Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları 2015-2016 Final Sınavı

Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik planında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Uyarlama
B
Kuruma geliş
C
Gelişim göstergeleri
D
Öğrenme süreci
E
Etkinliğin adı
Soru 2

I. Bir çocuk ya da yetişkin arasındaki, ya da bir çocukla ondan yaşça belirgin şekilde daha büyük bir başka çocuk arasındaki cinsel davranışlardır.
II. Hasar elle ya da bir nesneyle vurularak, itilerek, sarsılarak, yakılarak ya da ısırılarak oluşabilmektedir.
III. Tekrarlayım biçimde azarlayarak ve şiddet kullanarak çocukta ciddi psikolojik zedelenmelere neden olduğunda ortaya çıkar.
Yukarıda verilen istismar türleri aşağıdaki sıralamalardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Cinsel istismar- Fiziksel istismar- Duygusal istismar
B
Cinsel istismar- Duygusal istismar- Fiziksel istismar
C
Duygusal istismar- Cinsel istismar- Fiziksel istismar
D
Duygusal istismar- Fiziksel istismar- Cinsel istismar
E
Fiziksel istismar- Cinsel istismar- Duygusal istismar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir okulöncesi sınıfı düzenlenirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A
Araç gereçlerin çocukların ulaşabileceği yükseklikte yerleştirilmesi
B
Bir merkezde aynı anda oynayabilecek çocuk sayısının merkeze yazılması
C
Araç gereçlerin yerleştirildiği kap ve raflara, araç gerecin resmi ve isminin olduğu etiketlerin yapıştırılması
D
Lego gibi küçük parçalı araç gereçlerin saydam plastik kaplar içerisine yerleştirilmesi
E
Çocukların kullanacakları araç gereçlerin kapalı dolaplara yerleştirilmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 2-6 yaş arasındaki çocukların gösterdiği ince motor becerilerinden biridir?

A
Çatal kaşıkla yemek yeme
B
Kendi başına salıncakta sallanma
C
Tek ayak üzerinde ileri zıplama
D
Ayak değiştirerek merdiven inip çıkma
E
Pedallı oyuncakları kullanma
Soru 5

Aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevi haklarında korunma ya da tedbir kararı verilen 0-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, gelişimlerini desteklemek, bir iş veya meslek sahibi yapmak, izlemek ve desteklemektir?

A
Çocuk yuvaları
B
Gündüz bakımevleri
C
Resmi anaokulları
D
Çocuk evleri
E
Çocuk kulüpleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Yaşama ve gelişme hakkı
B
Çocuğun sömürüden korunma hakkı
C
Çocuğun yüksek yararı ilkesi
D
Çocuğun görüşlerine saygı ilkesi
E
Ayrım gözetmeme ilkesi
Soru 7

Çocuk işçiliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi valnıstır?

A
Çocuk işçilerin çalışma koşullarının doğurduğu zararlı etkilerden birisi de çocukların okula devam etmelerinin olanaksız kılınmasıdır.
B
ILO Raporlarına göre çok sayıda çocuk tehlikeli işlerde ve sanayilerde çalışmaktadır.
C
Sendikalı olamadıkları, sigorta primleri ödenmediği, ücretleri kayıt altına alınmadığı için çocuk işçi çalıştırmak işverenler tarafından çekici bulunmaktadır.
D
ILO Raporları ev işlerinde çalışan çocukların sözel ve cinsel istismara uğradıklarını ortaya koymuştur.
E
Zorla çalıştırma yasaklandığı için çocuklar ancak rızaları ile çalıştırılmaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının temel kanununa göre ilköğretimin amaçlarından biri değildir?

A
Çocukları bir üst öğrenime hazırlamak
B
Çocukları ilgileri doğrultusunda yetiştirerek hayata hazırlamak
C
Çocukları meslek hayatına alıştırmak
D
Çocuklara iyi bir vatandaş olmak için gerekli bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak
E
Çocukları milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çocuk destek merkezlerinde çalışan çocuk gelişimcisinin görevlerinden değildir?

A
Çocukların gelişimlerini izlemek
B
Çocukların gelişimlerini değerlendirmek
C
Hamile çocuk ve çocuk annelerin tüm gelişim alanlarını destekleyerek takip etmek
D
Hamile çocuk ve çocuk annelere beslenme ve bebek gelişimi ile ilgili eğitim vermek
E
Gerekli emniyet tedbirlerini almak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitimin amaçlarından biri değildir?

