Çocuk Ve Drama 2017-2018 Vize Sınavı

Çocuk Ve Drama 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de "dramatik gösteri" tanımı ilk defa kaç yılında, hangi konu başlığı ile yer almıştır?

A
1926 yılında, ilkokul programında şarkılar temsiller ve oyunlar
B
1930 yılında, okul öncesinde drama
C
1938 yılında, ilkokul programında drama ve çocuk
D
1940 yılında, okul öncesi eğitim ve drama
E
1946 yılında, ilkokul programında dramatik oyun
Soru 2

Okul öncesi dönemde çocuklar genellikle birisiymiş ya da bir nesneymiş gibi davranırlar ve -mış gibi oyunları çok sık oynarlar.
Buna göre, dramada sıklıkla yer verilen -mış gibi oyunların öncelikli olarak desteklediği gelişim alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal
B
iletişim
C
Bilişsel
D
Psikomotor
E
Duygusal
Soru 3

Viola Spolin'in “Tiyatro İçin Doğaçlama” adlı kitabında vurguladığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuğun kendini ve yaşadığı çevreyi anlamasının önemi
B
Çocuğun içinden geldiği gibi rol oynamasının, kendini ifade etme yönünden önemi
C
Her çocuğun sahneye çıkabilmesine olanak verilmesinin önemi
D
Çocukların yaşayarak, uygulayarak daha aktif olabilmelerinin önemi
E
Drama konusunda daha bilişsel ve analitik yönlere ağırlık vermenin önemi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde dramada gereksinim duyulan bileşenlerden biri değildir?

A
Grup
B
Drama teknikleri
C
Sahne
D
Amaç
E
Lider
Soru 5

Bolton Peter Slade, Brian Way ve Heathcote ile beraber çalışarak kendi bakış açısını yakalamış ve drama çalışmalarını A, B, C, D tipi olmak üzere dört başlık altında incelemiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde tipler doğru eşleştirilmiştir?

A
A-tipi: Anlayış için Drama
B
C-tipi: Tiyatro
C
D-tipi: Dramatik Oynama
D
B-tipi: Tiyatro
E
C-tipi: Dramatik Oynama
Soru 6

Peter Slade’in 1976 yılında yayımlanmış olan kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çocuk Dramasına Giriş
B
Dramatik Yöntem
C
Öğretimin Dramatik Yöntemi
D
Eğitimde Drama
E
Çocuklarla Yapılan Drama
Soru 7

Farklılıklara saygı, çevre bilinci, yardımlaşma ve paylaşma gibi kavramların seçildiği bir drama etkinliğinde öncelikli olarak aşağıdaki gelişim alanlarından hangisi desteklenir?

A
Bilişsel
B
Psikomotor
C
Özbakım
D
Dil
E
Sosyal - duygusal
Soru 8

Drama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dramanın başlangıcı M.Ö.500’lü yıllara kadar dayanır.
B
Drama etkinliği yapılandırmacı yaklaşımla aynı anlama gelir.
C
Drama sözcüğünün kökü Yunanca 'dran'dır.
D
Drama kavramının kesin olarak bir tanımı vardır.
E
Eğitimde sadece drama etkinliği uygulanmalıdır.
Soru 9

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yaratıcılık ile ilgili değildir?

A
Duyarlı olma
B
Esneklik
C
Özgünlük
D
Empati kurma
E
Iraksak düşünme
Soru 10

Harriyet Finlay Johnson’a göre drama çalışmalarında öğretmenin rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendi isteklerine göre çocukları yönlendirmek
B
Drama süreci boyunca dışarıdan çocukları gözlemlemek
C
Drama çalışması sırasında sık sık araya girerek müdahale etmek
D
Drama çalışmasını bir oyun olduğunu varsayarak değerlendirme yapmadan bitirmek
E
Espri yapabilen bir takım yöneticisi ya da yan lider olarak rehberlik yapmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi dramada teknik kullanmanın amaçlarından biri değildir?

