisinde kullanılır?

A
Okul döneminde
B
Doğum öncesi
C
Doğum sonrası
D
Tıbbi tanılama döneminde
E
Eğitsel tanılama döneminde
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesinde yapılan amniyosentez yöntemiyle belirlenebilecek yetersizliklerden biridir?

A
Galaktozemi
B
Otizm spektrum bozukluğu
C
Fenilketanuri
D
Özel öğrenme güçlüğü
E
Down sendromu
Soru 10

Aile, komşular, arkadaşlar, öğretmenler ve toplumun diğer üyeleri ile iyi ilişkiler kurarak sürdürülebilmesi için ulaşılması gereken olgunluk kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal yeterlik
B
Sevgi
C
Duygusal olgunluk
D
Sosyal olgunluk
E
Yaratıcılık
Soru 11

Hemofili nedir?

A
Kollarda ve bacaklardaki kemik durumudur. eğriliği
B
Kan pıhtılaşmasında yetersizlik durumudur. olması
C
21 Kromozomun yanlış bölünmesi ortaya çıkan durumdur. sonucu
D
Kalıtsal bir kan hastalığı olan anemisi adı verilen durumdur. akdeniz
E
Kafanın normalden büyük durumudur. olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5 kriterlerine göre tanılanan nörogelişimsel bozukluklardan biri değildir?

A
Özel öğrenme güçlükleri
B
Zihinsel yetersizlikler
C
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları
D
Hipotiroidi
E
iletişimsel bozukluklar
Soru 13

Aşağıdaki yetersizlik türlerinden hangisinin nedenleri henüz belirlenememiştir?

A
Fenilketanuri
B
Down sendromu
C
Otizm spektrum bozukluğu
D
Galaktozemi
E
Orak hücre anemisi
Soru 14

Tekrarlayan nöbetlerle karakterize olan ve beyindeki düzensiz elektrik boşalmaları sonucunda ortaya çıkan nörolojik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serabral palsi
B
Sinir krizi
C
Spina bifida
D
Epilepsi
E
Multiple Sklerozis
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işitme yetersizliğinin doğum sonrası nedenlerinden biridir?

A
Düşük doğum ağırlığının olması
B
Annede var olan birtakım hastalıklar
C
Bebeğin kulak oluşumunda kusurların olması
D
Bebeğin prematüre doğması
E
Çocuğun yakalandığı kızamık, menenjit, orta kulak iltihabı gibi hastalıklar
Soru 16

Zihinsel yeterliği genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek düzeyde ve 23 yaşından gün almamış bireylerin devam ettiği, bireylere sosyal uyum becerileri kazandırılması ve iş ve meslek edindirilmesine yönelik eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel eğitim mesleki eğitim merkezi
B
Özel eğitim uygulama merkezi
C
ilköğretim okulu
D
Özel sınıf
E
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi OSB olan çocukların eğitimindeki öncelikli konulardan biri değildir?

A
iletişim becerileri
B
Dil becerileri
C
Akademik beceriler
D
Sosyal beceriler
E
Günlük yaşam ve öz bakım becerileri
Soru 18

Doğum anında beynin oksijensiz kalması, kafatasının yaralanması ve merkezi sinirlerde hasarların oluşması sonucu meydana gelen görme yetersizliğine ne ad verilir?

A
Kırılma kusurları
B
Kortikal görme yetersizliği
C
Görme alanı yetersizliği
D
Renk bozukluğu
E
Yapısal yetersizlik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı davranış analizi yönteminin alt yöntemlerinden biri değildir?

A
Video modelle öğretim
B
Etkinlik çizelgeleriyle öğretim
C
Ayrık denemelerle öğretim
D
Yapılandırılmamış öğretim
E
Yanlışsız öğretim
Soru 20

Matematikte zorlanma ile ilgili öğrenme güçlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Diskalkuli
B
Disleksia
C
Dysphasia
D
Afazi
E
Disgrafi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x