Çocuk Ve Oyun 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Çocuk Ve Oyun 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

6 yaş grubu çocuklar için sınıftaki öğrenme merkezlerini düzenlemek isteyen bir öğretmen, hem merkezleri birbirinden ayırmak hem de en etkili şekilde kullanmak için hangi ayırma materyalini tercih etmelidir?

A
Sırtları birbirine sabitlenmiş alçak raflar
B
Plastik çitler
C
Ahşap çitler
D
Yere serilmiş halı
E
Zemine yapıştırılmış renkli bant
Soru 2

Kapalı uçlu materyaller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuklara yaratıcı olmaları için seçenek sunarlar.
B
Bu materyalleri yeni yollarla kullanmak için çok az olanak vardır.
C
Özgün düşünmeyi desteklemezler.
D
Bu materyallerin tek bir kullanım şekli vardır.
E
Materyali kullanmak için doğru olan yolu düşünmeye teşvik ederler.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi oyunun eğitsel yönüne ket vuran durumlardan biridir?

A
Günlük akışta oyuna geniş zaman ayrılması
B
Oyun esnasında çocukların çözemediği durumlarda öğretmenin ipucu vermesi ya da materyal desteği sağlaması
C
Oyunsu öğelerin akademik etkinliklere entegre edilmesi
D
Öğretmenin çocukların oyununu gözlemlemesi
E
Yetişkinlerin oyun sürecini yönetmesi
Soru 4

Sosyo-dramatik oyunun desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kullanılacak araç-gereçler kullanılmadan önce gözden geçirilmelidir.
B
Kullanılacak araç-gereçler mümkün olduğunca gerçekçi olmalıdır.
C
Kapalı uçlu oyun materyalleri sağlanmalıdır.
D
Çocuklara öğretmen tarafından yapılandırılmamış bir zaman dilimi sağlanmalıdır.
E
Çeşitli rollere yönelik kolay giyilebilir kıyafetler sağlanmalıdır.
Soru 5

Çocuğun oyununu değerlendirirken mutlaka yaşadığı kültürü de incelemek gerektiğini vurgulayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Piaget
B
Lili Peller
C
Sigmund Freud
D
Erik H. Erikson
E
Elizabeth B. Hurlock
Soru 6

Çocukların önceden bir plan yapmadan, kendiliğinden gelişen eylemler eşliğinde oynaması, oyunun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A
Aktif bir eylem olması
B
Keyifli bir eylem olması
C
Doğaçlamalar barındırması
D
Gönüllülük esasına dayanması
E
içerisinde mecazi anlamlar barındırması
Soru 7

Çocuğun matematik eğitiminde “kardinallik ilkesini” kazandığını gösteren örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misafirlerin “Sen sayı saymayı biliyor musun?” sorusuna, Sare “Evet, tabii biliyorum. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on” diye cevap verir.
B
Meltem oyuncak arabalarını büyükten küçüğe doğru bir sırada dizerek gururla arkadaşı Esma’ya gösterir. Esma “En küçük olan çok sevimli.” der.
C
Tavla oynayan annesinin attığı zarları takip eden Dila zarlar sabitlenir sabitlenmez herkesten önce “bir ve dört” der. Söylediği rakamlar doğrudur.
D
Annesinin kendisine verdiği erikleri sırayla her birine sadece bir defa olmak üzere tek tek dokunarak saymaya başlayan Mert “Bir iki üç dört beş. Beş tane vermişsin.” der. Annesi “Kardeşine de beş tane verdim.” der.
E
Babasının isteği üzerine Can masadaki her tabağın yanına bir tane peçete koyarak sofranın hazırlanmasına yardımcı olur.
Soru 8

“Dramatik oyun merkezinde 3 yaşlarında 5 çocuk oynamaktadır. Çocuklar birbirlerinden bağımsız olarak yemek yapıyormuş gibi yapıyorlar. Her çocuk hazırladığı yiyeceği öğretmene getirip ikram ediyor ve öğretmen yiyormuş gibi yapıp eline sağlık diyor. Oyun sürecinde çocuklar aralarında oyunla ilgili iletişimde bulunmuyor. Her çocuk oyununu 5 dakikadan fazla sürdürüyor. ”
Yukarıdaki örnekte çocuklar Smilansky’nin bilişsel oyun aşamalarından hangisinin özelliklerini göstermektedir?

A
Dramatik oyun
B
Yapı oyunu
C
Evcilik oyunu
D
Duyusal motor oyun
E
Sosyo-dramatik oyun
Soru 9

“Dramatik oyun merkezinde 3 yaşlarında 5 çocuk oynamaktadır. Çocuklar birbirlerinden bağımsız olarak yemek yapıyormuş gibi yapıyorlar. Her çocuk hazırladığı yiyeceği öğretmene getirip ikram ediyor ve öğretmen yiyormuş gibi yapıp eline sağlık diyor. Oyun sürecinde çocuklar aralarında oyunla ilgili iletişimde bulunmuyor. Her çocuk oyununu 5 dakikadan fazla sürdürüyor. ”
Yukarıdaki örnekte çocuklar Parten’a göre hangi sosyal gelişim aşamasındadır?

A
izleyici
B
Paralel oyun
C
işbirlikçi oyun
D
Uğraşsız davranış
E
Birlikte oyun
Soru 10

Canan Öğretmen sınıftaki öğrenme merkezlerinin kullanım durumlarını bir hafta boyunca gözlemler. Gözlem sonucunda sınıfındaki erkek çocukların dramatik oyun merkezini nadiren kullandıklarını fark eder.
Yukarıdaki bilgiye göre, Canan Öğretmenin, erkek çocukların dramatik oyun merkezini aktif olarak kullanmalarını sağlamak için aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir?