A
Canlandırmalara bir sanat formu vermek
B
Drama sürecine yeni bilgiler eklemek
C
Süreç için bir odak bulmayı kolaylaştırmak
D
Sürecin gidişatı etkilememek
E
Sorunları çözmede etkili bir araç olmak
Soru 12

Drama sürecinin planlanması ve uygulanmasında aşağıdaki katılımcı özelliklerinden hangisi dikkate alınmaz?

A
Yaşları
B
Fiziksel özellikleri
C
Cinsiyetleri
D
ilgi ve gereksinimleri
E
Gelişim özellikleri
Soru 13

Drama çalışmasının değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğitimci, çalışmada esneklik gösterip göstermediği konularda kendini değerlendirir.
B
Programın süreçte uygulanıp uygulanmadığı nedenleri ile açıklanır.
C
Çocuğun etkinliğe katılımı, çocukta gözlemlenen gelişmeler gibi durumlar ile ilgili değerlendirme yapılır.
D
Eğitimci, çalışmayı planlamada ve uygulamada kendisinden kaynaklı aksaklıkların olup olmadığını değerlendirir.
E
Eğitimci, daha önce yapılan değerlendirmeleri dikkate almaz.
Soru 14

Drama lideri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocukların yaratıcılıklarının gelişimini desteklemelidir.
B
Drama sürecini katılımcıların yeteneklerini gözetmeksizin hazırlamalıdır.
C
Drama, gelişim, eğitim, tiyatro ve oyun konularında donanımlı olmalıdır.
D
Drama lideri, öncelikle “Amacım nedir?” sorusunu sormalıdır.
E
Drama sürecinde daha yararlı bir durum ortaya çıktığında hazırlanan planı bırakma esnekliğine sahip olmalıdır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi aşamalarından biri değildir? dramanın

A
Isınma çalışmaları
B
Canlandırma
C
Değerlendirme
D
Gruplara ayrılma
E
Esas çalışma
Soru 16

Lider, her bireyin omuzuna hafifçe dokunur ya da onların başının üstünde mukavvadan yapılmış bir düşünce balonu tutar.
Yukarıdaki kesit aşağıdaki tekniklerden hangisine aittir?

A
Buz dağı
B
Mektup
C
Liste yapma
D
Düşünme takibi
E
Duvardaki rol
Soru 17

“Duvardaki rol” tekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Oluşturulan karakterin bir özelliğinin fotoğrafı yapılır.
B
Resim duvardaki bir kartonun üzerine yapılır.
C
Drama sürecinde yer alacak olan ana karakterin resmi yapılır.
D
Çocuklar ana karakter ile ilgili sürekli yeni bilgiler ekler.
E
Gelen tüm öneriler dikkate alınarak karakter yaratılır.
Soru 18

Drama planı yapmanın önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Plan, etkileşimi sağlar.
B
Plan yapma, sürecin daha etkili şekilde ilerlemesini sağlar.
C
Plan, amaçlara ulaşmak için etkinliklerin nasıl yaptırılacağını belirlemeyi sağlar.
D
Plan yapma, hedeflere ulaşmada etkilidir.
E
Plan, hangi araç-gereçlerin kullanılacağına karar vermeyi sağlar.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dramatizasyonun özelliklerinden biri değildir?

A
Başı sonu belli olan öykülerin canlandırılması ve durumların
B
Çocukların kendilerinden katmaması çok şey
C
Çocukların belirli bir olaya zorunda olması sadık kalmak
D
Yaratıcılığın diğer tekniklere göre olması sınırlı
E
Çocukların bir nesneden canlandırma yapması yola çıkarak
Soru 20

“Forum tiyatro” tekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumsal konular ele alınır.
B
izleyen rolde olan çocuğun yerine geçer.
C
izleyen oyunun akışına müdahale etmez.
D
Değişik yaklaşım ve çözümler üretmeye olanak sağlar.
E
izleyeni oyuna katar.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x