Çocuk Gelişimi 2017-2018 Vize Sınavı

Çocuk Gelişimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anne ve babadan çocuğa kalıtımla geçen genetik yapıya ne ad verilir?

A
Genotip
B
Fenotip
C
Kalıtım
D
Hormon
E
Kromozom
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin yetersizliğinde çocuklarda kuvaşiorkor ve marasmus adı verilen iki önemli hastalık ortaya çıkar?

A
iyot
B
Vitamin
C
Folik Asit
D
B12
E
Protein-kalori
Soru 3

Çocukların kendi başına karar veremeyen, bağımlı, girişim yeteneğinden yoksun ve utangaç çocuklar olmalarına neden olan anne baba tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Otoriter ve baskıcı
B
Aşırı hoşgörülü
C
ilgisiz
D
Aşırı koruyucu
E
Demokratik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi son çocukluk döneminin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Cinsiyetine uygun rolün benimsenmesi
B
Okuma, yazma, problem çözme ve matematik ile ilgili becerilerin kazanılması
C
Sosyalleşme ve başarı arzusunun ön planda olması
D
Soyut düşünme becerisinin gelişmesi
E
Vicdan anlayışı ve değerler sisteminin gelişmesi
Soru 5

Doğumdan sonra iki yaşına kadar devam eden zaman dilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ergenlik Dönemi
B
Son Çocukluk Dönemi
C
ilk Çocukluk Dönemi
D
ilk Yetişkinlik Dönemi
E
Bebeklik Dönemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ilk çocukluk döneminde öğretmenin, fiziksel gelişimi desteklemek için alacağı önlemlerden biri değildir?

A
Çocukların okula karşı ilgilerini artırmak için yazı etkinliklerini artırmalıdır.
B
Beden eğitimi içeriğinde farklı etkinliklere yer vermelidir.
C
Etkinlikler fazla ve az enerji gerektirenler şeklinde planlanmalıdır.
D
Etkinlikler için gerekli araç gereç seçilip temin edilmelidir.
E
Çocukların gelişimlerini belli arlıklarla değerlendirmelidir.
Soru 7

Başın büyümesi aşağıdakilerden hangisini yansıtır?

A
Zihinsel gelişimi
B
Beyin gelişimini
C
Görsel algıyı
D
Fontonellerin kapanmasını
E
Vücut ile orantısını
Soru 8

Cinsiyet bezlerinin hormon üretimi aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşir?

A
Son çocukluk
B
Ergenlik
C
Bebeklik
D
Yeni doğan
E
ilk çocukluk
Soru 9

Kemiklerdeki sertlesmemeve bağlı olarak düşmelere rağmen kemiklerde kırılmanın görülmediği yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
0-3
B
4-6
C
7-10
D
11-13
E
14-16
Soru 10

I. Doğum Öncesi ilk altı ay
II. Doğum sonrası altı ay
III. ilk çocukluk dönemi
IV. Son çocukluk dönemi
V. Ergenlik dönemi
Yukarıdakilerden hangileri fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönemlerdendir?

A
I, II ve III
B
I, II ve V
C
I, III ve IV
D
II, III ve IV
E
III, IV ve V
Soru 11

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi okul öncesi dönemdeki çocukların motor gelişim özellikleri dikkate alındığında yanlıştır?

A
Çocukların rahat hareket edebilecekleri sağlıklı ve güvenli eğitim ortamları oluşturulmalıdır.
B
Çocukların büyük ve küçük kaslarını kullanabileceği etkinlikler planlanmalıdır.
C
Çocuklara fırlatma ve yakalama becerilerine yönelik oyun materyalleri ve oyuncaklar verilmelidir.
D
Çocukların küçük kas motor becerilerini desteklemek için bloklar, yapbozlar veya doğal materyallerle dökme çalışmaları gibi etkinlikler planlanmalıdır.
E
Kız ve erkek çocuklar için sınıftaki ve bahçedeki hareket etkinliklerinde farklı düzenlemeler yapılmalıdır.
Soru 12

Yaşam için gerekli olan istemli hareketlerin temelini oluşturan ilkel hareketler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Manipülatif beceriler - Algı becerileri -Dengeleme hareketleri
B
Algı becerileri - Dengeleme hareketleri -Fiziksel uygunluk
C
Dengeleme hareketleri -Yer değiştirme hareketleri - Manipülatif beceriler
D
Yer değiştirme hareketleri - Manipülatif beceriler - Algı becerileri
E
Fiziksel uygunluk - Yer değiştirme hareketleri - Manipülatif beceriler
Soru 13

Ada annesinin attığı topu önceleri elleri, kolları ve göğsü yardımıyla tutarken, kasları geliştikçe yalnızca elleri ile tutabilmektedir.
Bu durum aşağıdaki motor gelişim ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir?

A
Motor gelişim, kalıtım-çevre etkileşiminin bir ürünüdür.
B
Beden ölçüleri motor gelişimi etkiler.
C
Motor gelişim bütünden özele bir yön izler.
D
Gelişimin motor, bilişsel, duygusal, toplumsal boyutları birbirinden soyutlanamaz.
E
Motor gelişim, birikimli bir süreçtir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi manipülatif becerilerden biri değildir?

A
Dikkat yeteneği ile hedef nesneyi fark etme
B
Dokunarak mesafeyi tayin etme
C
Nesneye ulaşmak için araç kullanma
D
Tam nesnenin konumuna ulaşacak şekilde eli uzatma
E
Nesnenin yere düşmemesi için uygulanacak kuvveti daha önceki yaşantılara dayalı olarak hesaplama
Soru 15

Genellikle süre, mesafe, ağırlık ya da yükseklik birimlerinde ifade edilen ve gözlemlenebilen motor yeteneğe ne ad verilir?

A
Performans
B
Motor ölçüm
C
Tepki hızı
D
Form
E
Kondisyon
Soru 16

Aşağıdaki kuramcılardan hangisi bilişsel gelişimle ilgili sosyo-kültürel bir kuram oluşturmuştur?

A
Jerome Bruner
B
Jean Piaget
C
Lev Vygotsky
D
Robert Gagne
E
ivan Pavlov
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sadece alıcı dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan testtir?

A
Denver gelişimsel tarama testi
B
Raven standart matrisler testi
C
Bilişsel değerlendirme sistemi
D
Peabody resim kelime testi
E
Gelişimi izleme ve destekleme rehberi
Soru 18

Dil gelişimini desteklemek ve iletişim becerilerine katkı sağlamak amacıyla özellikle kelime ve sayı sayma oyunlarının oynanıldığı yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
0-1
B
1-2
C
2-3
D
3-5
E
5-6
Soru 19

Bir dilde anlam değişikliği yaratan en küçük ses birimine ne ad verilir?

A
Morfem
B
Pragmatik
C
Fonem
D
Biçimbirim
E
Sentaks
Soru 20

Piaget’nin işlem öncesi dönemine karşılık gelen Bruner’in bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eylemsel Dönem
B
Duyu - Motor Dönem
C
Somut işlemler Dönemi
D
Sembolik Dönem
E
imgesel Dönem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x