Çocukları Tanıma Ve Değerlendirme 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Çocukları Tanıma Ve Değerlendirme 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gözleme dayalı ölçme araçlarından biri olan değerlendirme tablolarında davranış tanımlayıcılarının sayısı en fazla kaç olmalıdır?

A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi görüşmecinin çocuklarla görüşme yapmak için soru hazırlarken dikkat etmesi gereken gelişim türlerinden biri değildir?

A
Psikososyal gelişim
B
Bilişsel gelişim
C
Psikomotor gelişim
D
Dilsel gelişim
E
Duygusal gelişim
Soru 3

Gözlenen bir davranışı gerçekleştirmenin farklı düzeylerini belirtmek için kullanılan ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derecelendirme ölçeği
B
Anket
C
Turum ölçeği
D
Denetim listesi
E
Alan notu
Soru 4

Yapılan ölçme sonucunda elde edilen sonuçların bir ölçütle karşılaştırılarak ölçümün değeri hakkında karar verme sürecine ne denir?

A
Gözlem
B
Ölçme
C
Değerlendirme
D
Envanter
E
Tanıma
Soru 5

I. Nesnelliği vurgular.
II. Standartlaştırılmış işlemler kullanılır.
III. Pozitivist geleneğe dayanır.
IV. Yorumlamacı paradigmayı benimser.
V. Kültüre duyarlıdır.
Nicel araştırtmalar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I,II ve III
B
1,11I ve IV
C
1,111 ve V
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 6

Bireyin geçmiş ve şimdiki yaşantısını, içinde bulunduğu ruh halini ve gelecekle ilgili tasarılarını yazılı olarak anlattığı kendini tanıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anket
B
Otobiyografi
C
Psikodrama
D
Arzu listeleri
E
Görüşme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çocuğu tanıma ve değerlendirmede dikkate alınması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Çocukları tanıma sürekli olmalıdır.
B
Değerlendirme belirli bir amaç için yapılmalıdır.
C
Çocukla ilgili edinilen bilgiler ailesi ve diğer öğretmenlerle paylaşılmalıdır.
D
Tanımada kullanılan teknik ve aracın amaca uygun olması gerekir.
E
Çocuk çevresi ile birlikte ele alınıp değerlendirilmelidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla yürütülen bir araştırmada etik açıdan dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A
Çocuklar üzerindeki olası etkileri düşünmek
B
Etik Kuruldan gerekli izni almak
C
Çocuklar açısından yarar-zarar dengesini gözetmek
D
Çocukların içinde bulundukları kültüre duyarlı olmak
E
Çocuklarla görüşmelere onların ilgi alanlarından başlamak
Soru 9

“Çizgi film izlemeyi ne kadar seviyorsunuz?” sorusu aşağıdaki soru tiplerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Yönsüz
B
Açık uçlu
C
Doğrudan
D
Yönlendirici
E
Varsayımlı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Waldorf Programı’nın değerlendirme sisteminde yer almaz?

A
Çocuğun mutlu olup olmadığının göz önünde bulundurulması
B
Çocuğun notla değerlendirilmesi
C
Öğretmenin kendi eksiklerini belirlemeye yönelik kendini değerlendirmesi
D
Çocuğun yaptığı ürünlerin değerlendirilmesi
E
Çocuğun gelişim özelliklerine ve bireysel farklılıklarına dikkat edilerek yapılan gözlem
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi portfolyonun bölümlerinden biri değildir?

A
Çalışmanın adı
B
Değerlendirme ölçütleri
C
Ölçüt tanımlamaları
D
Puanlama stratejisi
E
Dereceli puanlama anahtarı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi portfolyonun amaçlarından biri değildir?

A
Öğrenci gelişimini daha sağlıklı bir biçimde izlemek
B
Öğrencinin kendisini ifade etme becerisini geliştirmek
C
Çocukların başarılarına dikkat çekmek
D
Ailelerin çocuklarını değerlendirmelerini sağlamak
E
Final ürünü olan çalışmaların yapılma sürecini göstermek
Soru 13

Erken çocukluk eğitiminde bir programın tasarlanması, geliştirilmesi, denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve düzeltilmesini içeren sistematik ve dinamik süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Program değerlendirme
B
Eğitim programı
C
Program tasarımı
D
Program hazırlama
E
Program geliştirme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ölçme değerlendirme sürecine katılan ailelerin çocuklarının göstereceği davranışlardan biridir?

A
Neyi yapıp yapamadığı ile ilgili olarak doğrudan bilgi edinir.
B
Doğru mesleklere yönlendirebilirler.
C
Okulda öğrendiklerini evde de devam ettirebilir.
D
Ev ödevlerine nasıl rehberlik edileceğine ilişkin bilgi sahibi olur.
E
Okula yönelik olumlu tutum geliştirir
Soru 15

Ölçme-değerlendirme araçlarından olan dereceli puanlama anahtarının diğer adı nedir?

A
Kontrol listesi
B
Rubrik
C
Kavram haritası
D
Proje
E
Gözlem
Soru 16

Öğrenci seviyelerine göre bir konuda hazırlanan sorulara verilebilecek cevapların numaralandırılmış 9-12 ya da 16-20 kutucuktan oluşan bir tabloya dağıtılmasıyla oluşan ölçme ve değerlendirme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akran değerlendirme
B
Öz değerlendirme
C
Kelime ilişkilendirme testi
D
Yapılandırılmış grid
E
Tamlayıcı ağaç tekniği
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sadece yetenek testlerinin özelliğidir?

A
Okula hazır olma durumunu belirlemek için kullanılırlar.
B
En popüler test türüdür.
C
Esnek değildirler.
D
Bir bütün olarak hayat tecrübelerinin toplam etkisini yansıtır.
E
O an itibariyle neyin öğrenildiği veya başarıldığını ölçmek için kullanılır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi okul aile işbirliğinin amaçlarından biri değildir?

A
Öğrencilere ödevlerinde yardımcı olmak
B
Okul ile ev arasında köprü oluşturmak
C
Okulda ve çevrede bulunan diğer ailelerle iletişim kurmak
D
Okuldaki sorunları çözmek
E
Öğretmene çalışmalarında yardımcı olmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde ölçme değerlendirmenin amaçlarından biri değildir?

A
Okulun başarısını gözlemlemek
B
Anne-babaların başarısını gözlemlemek
C
Öğretim sürecinin verimliliği hakkında yorumlar yapabilmek
D
Öğrenci başarısını gözlemlemek
E
Öğrenciler için sınıf geçme ve mezuniyet konularında karar verebilmek
Soru 20

Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV) ne tür bir testtir?

A
Maksimum Performans Testi
B
Hız Testi
C
Tarama Testi
D
Zekâ Testi
E
Başarı Testi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x