Çocuk Gelişiminde Program 2017-2018 Vize Sınavı

Çocuk Gelişiminde Program 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal olarak dezavantajlı grubu oluşturan kişilerin özelliklerinden biri değildir?

A
En çok küçük şehirlerde görülmeleri
B
Kırsala dayalı geçmişlerinin olması
C
Gelir düzeylerinin oldukça düşük olması
D
Sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaları
E
Çok yüksek gelirli topluluklar dışında her yerde bulunmaları
Soru 2

Program geliştirme sürecinde hedeflerin seçildiği, içeriğin seçimi ve düzenlemesinin yapıldığı, öğrenme-öğretme yaşantılarının oluşturulduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarlama
B
Planlama
C
Deneme
D
Değerlendirme
E
Karşılama
Soru 3

Alt ve üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuk yetiştirme yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarına daha fazla sıcaklık ve şefkat gösterirler.
B
Üst sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarıyla daha fazla konuşurlar.
C
Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarına karşı daha otoriter tavır sergilerler.
D
Üst sosyoekonomik düzeydeki aileler çocuklarında merak ve bağımsızlığı vurgularlar.
E
Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler otorite sağlamada itaat ve saygıya vurgu yaparlar.
Soru 4

Ailelerin çocuklarının ilk ve en etkili eğitmenleri olduğu felsefesinden yola çıkarak geliştirilmiştir. Ev ziyaretleriyle çocuğun yaşama olabildiğince erken dönemde iyi bir başlangıç yapabilmesi için doğum öncesi dönemden 5 yaşına kadar olan dönemde aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmeyi hedefler.
Yukarıda sözü edilen gelişimsel destek programı uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montessori Programı
B
Head Start Programı
C
Anne-Baba-Çocuk Sınıfları
D
Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi
E
Öğretmen Olarak Aileler Programı
Soru 5

TÜİK'in 2012 yılı çalışan çocuklar anketi sonuçlarına göre, ekonomik işlerde çalışan çocukların çalışma nedenlerinden hangisi en yüksek orana sahiptir?

A
Ailesinin isteği
B
iş öğrenmek, meslek sahibi olmak
C
Hane halkı gelirine katkıda bulunmak
D
Kendi gereksinimlerini karşılamak
E
Hane halkının ekonomik etkinliklerine yardımcı olmak
Soru 6

Bireylerin çevresi ile etkileşimi sonucunda davranışta ya da potansiyel davranışta meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmelerine ne ad verilir?

A
Öğretme
B
Yaşantı
C
Öğretim
D
Öğrenme
E
Eğitim
Soru 7

Tüm öğrencilerin en iyi şekilde öğrenmesini sağlamak için tüm derslerde kullanılacak bir yöntem belirlenmesi temeline dayalı program tasarım modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Disiplin tasarımı
B
Konu tasarımı
C
Süreç tasarımı
D
Disiplinlerarası tasarım
E
Geniş tabanlı tasarım
Soru 8

Ailenin psikolojik ve sosyal açıdan bulunduğu yaşam koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olan ve çocukların eğitiminde aile ayağını güçlendirerek onların gelişimlerinin desteklenmesine hizmet eden program türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelişimsel destek programı
B
Eğitim programı
C
Öğretim programı
D
Bireyselleştirilmiş öğretim programı
E
Önleyici program
Soru 9

Verilen bir işin istenilen zamanda ve belirli ölçütlere göre yapılması için hazırlanan planın uygulanması sonucunda, bireyde gerçekleşmesi beklenen davranış türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaylı davranışlar
B
Geçici davranışlar
C
Doğuştan gelen davranışlar
D
istendik davranışlar
E
istenmedik davranışlar
Soru 10

“Geliştirilen programlar, ülkenin ahlâki ve demokratik değerlerini göz önünde bulundurmalıdır.” görüşü program geliştirmenin temellerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Tarihi
B
Psikolojik
C
Felsefi
D
Ekonomik
E
Toplumsal
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen öğelerden biri değildir?

A
Dönüt ve düzeltme
B
Dikkat toplama
C
ipucu
D
Katılım
E
Pekiştirme
Soru 12

1967'de ABD Wisconsin'de, özel gereksinimleri olan çocuklara ve ailelerine eğitim vermek amacıyla tasarlanan proje aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montessori Programı
B
Bolivya Çocuk Gelişimi Programı
C
Anne-Baba-Çocuk Sınıfları Programı
D
Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi
E
Portage Projesi
Soru 13

UNESCO'nun 1980'li yılların başında yaptığı, “gerçek evleri ailelerinin yanı değil de boş araziler ve konutlar olan, sorumlu bir yetişkinin koruma, denetleme ve yönlendirmesinden uzak olan” tanımına uyan çocuk grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışan çocuklar
B
Sokak çocukları
C
Suça itilmiş çocuklar
D
Şiddete maruz kalan çocuklar
E
Sosyal destek alan çocuklar
Soru 14

Belli bir yaş grubu içindeki bireylere çalışma yaşamına atılmadan önce belirlenen amaçlar doğrultusunda okul ya da okul niteliği taşıyan kurumlarda verilen eğitim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Formel eğitim
B
Örgün eğitim
C
informel eğitim
D
Yaygın eğitim
E
Bireyselleştirilmiş eğitim
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde Türkiye'de uygulanan gelişimsel destek programlarından biri değildir?

A
Gezici anaokulu projesi
B
Baba destek programı
C
Çocuk-arkadaş destek programı
D
Çok amaçlı okul öncesi eğitim merkezi
E
Ana-baba okulu
Soru 16

Bireyin, içinde bulunduğu toplumun üyeleri ile etkileşimde bulundukça farkında olmadan öğrenmelerine ne ad verilir?

A
Bireyselleştirilmiş eğitim
B
Yaygın eğitim
C
informel eğitim
D
Örgün eğitim
E
Formel eğitim
Soru 17

Bir matematik öğretmeni, öğretimin ilk zamanlarında toplama daha sonra çıkarma ve sırayla çarpma ve bölme işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Öğretmen bir önceki konu öğrenilmeden diğerine geçmemekte ve bilinenden bilinmeyene ilkesine göre hareket etmektedir.
Buna göre, matematik öğretmeni içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisine göre öğretim gerçekleştirmiştir?

A
Çekirdek Yaklaşım
B
Modüler Yaklaşım
C
Sarmal Yaklaşım
D
Doğrusal Yaklaşım
E
Piramitsel Yaklaşım
Soru 18

Öğrenme yaşantılarının merkeze alınarak düzenlendiği, eğitim sürecindeki tüm ilgililerin sürece katılmasının öngörüldüğü, program geliştirmede tümevarım yaklaşımının izlendiği program geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tyler modeli
B
Alexander modeli
C
Lewis modeli
D
Taba-Tyler modeli
E
Taba modeli
Soru 19

Çocuğun yaşama en iyi koşullarda başlaması, ailenin de okuma, meslek edinme ve ekonomik yeterlilik konusunda desteklenmesinin hedeflendiği erken çocukluk ve aile eğitim programı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk sağlığı programları
B
iki kuşağa yönelik program
C
ilköğretim okulları bünyesindeki kurum merkezli program
D
Kurum merkezli anaokulu programı
E
Ev ziyaretlerine dayalı program
Soru 20

Çocuk suçluluğu açısından en çok rastlanılan, problemli evre veya geçiş evresi olarak adlandırılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genç yetişkinlik
B
Genç çocukluk
C
Çocukluk
D
Ergenlik
E
Yetişkinlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x