Çocuk Ve Drama 2016-2017 Final Sınavı

Çocuk Ve Drama 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de yaratıcı drama hareketini başlatan iki öncü, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tamer Levent - inci San
B
Selahattin Çoruh - inci San
C
İsmail Hakkı Baltacıoğlu - Tamer Levent
D
Emin Özdemir - Nevide Gökaydın
E
Emin Özdemir - İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi drama, bir öğretim yöntemi olarak kullanıldığında ortaya çıkan öğrenme türlerinden biri değildir?

A
Aktif
B
Tartışarak
C
Etkileşim yoluyla
D
Yaşantılara dayalı
E
Klasik koşullanma yoluyla
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dramada kullanılan teknikler arasında yer almaz?

A
Doğaçlama
B
Rol oynama
C
Rol kartları
D
Dramatizasyon
E
Değerlendirme
Soru 4

Drama lideri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Drama sürecini katılımcıların yeteneklerini gözetmeksizin hazırlamalıdır.
B
Drama, gelişim, eğitim, tiyatro, oyun konularında donanımlı olmalıdır.
C
Drama sürecinde daha yararlı bir durum ortaya çıktığında hazırlanan planı bırakma esnekliğine sahip olmalıdır.
D
Drama lideri, öncelikle “Amacım nedir?” sorusunu sormalıdır.
E
Çocukların yaratıcılıklarının gelişimini desteklemelidir.
Soru 5

Kütüphanede drama çalışması yapmak isteyen bir drama liderinin aşağıdakilerden hangisini kontrol etmesi gerekli değildir?

A
Kütüphanenin katılımcılar için güvenliği olup olmadığını
B
Kütüphanenin yeterli tanıtımının olup olmadığını
C
Kütüphanede drama çalışmasına uygun bir odanın olup olmadığını
D
Kütüphanenin gelen katılımcılardan bir beklentisi olup olmadığını
E
Seçilen kütüphanede drama yapmak için izin almak gerekip gerekmediğini
Soru 6

I. Müze
II. Okul binası
III. Üretim tesisi
IV. Doğal park
Yukarıdaki mekanlardan hangilerinde drama oturumu yapılabilir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I,II ve III
D
I,II ve IV
E
I,II, III ve IV
Soru 7

Fen ve Matematik konulu drama etkinliğinde değerlendirme aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A
Değerlendirme aşamasında reklam filmi oluşturma veya doğaçlama yapma gibi canlandırmada kullanılan teknikler kullanılabilir.
B
Değerlendirme aşamasında sadece sözel değerlendirme yapılır.
C
Değerlendirme aşaması kazanıma ulaşılıp ulaşılamadığını belirleyen aşamadır.
D
Değerlendirme aşamasında grafik oluşturma, poster veya pankart hazırlama gibi teknikler kullanılabilir.
E
Değerlendirme aşamasında resim yaptırılabilir.
Soru 8

Resim öğretmeni olan Zeynep Hanım, bir gün çalıştığı ilde Picasso sergisi açıldığını öğrenir. Bunun güzel bir fırsat olduğunu düşünür ve öğrencileri ile sergiye giderek, bu ünlü ressamı tanıma ve tekniğini drama yöntemi ile işlemeye karar verir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Picasso sergisinde drama yapmak isteyen Zeynep Öğretmen' in sorumluluklarından biridir?

A
Mekanda istediği eğitimi verecek bir eğitmenin olup olmadığını öğrenmek
B
Yükseköğrenimi sırasında Picasso’ya dair bir çalışma yapmış olmak
C
Picasso’dan önce diğer kübist ressamların eserlerini çocuklarla çalışmış olmak
D
Daha önce öğrencileri ile müzede drama yapmış olmak
E
Okulda en az bir tane resim sergisi açmış olmak
Soru 9

Drama oturumlarını sınıfın dışına taşımanın önemli olduğunu düşünen drama lideri Zeliha, bir konuşmasında "Alternatif mekanda drama yapmak demek drama için seçilen mekanın içeriği ile paralel bir çalışma yapmak demektir." demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi drama lideri olan Zeliha'nın yukarıdaki sözüne bir örnektir?

