Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2016-2017 Final Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet sonrası Türk nesrinin örneklerinden biri değildir?

A
Atabetü’l-Hakâyık
B
Mecâlisü’n-Nefâis
C
Altun Yaruk
D
Kutadgu Bilig
E
Divanu Lügati’t-Türk
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji-felsefe konulu denemelerden biridir?

A
Şehirlerin iskeleti
B
Kırk Ambar
C
Var Olmak
D
Nesillerin Ruhu
E
Büyük Türkiye Rüyası
Soru 3

Sohbet türü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil açık, sade ve durudur.
B
Gazete ve dergi yazılarıdır.
C
Uzun cümlelerden kaçınılır.
D
Öğretici nitelikli yazılardır.
E
Sorulu cevaplı cümlelere sıkça yer verilir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İç Gerçekliğin Birinci Kuşak hikâye yazarlarından biridir?

A
Tağrık Buğra
B
Peyami Safa
C
Sait Faik Abasıyanık
D
Oktay Akbal
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 5

İngilizcede “diary”, Fransızcada “journal”, Arapçada “yevmiyyât” kelimeleriyle karşılanan düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Günlük
B
Fıkra
C
Hikaye
D
Deneme
E
Makale
Soru 6

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Edmond de Amicis - İstanbul
B
Alexis de Tocqueville - Doğuya Seyahat
C
Marco Polo - Dünyanın Hikâye Edilişi
D
Henry James - Fransa’da Küçük Bir Tur
E
Charles Dickens - İtalya’dan Resimler
Soru 7

“Çeşitli sanat türlerinde eser veren sanatkarların kaleme aldıkları bu tür anılar, bir taraftan anı sahibinin hayatı, sanat anlayışı ve faaliyetleri hakkında birinci elden bilgiler verirken; diğer taraftan anlattığı dönemin kültür ve sanat hayatında yaşanan olay, durum ve gelişmeler hakkında değerli gözlem ve yargıları da içerirler.”
Yukarıda söz edilen anı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Soyut anlam içeriği ağır basan anılar
B
Siyasî, tarihî ve toplumsal içeriği ağır basan anılar
C
Bireysel içeriği ağır basan anılar
D
Kültür, sanat ve edebiyat içeriği ağır basan anılar
E
Gözlem içeriği ağır basan anılar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatında ilhamını gezmek fikrinden alan eserlerden biridir?

A
Bize Göre
B
Küçük Şeyler
C
Bir Serencam
D
Haşan Mellah
E
Kıssadan Hisse
Soru 9

Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet sonrası dönemde kaleme alınmış ve yayımlanmış bireysel tarafı ağır basan öğretmenlik anılardan biri değildir?

A
Benim Küçük Dostlarım
B
Ekmekli Dönemeç
C
Bir Ömrün Öyküsü
D
Toprak Uyanırsa
E
Mavi Sürgün
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sonrasında yazılan gezi yazılarından biri değildir?

A
Avrupa Risalesi
B
Fransa Sefaretnamesi
C
Seyahatü’l-Kübra
D
Hac Yolunda
E
Yemen Seyahatnamesi
Soru 11

Biyografik roman kapsamında aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Atilla Şenkon - Bütün Düşler Nazlı 'dır
B
Hıfzı Topuz - Meyyale
C
Nermin Bezmen - Paris’te Son Osmanlılar
D
Ayşe Kulin - Adı Aylin
E
Mustafa inan - Bir Bilim Adamının Romanı
Soru 12

Aristo’dan sonra hitabet konusunda çalışan en büyük düşünürlerden biridir. Döneminin en önemli Romalı hatibi, avukatı ve politikacısı olarak tanınmaktadır. En önemli esrelerinden biri olan De re publicada siyaset felsefesine dair görüşlerini belirtmiştir.
Yukarıda edebî hayatından bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cicero
B
Seneca
C
Tacitus
D
Marcus
E
Claudius
Soru 13

Türk Edebiyatında röportaj türünün ilk örneklerini Diyorlar ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülakat adlı eserleriyle vermiştir. Diyorlar ki adlı eserinde edebiyat ve gazetecilik alanlarında tanınmış on sekiz kişiyle yaptığı görüşmeleri bir yazı dizisi haline getirmiştir. Bu yazıların bir bölümünü 1916 yılında Servet-i Fünun ve Türk Yurdu dergilerinde, bir bölümünü de 1917-1918 yıllarında Vakit gazetesinde yayımlamıştır.
Yukarıda edebî hayatından bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruşen Eşref Ünaydın
B
Mustafa Baydar
C
Hikmet Feridun Es
D
Yaşar Nabi Nayır
E
Hikmet Çetinkaya
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’tan sonraki Türk Edebiyatında, mektupları kitap halinde toplanan sanatçılardan biri değildir?

A
Ziya Gökalp
B
Abdülhak Hamit Tarhan
C
Namık Kemal
D
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E
Cahit Sıtkı Tarancı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Âşık Edebiyatında mektuba verilen isimlerden biridir?

A
varakpâre
B
arıza
C
uhuvvetnâme
D
meveddetnâme
E
kağıt
Soru 16

İslâmiyet’ten önce Arap edebiyatında görülen, Mükatebe ve Mürasele denilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
biyografi
B
anı
C
sohbet
D
günlük
E
mektup
Soru 17

Olayları yerinde incelemeye ve çok sayıda kişilerle ilişki kurulup görüşmelere dayandırılan, yayımının günlerce sürdüğü röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dizi
B
Tek
C
Kurgusal
D
Siyasal
E
Edebi
Soru 18

Yazarın konuyu işlerken kendini ön plana aldığı “ben” eksenli röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öyküsel
B
Amerikan
C
Alman
D
Kurgusal
E
Dizi
Soru 19

Gevheri, Pir Sultan Abdal, Mevlânâ, Beşiktaşlı Gedâî, Hengâmî ve Şeyh Gâlib gibi biyografik nitelikteki eserleri bulunan araştırmacı yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Alaettin Gövsa
B
Behçet Necatigil
C
Asım Bezirci
D
Tarık Buğra
E
Sadettin Nüzhet Ergun
Soru 20

Ünlü bir şahsiyetin ölümü üzerine, hemen aynı günlerde gazete ve dergilerde yakınları tarafından yazılan ve onun şahsiyetinden, eserlerinden bahseden yazı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografi
B
Nekroloji
C
Monografi
D
Nefroloji
E
Otobiyografi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x