A
Çocuklara okuma yazma öğretmek
B
Çocukları ilkokula hazırlamak
C
Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak
D
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
E
Çocukların beden, zihin, duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
Soru 11

Devletlerin bebek ölümlerini azaltma görevi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A
Oyun ve tatil hakkı
B
Çocuğun görüşlerine saygı ilkesi
C
Yaşama ve gelişme hakkı
D
Çocuğun yüksek yararı ilkesi
E
Ayrım gözetmeme ilkesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan toplumunun farklı etnik ve kültürlerden oluşması ve eğitim programları hazırlanırken bu farklılıkların göz önünde bulundurulması sonucunda ortaya çıkan yaklaşımlardan biri değildir?

A
Montessori
B
Head Start
C
Bank Street
D
Proje Yaklaşımı
E
High Scope
Soru 13

High Scope Yaklaşımı’nda çocukların kendi deneyimlerini gözden geçirerek elde ettikleri kazanımları öğretmenlerinin ve diğer arkadaşlarının rehberliğinde değerlendirme şansı yakaladıkları zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışma zamanı
B
Küçük grup zamanı
C
Değerlendirme zamanı
D
Bahçe zamanı
E
Toplanma zamanı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle iletişim sürecini desteklemek için kullanılabilecek ipuçlarından biri değildir?

A
Konuşmaya soru ile başlamak
B
Meraklı olmak
C
Ailelerin tercih ettikleri iletişim şekillerini fark etmeye çalışmak
D
Konuşma sürecinde kapalı uçlu sorular sormayı tercih etmek
E
Aileleri takdir etmek
Soru 15

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre çocukların silah altına alınabilmeleri için öngörülen asgari yaş sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A
11
B
12
C
13
D
14
E
15
Soru 16

Erkek ebeveynlerin olduğu bir görüşme esnasında “ebeveyn” yerine “anne” nin kullanılması babaların kendilerini değersiz hissetmelerine neden olabilir. Ayrıca “ebeveyn” yerine “aile” demek daha sıcak bir ortam oluşturacaktır.
Yukarıdaki örnek iki yönlü iletişimin sağlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Ailelerin tercih ettikleri iletişim şekillerini fark etmeye çalışmak
B
Konuşma ve belgelendirme esnasında sizinle aynı meslekten olmayan insanların anlayabileceği terimleri kavramları içeren bir dil kullanmak
C
Beklenti ve değerlendirmelerini yansıtırken sözcükleri seçmek
D
Konuşma esnasında tonlamanıza dikkat etmek
E
Aile üyelerinin hepsine saygı duymak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Head Start Yaklaşımı'nın bölümlerinden biri değildir?

A
Ebeveyn katılımı
B
Sağlık
C
Sosyal hizmetler
D
Spor
E
Eğitim
Soru 18

‘Programda okul-toplum işbirliğini sağlayan bir yapılanma söz konusudur. Sorumlu birim ya da kişiler tarafından temel ihtiyaçlara yönelik hizmetler planlanmakta ev bulma, yiyecek-içecek ihtiyacını karşılama, ulaşımı sağlama, iş bulma, eğitime devam etmelerini sağlama, ruh sağlığının korunması için gerekli birimlerle koordinasyon halinde çalışılmaktadır’
Yukarıdaki bilgiler Head Start Yaklaşımının hangi bölümü ile ilgilidir?

A
Ebeveyn katılımı
B
Spor
C
Eğitim
D
Sağlık
E
Sosyal hizmetler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle geliştirilen ilişkinin ortaklığa dönüştürülmesi için dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir?

A
Aileleri çocuk yetiştirme konusunda yetkin görmemek
B
iki yönlü iletişim yoluyla bilgi paylaşımında bulunmak
C
Uygun olmayan aile içi çocuk yetiştirme uygulamalarını eleştirmek
D
Ailelerin sahip olduğu farklılıkları göz ardı etmek
E
Çocukla ilgili son kararın bir uzman tarafından verilmesini sağlamak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 0-1 yaş arası bebeklerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için ailelere verebilecek önerilerden biri değildir?

A
Yabancılara karşı olan tepkileri anlayışla karşılanarak bebek sakinleştirilmelidir.
B
Ayrılma ve tekrar kavuşma sürecini doğru şekilde yaşatmaya çalışılmalıdır.
C
Duygularını ifade edebilmesi için ona destek olunmalıdır.
D
Karşılıklı iletişime dayanan hoplatma, onunla konuşma, oyuncakları ile oynama gibi oyunlar oynanabilir.
E
Bebeğin ihtiyaçları zamanında karşılanmalıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x