A
Altı yaş grubu çocukların okul bahçesine çıkarılarak saklambaç oynatılması
B
Drama çalışması için daha geniş bir alana ihtiyaç duyan drama liderinin dersini okulun hemen yanındaki yeşil alanda yapması
C
Çocukların yaş grubuna uygun oyunlar sergileyen bir tiyatro ekibi ayarlanarak, çocuklarla birlikte tiyatroya gidilmesi
D
Öğrenciler için müze gezisi organize ederek her esere dair öğretmenin önceden hazırladığı soruların yanıtlanması
E
Postmodern eserlerin sergilendiği bir sanat galerisinde, postmodernizm ve önemli temsilcilerine dair bir saatlik bir drama atölyesi yapılması
Soru 10

Drama öğretmeni, "çevre kirliliği" temasında hazırladığı bir drama planını uygulamaktadır. Öğretmen, çocuklardan kendi vücutlarını kullanarak çevre kirliliğini engelleyecek yeni bir robot oluşturmalarını istemektedir.
Yukarıdaki bilgilere göre, bu drama öğretmeni hangi drama aşamasındadır?

A
Canlandırma Aşaması
B
Ara Değerlendirme Aşaması
C
Değerlendirme Aşaması
D
Hazırlık Aşaması
E
Isınma Aşaması
Soru 11

Damla Öğretmen'in, "bitkiler" ile ilgili bir drama planı hazırlarken drama çalışmasının aşamalarını ne şekilde kurgulayacağına ve kazanıma nasıl hizmet edeceğine dair cevaplar araması hangi 5N1K sorusunun cevabıdır?

A
Ne zaman?
B
Nasıl?
C
Nerede?
D
Kim?
E
Ne oldu?
Soru 12

Drama yöntemi ile hazırlanan fen eğitiminin amaçlarından biri de temel bilimsel süreç becerilerini çocuklara kazandırmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu temel bilimsel süreç becerilerinden biri değildir?

A
Tahmin etme
B
Gözlem yapma
C
Sınıflama yapma
D
Sentez yapma
E
Sonuç çıkarma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi üstün yetenekli çocukların dramayla uyumlu olarak gruplandırılan karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A
Yaratıcı entellektüeller
B
Yüksek düzeyde dikkat
C
Yüksek başarılılar
D
Sosyal liderler
E
Asiler
Soru 14

I. Yedi daireden oluşan aşamaları vardır.
II. Arkadaşları ve öğretmeniyle işbirliği yapar.
III. Öz farkındalığı oluşturmak amaçlanmaktadır.
IV. Herhangi bir alanda uzman rolü alınır.
Yukarıda özellikleri verilen drama tekniği ile bu tekniği geliştiren drama kuramcısı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Cecily O’Neill - Süreçsel Drama
B
Augusto Boal - Forum Tiyatrosu
C
Dorothy Heathcote - Uzman Mantosu
D
Harriet Finlay Johnson - Doğaçlama
E
Augusto Boal - imge Tiyatrosu
Soru 15

Mülteci çocuklarla yapılan drama çalışmalarında dil sorununu en aza ingirgemek için kullanılan drama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğaçlama
B
Rol oynama
C
imge tiyatrosu
D
Süreçsel drama
E
Uzman mantosu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli çocuklarla yapılan drama çalışmalarının kazanımlarından biri değildir?

A
Duygusal özgürlük
B
Zihinsel uyarım
C
Hayal gücünü kullanma
D
Akıl yürütme
E
Hayal gücünü genişletme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan çocuklarla yapılan drama çalışmalarında drama liderinin veya öğretmeninin dikkate alması gereken gelişimsel özelliklerden biri değildir?

A
Kısa dikkat süresi
B
Düşük öz güven
C
Yüksek öz kontrol
D
ifade edici dilde gerilik
E
Yönergeye uygun davranmada güçlük
Soru 18

Drama çalışmalarının yapılacağı ortamın düzenlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mutlaka birinden destek alınmalıdır.
B
Mutlaka bir sınıf gerekmektedir.
C
Geniş, büyük ve ferah bir oda ayarlanmalıdır.
D
Çevresel özellikler ve çalışılan grup dikkate alınmalıdır.
E
Alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlara yakın olmamalıdır.
Soru 19

I. Çocukların yaratıcılıklarını fark etmelerine ve beğendikleri yönlere odaklanmalarına imkan tanıması
II. Sözlü ve sözsüz iletişim örnekleri sunması
III. Kişiler arası iletişim ve etkileşim imkanı sunması
Yukarıda özellikleri verilen özel gereksinimli çocuklar için drama etkinliği planlama modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendini Savunma
B
Görevler ve Beceriler
C
Gelişimsel
D
Yaratıcı - Etkileyici
E
Duyu - Motor
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi farklı yaşam alanlarında yaşayan çocuklarla drama çalışmaları yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?

A
ilgili kurumlarla yasal vasilerin onayı
B
Ne kadar ücret alınacağı
C
Paylaşılan sırların korunması
D
Güven duyma
E
Gelişimsel özelliklerin bilinmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x