Çocuk Gelişiminde Program 2016-2017 Vize Sınavı

Çocuk Gelişiminde Program 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir matematik öğretmeni, öğretimin ilk zamanlarında toplama daha sonra çıkarma ve sırayla çarpma ve bölme işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Öğretmen bir önceki konu öğrenilmeden diğerine geçmemekte ve bilinenden bilinmeyene ilkesine göre hareket etmektedir.
Buna göre, matematik öğretmeni içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisine göre öğretim gerçekleştirmiştir?

A
Sarmal Yaklaşım
B
Doğrusal Yaklaşım
C
Piramitsel Yaklaşım
D
Modüler Yaklaşım
E
Çekirdek Yaklaşım
Soru 2

Bir program geliştirme uzmanı eğitimde arz-talep ilişkisini, o zamana kadar yapılan eğitim çalışmalarının sonuçlarını, toplumun beklenti ve gereksinimlerini ve bireylerin gelişim özelliklerini inceleyerek program geliştirme çalışması yürütmektedir.
Buna göre, bu uzman aşağıdaki program geliştirmenin kuramsal yaklaşımlarından hangisini gerçekleştirmemektedir?

A
Felsefi Yaklaşım
B
Toplumsal Yaklaşım
C
Ekonomik Yaklaşım
D
Tarihi Yaklaşım
E
Psikolojik Yaklaşım
Soru 3

Resmi program dışında öğrencilerin ilgilerine ve gönüllülük esasına göre planlanmış öğrenme yaşantılarını destekleyen program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örtük
B
işevuruk
C
Öğretişiz
D
Resmi
E
Destekleyici
Soru 4

Bir öğretmen kimya dersinde anlattığı bazı kavramların öğrenciler tarafından anlaşılmadığını belirlemiştir. Bunun için ders programında bir değişikliğe giderek öğrencilerini bir üniversitenin kimya laboratuvarına götürerek dersini orada işlemesi gerektiğini düşünmektedir.
Buna göre, öğretmen aşağıdaki ihtiyaç belirleme yaklaşımlarından hangisini kullanmıştır?

A
Farklar Yaklaşımı
B
Analitik Yaklaşım
C
Demokratik Yaklaşım
D
Betimsel Yaklaşım
E
Delphi Yaklaşımı
Soru 5

En kapsamlı ve en akılcı model olup, bir eğitim programının “hedef” ve “eğitim durumları” öğelerine ağırlık veren program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taba-Tyler modeli
B
Taba modeli
C
Tyler modeli
D
Davies modeli
E
Hunkins modeli
Soru 6

I. Eğitim bir süreçtir.
II. Eğitim sonucunda bireyde davranış değişikliği olur.
III. Davranış değişikliği bireyden bağımsız gerçekleşir.
IV. Kasıtlı kültürleme sürecidir.
Yukarıdakilerden hangileri eğitim tanımlaması içinde yer alır?

A
Ive II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 7

Program geliştirme sürecinde hedeflerin seçildiği, içeriğin seçimi ve düzenlemesinin yapıldığı, öğrenme-öğretme yaşantılarının oluşturulduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarlama
B
Planlama
C
Deneme
D
Değerlendirme
E
Karşılama
Soru 8

Örgün ve yaygın eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halk eğitim kursları yaygın eğitim kapsamındadır.
B
Örgün eğitim aynı ya da belli yaş gruplarına yöneliktir.
C
Yaygın eğitim süreklilik özelliği göstermez.
D
Yaygın eğitim örgün eğitimden daha kapsamlıdır.
E
Örgün eğitim gereksinim duyuldukça gerçekleştirilir.
Soru 9

Verilen bir işin istenilen zamanda ve belirli ölçütlere göre yapılması için hazırlanan planın uygulaması sonucunda, bireyde gerçekleşmesi beklenen davranış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
istenmedik davranışlar
B
Doğuştan gelen davranışlar
C
istendik davranışlar
D
Dolaylı davranışlar
E
Geçici davranışlar
Soru 10

Bir coğrafya öğretmeninin bölgeler konusunu işlerken görev yaptığı ilin bulunduğu bölgenin özelliklerini ve öğrenci ilgi ve gereksinimlerini dikkate alması bir eğitim programının hangi özelliği ile ilgilidir?

