Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları 2016-2017 Vize Sınavı

Çocuk Gelişiminde Alan Çalışmaları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çocukları sokakta yaşamaya iten faktörlerden biri değildir?

A
Aile içi istismar
B
Sosyalleşmek
C
ihmal
D
Şiddet
E
Ekonomik sorunlar
Soru 2

Çocuğun bir yakınını kaybetmesi durumunda yakınların veya ailenin yapması gereken en önemli yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
Görmezlikten gelinmek, üzerine gidilmemelidir.
B
Bu süreci, zaman geçtikçe atlatması beklenmelidir.
C
ilgisi başka yöne çekilerek, çocuk oyalanmalıdır.
D
Çocuğa ilaç verilerek uyutulmalıdır.
E
Çocuğa açık, somut ve dürüst bir şekilde açıklama yapılmalıdır.
Soru 3

6-11 yaş aralığındaki bir çocuğun, çizilen krokiler ve haritalar üzerinden yön bulması fakat krokinin yönü başka bir tarafa çevirildiğinde zorluk yaşaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Alansal akıl yürütmeye
B
Soyut düşünmeye
C
Pasif düşünce yürütmeye
D
Sembolik düşünmeye
E
Algı temelli düşünmeye
Soru 4

Göç etmiş ailelerin çocuklarında görülen en önemli psiko-sosyal sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Depresif davranışlar
B
Zorbalık
C
Uyum sorunları
D
Eğitim sorunları
E
Saldırganlık
Soru 5

Pasif kişilik özelliklerine sahip, kendine güveni olmayan ve antisosyal davranışlar gösteren çocukların, hangi tür istismara maruz kaldıkları söylenebilir?

A
Duygusal istismar
B
Cinsel istismar
C
Zoraki istismar
D
Fiziksel istismar
E
Keyfi istismar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 2-6 yaş arasındaki çocukların gösterdiği ince motor becerilerinden biridir?

A
Kendi başına salıncakta sallanma
B
Koşarken aniden yön değiştirebilme
C
Önüne çıkan engellerin üzerinden zıplama
D
Yapboz parçalarını doğru yere yerleştirebilme
E
Tek ayak üzerinde ileri zıplama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 6-11 yaş çocuğunun duygusal ve sosyal gelişim alanında kazanması beklenilen davranışlardan biri değildir?

A
Özgüven kazanması
B
Kendini değerlendirmesi
C
Kendini geliştirmesi
D
Etnik kimlik oluşumunu farketmesi
E
Kendini eleştirmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi doğum öncesi dönemde rahim içi büyüme kısıtlılığı durumunun sebeplerinden biri değildir?

A
Rahim içi enfeksiyonlar
B
Annenin damar hastalıkları
C
Anne-bebek iletişimi eksikliği
D
Alkol kullanımı
E
Sigara kullanımı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 2-6 yaş aralığında görülebilen atipik gelişim belirtilerinden biri değildir?

A
Yazıyı resimlerden ayırt edememesi
B
Sınırlı sözcük dağarcığına sahip olması
C
Saldırgan davranışlarda bulunması
D
Sürekli başkalarıyla uyun oynamayı istemesi
E
Koordinasyon eksikliğinin olması
Soru 10

Çocukların ve gençlerin en cok işledikleri suç türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Hırsızlık - madde bağımlılığı - zorbalık
B
Küçük görme - taciz - gasp
C
Hırsızlık - adam öldürme - yaralama
D
istismar - zorbalık - taciz
E
Adam öldürme - sapkınlık - taciz
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla çalışan bir uzman ya da öğretmenin oyun konusundaki sorumluluklarından biri değildir?

A
Çocukların oyununu yönetmek
B
Çocukların ihtiyaç duydukları materyalleri sağlamak
C
Çocukların kendilerini güvende hissedecekleri duygusal bir ortam oluşturmak
D
Çocukların oyun gelişimini gözlemlemek ve desteklemek
E
Oyun için uygun fiziksel ortam hazırlamak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığı geliştirecek kapalı uçlu araç gereçlerden biridir?

A
Bloklar
B
Montessori materyalleri
C
Artık materyaller
D
Legolar
E
Oyun hamuru
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Rubin, Fein ve Vandengberg'e göre, bir etkinliğin oyun olarak kabul edilebilmesi için taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Dışsal yaptırımlarının olması
B
içten güdümlü olması
C
Dıştan zorlanan kuralların olmaması
D
Çocukları aktif bir şekilde meşgül etmesi
E
Çocuğu eğlendirirken aynı zamanda geliştirmesi
Soru 14

Çocuğu ve çevresini destekleyen eğitim modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuğu ve ailesini çocuk bakımı ve eğitimi açısından destekler.
B
Kurum içi veya kurum dışı ortamlarda gerçekleştirilir.
C
Çocuk ve çevresini bütüncül bir şekilde destekler.
D
Aileler eğitim düzeylerini artırmak için örgün öğretim kurumlarına kayıt edilir.
E
Çocuğa sürdürülebilir bir destek sağlamayı amaçlar.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Sara Smilansky'ye göre oyunda görülen bilişsel gelişim evrelerinden biri değildir?

A
Fonksiyonel oyun
B
Katılımsal oyun
C
Sembolik oyun
D
Yapı oyunları
E
Kurallı oyunlar
Soru 16

6-12 yaş grubu çocukların boş zamanlarını uygun programlar düzenleyerek değerlendiren, bakım ve korunmalarını sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk yuvaları
B
Çocuk evleri
C
Yetiştirme yurtları
D
Çocuk kulüpleri
E
Gündüz bakım evi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çocuk destek merkezlerinde çalışan çocuk gelişimcisinin görevlerinden değildir?

A
Hamile çocuk ve çocuk annelere beslenme ve bebek gelişimi ile ilgili eğitim vermek
B
Hamile çocuk ve çocuk annelerin tüm gelişim alanlarını destekleyerek takip etmek
C
Çocukların gelişimlerini değerlendirmek
D
Çocukların gelişimlerini izlemek
E
Gerekli emniyet tedbirlerini almak
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çocuk destek merkezlerinde görev yapan personel arasında yer almaz?

A
Çocuk gelişimcisi
B
Hemşire
C
Diş hekimi
D
Din görevlisi
E
Sosyolog
Soru 19

Çocuğun oyunla ilgili diğer çocuklarla sözel iletişimde bulunması ve oyuncak alışverişinde bulunması, Parten'in geliştirdiği sosyal gelişim aşamalarından hangisine örnektir?

A
izleyici oyun
B
Uğraşsız oyun
C
Paralel oyun
D
Yalnız oyun
E
Birlikte oyun
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi eğitimin amaçlarından biri değildir?

A
Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak
B
Resim yapma teknikleri öğretmek
C
Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
D
Çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal açıdan gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak
E
Çocukları ilkokula hazırlamak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x