Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2015-2016 Final Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mercimek Ahmet’in Farsçadan çevirdiği “Kâbusnâme” adlı eser aşağıdaki nesir türlerinden hangisine örnektir?

A
Orta
B
Sanatlı
C
Sade
D
Süslü
E
Günlük
Soru 2

“Yedi Meşaleciler isimli grubun tek hikâye yazarıdır. Hikâyelerinden bazıları ise, 'Bir Yudum Su', 'Bahar Hikâyeleri', 'Son Öpüş', 'Bir Otelde Yedi Kişi”dir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A
Vasfi Mahir Kocatürk
B
Enis Behiç Koryürek
C
Kenan Hulusi Koray
D
Muammer Lütfi Bahli
E
Ömer Seyfettin
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji-felsefe konulu denemelerden biridir?

A
Var Olmak
B
Kırk Ambar
C
Şehrin iskeleti
D
Nesillerin Ruhu
E
Büyük Türkiye Rüyası
Soru 4

“Yazarın ideolojisinin ve dünya görüşünün ön plana çıktığı bu yazılarda, kesinlikten ziyade canlı, ilgi çekici, esprili olmaya özen gösteren bir üslup söz konusudur. Yazar bu yazılarda bir sonuca varır fakat; okuru ikna etme amacı gütmez, sadece düşündürmeyi amaçlar.”
Yukarıda sözü edilen düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makale
B
Anı
C
Günlük
D
Fıkra
E
Biyografi
Soru 5

“Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının roman alanındaki en önemli isimlerinden biri olan yazar, iki ciltlik Anadolu Notları eseriyle gezi edebiyatının da en güzel örneklerinden birini vermiştir. Anadolu’da yaptığı memuriyetler dolayısıyla yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu insanı, Anadolu coğrafyası, kültürü, tarihi, yaşama biçimi, ızdırabı, sefaleti ve ihtişamı her türlü manzarasıyla yazarın eserlerinde yer alır.”
Yukarıda edebi kişiliğinden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Rasim
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C
Falih Rıfkı Atay
D
Reşat Nuri Güntekin
E
Ahmet Haşim
Soru 6

Türk edebiyatında seyahatname türüne örnek olabilecek ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Menâzıru’l-Avâlim
B
Hıtâînâme
C
Kitab-ı Bahriye
D
Mir’atü’l-Memâlik’
E
Acâibü’l-Letâif
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin gezi yazı türüyle önemli ortak tarafları vardır?

A
Hikâye
B
Şiir
C
Mektup
D
Roman
E
Anı
Soru 8

Gezi edebiyatına ona yakın sayıdaki eseriyle katkıda bulunan “Denizaşırı”, “Yeni Rusya”, “Yolcu Defteri”, “Taymis Kıyıları”, “Bizim Akdeniz”, “Tuna Kıyıları” ve “Hind” isimli kitaplarında Brezilya’nın tropik ormanlarından Rusya coğrafyasına kadar geniş bir coğrafyadaki gezilerinde gezip gördüklerini gözler önüne seren yazar kimdir?

A
Fikret Otyam
B
Selahattin Batu
C
Nail Güreli
D
Sadri Ertem
E
Falih Rıfkı
Soru 9

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Nurullah Ataç/Ramazan Sohbetleri
B
Melih Cevdet Anday/Dilimiz Üzerine Söyleşiler
C
Şevket Rado/Eşref Saati
D
Yahya Kemal Beyatlı/Tarih Musahabeleri
E
Suut Kemal Yetkin/Edebiyat Söyleşileri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sonrasında kaleme alman siyasî, tarihî ve toplumsal tarafı ağır basan anılardan biri değildir?

A
Bir Ses
B
Talat Paşa’nın Hatıraları
C
Sergüzeşt-i Hayatım
D
imparatorluğun Çöküşü
E
Tezakir
Soru 11

Ünlü bir kişinin bütün şahsiyetini, hayatının tamamını, eserini, her yönüyle veya aynı detaylı bakış açısıyla, herhangi bir konuyu ele alan düz yazı türüne ne ad verilir?

A
Bilimsel otobiyografi
B
Bibliyografi
C
Edebi biyografi
D
Otobiyografi
E
Monografi
Soru 12

Bir yazarın, yakından tanısın ya da tanımasın değerli saydığı, etkilendiği, beğendiği kişilerin karakter özelliklerini, belirgin yanlarını, aralarında geçen ilginç olayları veya daha başka özelliklerini anlattığı üç beş sayfalık kısa düz yazı türüne ne ad verilir?

A
Portre
B
Otobiyografi
C
Monografi
D
Bibliyografya
E
Bilimsel biyografi
Soru 13

“Çeşitli sanat türlerinde eser veren sanatkarların kaleme aldıkları bu tür anılar, bir taraftan anı sahibinin hayatı, sanat anlayışı ve faaliyetleri hakkında birinci elden bilgiler verirken; diğer taraftan anlattığı dönemin kültür ve sanat hayatında yaşanan olay, durum ve gelişmeler hakkında değerli gözlem ve yargıları da içerirler.”
Yukarıda söz edilen anı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasî, tarihî ve toplumsal içeriği ağır basan anılar
B
Kültür, sanat ve edebiyat içeriği ağır basan anılar
C
Bireysel içeriği ağır basan anılar
D
Soyut anlam içeriği ağır basan anılar
E
Gözlem içeriği ağır basan anılar
Soru 14

İngilizcede “diary”, Fransızcada “journal”, Arapçada “yevmiyyât” kelimeleriyle karşılanan düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deneme
B
Fıkra
C
Hikaye
D
Günlük
E
Makale
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Türk edebiyatında biyografi anlamında zengin malzemeyi oluşturmaktadır?

A
Divan
B
Tezkire
C
Mesnevi
D
Kaside
E
Mecmua
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında mektup türünün karşılığı olarak kullanılmaz?

A
Uhuwetnâme
B
Kalem
C
Arıza
D
Meveddetnâme
E
Muhabbetname
Soru 17

Divan edebiyatı döneminde mektup türü, hangi düz yazının bir çeşidi olarak değerlendirilmiştir?

A
Münşi
B
inşa
C
Münşeat
D
Nişan
E
Seci
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mülakat türünün temsilcilerinden biri değildir?

A
Hikmet Feridun Es
B
Tahir Kutsi
C
Yusuf Atılgan
D
Mustafa Baydar
E
Gavsi Ozansoy
Soru 19

Öykülemenin çok sınırlı kaldığı, anlatımda yazarın çok az araya girdiği, ses alma makinesinin kalemin yerini tuttuğu, bu özelliğiyle yaşamdan canlı bir kesit özelliği gösteren röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal
B
Öyküsel
C
Kurgusal
D
Dizi
E
Tek
Soru 20

Röportajla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anlatım ve yansıtım olanakları öteki öğretici boyutlu yazılara göre daha zengindir.
B
Her yazar kendi üslubuna göre renkli bir anlatım ve plan kullanır.
C
Hem fıkra hem de deneme türünün özelliklerini taşır.
D
Daha çok kısa cümlelerden oluşan günlük konuşma dili benimsenir.
E
Okuru yoran gereksiz betimlemelerden, uzun cümlelerden kaçınılır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x