A
Toplumsal değerlere uygunluk
B
Esneklik
C
Çerçeve
D
işlevsellik
E
Uygulanabilirlik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sosyal olarak dezavantajlı grubu oluşturan kişilerin özelliklerinden biri değildir?

A
Gelir düzeyleri oldukça düşüktür.
B
Kırsala dayalı geçmişleri vardır.
C
Sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaktadırlar.
D
En çok küçük şehirlerde görülmektedirler.
E
Çok yüksek gelirli topluluklar dışında her yerde bulunurlar.
Soru 12

1967'de ABD Wisconsin'de, özel gereksinimleri olan çocuklara ve ailelerine eğitim vermek amacıyla tasarlanan proje aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montessori Programı
B
Bolivya Çocuk Gelişimi Programı
C
Portage Projesi
D
Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi
E
Anne-Baba-Çocuk Sınıfları Programı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özenli bir dil uygulayan ailelerin, çocuklarına sunduğu dil ortamının özelliklerinden biridir?

A
“Ben” şahıs zamirinin sık kullanıldığı bir dil kullanma
B
Konuşma dizisinin pekiştirilmesini sağlayan ifadeler kullanma
C
imalı anlam içeren bir dil kullanma
D
Basit ve tekrarlı bağlaçlar kullanma
E
Kısa cümleler kullanma
Soru 14

Çocuğun yaşama en iyi koşullarda başlaması, ailenin de okuma, meslek edinme ve ekonomik yeterlilik konusunda desteklenmesinin hedeflendiği erken çocukluk ve aile eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilköğretim okulları bünyesindeki kurum merkezli program
B
iki kuşağa yönelik program
C
Halk sağlığı programları
D
Kurum merkezli anaokulu programı
E
Ev ziyaretlerine dayalı program
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel destek programları kapsamında yer alan uygulamalardan biri değildir?

A
Ebeveynlerin çocuk bakımı ve gelişimi konularında beceriler kazanmasını sağlamak
B
Çocukların korunmasını sağlamak
C
Çocukların gruptan bağımsız etkinliklere yönlendirilmesini sağlamak
D
Öğrenme olanaklarının artırılmasını sağlamak
E
0-6/8 yaş çocukların fiziksel, bilişsel vb. gelişimlerinin çok yönlü desteklenmesini sağlamak
Soru 16

Yapılan araştırmalara göre, çocuk iş gücünün en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoksulluk
B
Ailelerin eğitim düzeylerinin düşük olması
C
Göç
D
Meslek sahibi olma isteği
E
Nüfus artış hızı
Soru 17

Alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuk yetiştirme yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üst sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarıyla daha fazla konuşurlar.
B
Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarına daha fazla sıcaklık ve şefkat gösterirler.
C
Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarına karşı daha otoriter tavır sergilerler.
D
Üst sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarında merak ve bağımsızlığı vurgularlar.
E
Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler otorite sağlamada itaat ve saygıya vurgu yaparlar.
Soru 18

Ailelerin çocuklarının ilk ve en etkili eğitmenleri olduğu felsefesinden yola çıkarak geliştirilen, ev ziyaretleriyle çocuğun yaşama olabildiğince erken dönemde iyi bir başlangıç yapabilmesi için doğum öncesi dönemden 5 yaşma kadar olan dönemde aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen gelişimsel destek programı uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anne-Baba-Çocuk Sınıfları
B
Montessori Programı
C
Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi
D
Öğretmen Olarak Aileler Programı
E
Head Start Programı
Soru 19

I. Kurum merkezli eğitim modeli
II. Uzaktan eğitim modeli
III. Aile merkezli eğitim modeli
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik uygulanan modellerdendir?

A
Yalnız I
B
Ive II
C
Ive III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’nun sosyal açıdan dezavantajlı bireylerle ilgili belirlediği kategorilerden biri değildir?

A
Konumsallık
B
Yoksullukla ilişiklik
C
Bireysel farklılık
D
Grupsallık
E
Yönetilebilirlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x