Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2015-2016 Vize Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal/Toplumcu Gerçekçiler’in Birinci Kuşak yazarlarından biri değildir?

A
Kenan Hulisi Koray
B
Hakkı Süha
C
Kemal Bilbaşar
D
Bekir Sıtkı Kunt
E
Selahattin Enis
Soru 2

“Yedi Meşaleciler isimli grubun tek hikâye yazarıdır. Hikâyelerinden bazıları ise, 'Bir Yudum Su', 'Bahar Hikâyeleri', 'Son Öpüş', 'Bir Otelde Yedi Kişi”dir.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A
Kenan Hulusi Koray
B
Muammer Lütfi Bahli
C
Ömer Seyfettin
D
Vasfi Mahir Kocatürk
E
Enis Behiç Koryürek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk nesir türlerinden biri değildir?

A
Bilimsel
B
Edebî
C
Siyasi
D
Günlük
E
Öğretici
Soru 4

1920’ye kadar olan dönemde kaleme aldığı hikâyelerinde Bulgar zulmü, sosyal değerlerde yozlaşma, köylünün durumu, yöneticilerin zihniyeti gibi konular üzerinde duran ve 1921’den sonra Çehov tarzı hikâyeyi benimseyerek Türk hikâyesine yeni bir tarz kazandıran yazar kimdir?

A
Sadri Ertem
B
Refik Halit Karay
C
Osman Cemal Kaygılı
D
Memduh Şevket Esendal
E
Selahattin Enis
Soru 5

Mercimek Ahmet’in Farsçadan çevirdiği “Kâbusnâme” adlı eser aşağıdaki nesir türlerinden hangisine örnektir?

A
Günlük
B
Orta
C
Sanatlı
D
Süslü
E
Sade
Soru 6

Daha çok tiyatro türünde verdiği eserleriyle tanınan yazar, aynı zamanda hikâye türünde de başarılı eserler kaleme almış; “Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu” isimli hikâyesiyle Yeni İstanbul Gazetesi'nin açtığı yarışmada Türkiye birinciliğini kazanmıştır. Ayrıca “Yaşasın Demokrasi”, “On İkiye Bir Var” ve “Sancho’nun Sabah Yürüyüşü” adlı eserlerin de sahibi olan yazar kimdir?

A
Kemal Bilbaşar
B
Haldun Taner
C
Samim Kocagöz
D
Necati Cumalı
E
Rıfat İlgaz
Soru 7

“Millî Edebiyat’ın en önemli hikâye yazarıdır. Hikâyelerinde kimi zaman çocukluk hatıralarını, hayatın gözlemlerini, tarihi, kimi zaman da folkloru kaynak olarak kullanan yazar, Yeni Lisan ve Millî Edebiyat hareketlerini başlatmıştır.”
Yukarıda edebi kişiliğinden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer Seyfettin
B
Aka Gündüz
C
Ali Canip
D
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E
Refik Halit Karay
Soru 8

Nazım ve nesir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nesir dili, nazım diline göre çok daha açık ve açıklayıcıdır.
B
Nesir, nazımda vazgeçilmez olan kafiye ve vezni reddeder.
C
Nesir, yalnızca okuyucuya bilgi vermek için yazılır.
D
Düzenli noktalama işaretleri, nesrin okuyucu tarafından daha rahat anlaşılmasına hizmet eder.
E
Nazımda nesre göre ahenk-ritim endişesi daha ön plandadır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi edebî nesir türlerinden biri değildir?

A
Makale
B
Masal
C
Efsane
D
Roman
E
Tiyatro
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında, deneme türü hakkında ilk bilgi veren yazarlardan biridir?

A
İsmail Aka
B
Mehmet Şeyda
C
Ahmet Bican Ercilasun
D
Berna Moran
E
Orhan Burian
Soru 11

Dönemin değişik gazete ve dergilerinde “Eşkâl-i Zaman”, “Gülüp Ağladıklarım”, “Muharrir Bu Ya” isimli eserlerinde, yazmış olduğu deneme, sohbet ve fıkralarını bir araya getiren yazar kimdir?