A
Merkeze kravat, gömlek, ceket gibi erkek kostümleri eklemek
B
Tüm merkezlerde en az 10 dakika her gün oynama kuralı koymak
C
Lokanta, manav gibi farklı temalarda dramatik oyun merkezleri oluşturmak
D
Merkeze itfaiyeci, tamirci, doktor gibi meslek kostümleri eklemek
E
Merkeze erkek çocukların da seveceği renklerde mutfak materyalleri almak
Soru 11

Corinne Hutt’ın oyun taksonomisine göre, çocukların araştırma ve öğrenme faaliyetlerinde bulundukları oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurallı oyun
B
Epistemik oyun
C
Eğlenceli oyun
D
Serbest-akan oyun
E
Sembolik oyun
Soru 12

I. Çocuk sınıfta amaçsızca vakit mi geçiriyor yoksa bir merkezde oynuyor mu?
II. Çocuk oyunda toplumsal cinsiyet rollerine uygun davranış gösteriyor mu?
III. Çocuk cinsiyetine uygun bir merkezde oynuyor mu?
IV. Bir etkinlik ya da oyunu uzun süre devam ettirebiliyor mu yoksa sık sık etkinlik ya da oyun mu değiştiriyor?
V. Bir etkinliğe ya da oyuna başlamak için yetişkin yardımına ihtiyaç duyuyor mu?
Yukarıdakilerden hangileri öğretmenin oyun değerlendirmesinde genel olarak cevap araması gereken sorulardandır?

A
I, II ve IV
B
I, III ve IV
C
I, IV ve V
D
II, III ve V
E
II, IV ve V
Soru 13

İki üçgeni bir araya getirip dörtgen oluşturan bir çocuk, kompozisyon yaratma becerisi açısından hangi aşamadadır?

A
Şekil oluşturma
B
Resim yapma
C
Kompozisyon öncesi
D
ikame kullanma
E
Parça birleştirme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ideal bir dış mekânda bulunması özellikle tavsiye edilen bileşenlerden biri değildir?

A
Serbest parçalar
B
Farklı zemin türleri
C
Materyal depoları ve kıyafet rafları
D
Büyük ve küçük legolar
E
Gizemli yerler
Soru 15

Çevrenin keşfinde gecikme, daha az ayrıntılı oyun rutinleri sergileme, taklit ve sembolik oyunda gecikme aşağıdaki yetersizlik gruplarından hangisinin temel özelikleridir?

A
işitme yetersizliği olan çocuklar
B
Görme yetersizliği olan çocuklar
C
Zihin yetersizliği olan çocuklar
D
Ortopedik yetersizliği olan çocuklar
E
Otizmli çocuklar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dış mekânın iç mekâna kıyasla sahip olduğu avantajlardan biridir?

A
Sınırlı bir alana sahip olması
B
Yapılandırılmış materyaller içermesi
C
Durağanlıktan uzak ve değişime açık olması
D
Küçük grup etkinliklerine uygun olması
E
Kurallı davranış ve uygulamalar gerektirmesi
Soru 17

Orman Okulu Yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Okul binası ve bahçesindeki materyallerin bazıları ahşaptan üretilmiştir.
B
Eğitim öğretim yılının %50’si dış mekânda veya ormanda geçirilir.
C
Batı Avrupa’da ortaya çıkarak, oradan dünyaya yayılmıştır.
D
Bahçesinde, salıncak, kaydırak gibi plastik, büyük donanımlar yer alır.
E
Öğretmenler “Acele ya da telaş yok” ilkesine göre hareket ederler.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimi olan öğrencilerin sınıf etkinliklerine katılımını sağlamada uygulanabilecek pratik önerilerden biri değildir?

A
Öğrencinin sevdiği oyuncakların tercih edilmesi
B
Oyun alanında özel uyarıcıların bulunması
C
Öğretim sırasında görsel desteklerin kullanılması
D
Öğretimde oyun arkadaşlığından yararlanılması
E
Seçilen oyunun ödül olarak kullanılması
Soru 19

Oyun öğretimi sırasında etkileşim kurmada; resim, fotoğraf, renk, yazı ve nesne gibi görsel destekler aşağıdaki yetersizlik gruplarından hangisi için öncelikli bir role sahiptir?

A
Sözel iletişim becerileri sınırlı olan otizmli çocuklar
B
Görme yetersizliği olan çocuklar
C
işitme yetersizliği olan çocuklar
D
Ortopedik yetersizliği olan çocuklar
E
Zihin yetersizliği olan çocuklar
Soru 20

Öğrenci oyun sırasında oyuncakları amacına uygun kullanmaktadır. Öğrenci eline aldığı bir blok parçasını bebeğini beslemek için biberon gibi kullanmaktadır. Oyuncaklarla oynarken duygularını ifade etmektedir. Elinde fincan varmış gibi çay içiyormuş taklidi yapmakta ve karşısında bir kişi varmış gibi telefonla sohbet etmektedir.
Yukarıdaki davranışlardan hangisi, özel gereksinimi olan bir öğrencinin bilişsel oyun basamaklarını tanımlayan bir örnek değildir?

A
Karşısında kişi varmış gibi telefonla konuşması
B
Çay içiyormuş taklidi yapması
C
Blok parçasını biberon gibi kullanması
D
Oyuncakları amacına uygun kullanması
E
Oyun sırasında duygularını ifade etmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x