A
Peyami Safa
B
Falih Rıfkı Atay
C
Arif Nihat Asya
D
Ahmet Rasim
E
Ahmet Haşim
Soru 12

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Cemil Meriç - Mağaradakiler
B
Mehmet Kaplan - Nesillerin Ruhu
C
Ahmet Haşim - Bize Göre
D
ismet Özel - Üç Mesele
E
Tahsin Banguoğlu - Geride Kalanlar
Soru 13

Batı edebiyatlarında formal ve informal olmak üzere iki farklı denemenin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan iki yazar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A
Montaigne ve Walter Pater
B
Mark Twain ve Bacon
C
Jonathan Swift ve Mark Twain
D
Montaigne ve Bacon
E
Jonathan Swift ve Samuel Johnson
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünde eser veren yazarlardan biri değildir?

A
Şevket Rado
B
İsmail Tekin
C
Ahmet Rasim
D
Cenap Şehabettin
E
Yahya Kemal Beyatlı
Soru 15

“1917’de Ahmet Emin Yalman ve Asım Us tarafından yayına başlayan gazete; 1934’te Kurun adını alır, fakat bir süre sonra yine eski adına döner. Bu gazetede Yusuf Ziya, Sadri Ertem, Hakkı Süha, Refik Ahmet, Fikret Adil dönemin önemli sosyal, kültürel ve siyasal olaylarıyla ilgili makaleler ve fıkralar yazarlar.”
Yukarıda sözü edilen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akşam
B
Vakit
C
Vatan
D
Tan
E
Tanin
Soru 16

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Yahya Kemal Beyatlı/Tarih Musahabeleri
B
Şevket Rado/Eşref Saati
C
Melih Cevdet Anday/Dilimiz Üzerine Söyleşiler
D
Nurullah Ataç/Ramazan Sohbetleri
E
Suut Kemal Yetkin/Edebiyat Söyleşileri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’in hatırat ve deneme havası ağır basan eserlerinden biri değildir?

A
Eğil Dağlar
B
Gençliğim
C
Zavallı Kız
D
Siyasî ve Edebî Hatıralarım
E
Aziz İstanbul
Soru 18

“Bu yazılarda uzun cümlelerden kaçınılır. Konuşmalar gerektiğinde hikâyemsi bir hava içinde aktarılır. Deyimlerden, ünlemlerden, samimi hitaplardan yararlanılır. Soru cümlelerine sıkça yer verildiği görülür. Yazar soruyu bazen kendi kendine bazen de okuyucuya sorar. Bu yazıları yazmak kolay gibi görünse de aslında keskin, kıvrak bir zekâyı gerektirir. Yer yer eğlendiren olaylarda, dikkat çeken tahlillerde aslında uyarmak isteyen ustaca sitemlerin gizlendiği görülür.”
Yukarıda bahsedilen üslup aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine aittir?

A
Eleştiri
B
Makale
C
Anı
D
Deneme
E
Sohbet
Soru 19

Kültürümüzde günlük gazete anlayışının doğmasına yol açan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceride-i Havadis
B
Tasvir-i Efkâr
C
Tercüman-ı Ahval
D
Hürriyet
E
Tercüman-ı Hakîkat
Soru 20

“Yazarın ideolojisinin ve dünya görüşünün ön plana çıktığı bu yazılarda, kesinlikten ziyade canlı, ilgi çekici, esprili olmaya özen gösteren bir üslup söz konusudur. Yazar bu yazılarda bir sonuca varır fakat; okuru ikna etme amacı gütmez, sadece düşündürmeyi amaçlar.”
Yukarıda sözü edilen düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkra
B
Anı
C
Makale
D
Günlük
E
Biyografi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x