Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2017-2018 Final Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

__________ hikâyelerinde çeşitli olay, insan ve mekâna dair unsurlardan hareketle Türk ruhu ve kimliğini anlatmaya çalışır. Türkün kahramanlık, yiğitlik, asillik, incelik ve vekâr gibi değerlerini sezdirmek ister. Yazarın hikâyelerinin kaynağı, yer yer Türk tarihi ve destanları; yer yer de Balkan, Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına ilişkin gözlem ve hatıralardır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ömer Seyfettin
B
Memduh Şevket Esendal
C
Ahmet Hikmet Müftüoglu
D
Aka Gündüz
E
Refik Halit Karay
Soru 2

Divan edebiyatında nesir denilince, Tanzimat yıllarına kadar sadece ________ denilen süslü nesir akla gelmiş; bunun dışındaki nesirler, edebiyattan sayılmadığı için dikkate alınmamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
inşâ
B
nâsir
C
risale
D
divan
E
münşî
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatında süslü nesirle yazılan eserlerden biridir?

A
Tazarrunâme
B
Risale
C
Seyahatnâme
D
Tarih
E
Mîzân’ül-Hak
Soru 4

Sohbet türüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil açık, sade ve durudur.
B
Gazete ve dergi yazılarıdır.
C
Daha çok yazarın kişisel yoğunlaşılır. düşüncelerine
D
Öğretici nitelikli yazılardır.
E
Sorulu cevaplı cümlelerle izlenimi verilir. konuşuyormuş
Soru 5

Deneme, ________ gibi kanıtlar sunarak belli bir fikri kesin bir sonuca bağlamaz. Bir felsefe incelemesi gibi bir doktrinin boyunduruğu altında solumaz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
biyografi
B
sohbet
C
eleştiri
D
fıkra
E
makale
Soru 6

Cumhuriyet Dönemi’nin önemli yazarlarından biri olan ________ , Brezilya’nın tropik ormanlarından Rusya'ya kadar geniş bir coğrafyadaki seyahatlerinde gezip gördüklerini gözler önüne serer. Denizaşırı, Yeni Rusya, Yolcu Defteri, Taymis Kıyıları, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları ve Hind isimli kitaplarıyla gezi edebiyatına ona yakın sayıdaki eseriyle katkıda bulunur.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Falih Rıfkı
B
Sadri Ertem
C
Fikret Otyam
D
Selahattin Batu
E
Nail Güreli
Soru 7

1. Charles Dickens
2. John Steinbeck
3. Naşir Hüsrev
A. Rusya Güncesi
B. İtalya’dan Resimler
C. Sefername

Yukarıdaki yazar ve eserleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-A, 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-B, 2-C, 3-A
E
1-C, 2-B, 3-A
Soru 8

Nekroloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tümüyle biyografiye dayalı yazılardır.
B
Sadece portre ve anıya dayalı bir türdür.
C
Türk kültür, edebiyat ve sanat dünyasında bu tür yazıların sayısı oldukça azdır.
D
Kişinin yalnızca eserlerinden bahsedilir.
E
Ünlü bir şahsiyetin ölümü üzerine kaleme alınan yazılardır.
Soru 9

Bilimsel biyografi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgiler kronolojik düzlemde verilebilir.
B
Eleştirel tutuma yer verilmez.
C
Mehmet Kaplan bilimsel biyografi türünde eser vermiştir.
D
Yer verilen bilgiler belgelerle desteklenir.
E
Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser adlı eser bir bilimsel biyografi örneğidir.
Soru 10

__________, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının roman alanındaki önemli isimlerindendir. Anadolu Notları eseriyle gezi edebiyatının en güzel örneklerinden birini vermiştir. Anadolu’da yaptığı memuriyetler dolayısıyla yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu insanını, coğrafyasını, kültürünü, yaşama biçimini, acı ve üzüntülerini eserlerinde yansıtmıştır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Falih Rıfkı Atay
B
Halide Edip Adıvar
C
Selahattin Batu
D
Reşat Nuri Güntekin
E
Cenap Şahabettin
Soru 11

__________, Türkiye dışına yaptığı seyahatlerine ait gözlemlerini Tuna’dan Batı’ya kitabında ve yurt içi gezilerine ait intibalarını ise Yurttan Yazılar isimli eserinde bir araya getirmiş, gezi edebiyatına katkıda bulunmuştur.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Hikmet Feridun Es
B
Bedri Rahmi Eyüboğlu
C
Selahattin Batu
D
Ahmet Haşim
E
İsmail Habip Sevük
Soru 12

Edebiyatta bazen bütün biyografik verilerin bir kurmacaya dönüştürülerek verildiği görülür. Önemli bir şahsiyet bir romanın, bir hikâyenin kahramanına dönüştürülerek anlatılabilir. Bir anlamda burada söz konusu edilen kişi, hayat içerisinde yaşayış, düşünüş; fiziksel, ruhsal bütün özellikleriyle canlı bir kişilik olarak sergilenir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu tür eserler kapsamında yer alır?

A
Toprak Uyanırsa
B
Mavi Sürgün
C
Bir Bilim Adamının Romanı
D
Bizim Yokuş
E
Zoraki Diplomat
Soru 13

Bir yazarın, yakından tanısın ya da tanımasın değerli saydığı, etkilendiği, beğendiği kişilerin karakter özelliklerini, belirgin yanlarını, aralarında geçen ilginç olayları veya daha başka özelliklerini anlattığı üç beş sayfalık kısa yazılara ne ad verilir?

A
Nekroloji
B
Portre
C
Otobiyografi
D
Monografi
E
Deneme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yöntem açısından röportaj türleri içinde değerlendirilir?

A
Dizi
B
Siyasal
C
Öyküsel
D
Belgesel
E
Edebî
Soru 15

Özel kişilerle iş kurumlan veya iş kurumlan ile özel kişiler arasında yazılan mektuplardır. Bu mektuplarda bir iş veya hizmet söz konusudur. Bu bir sipariş, satış, borç alıp verme isteği, bilgi isteme veya bir konuda şikâyet olabilir.
Yukarıda sözü edilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel
B
C
Kurumsal
D
Edebî
E
Felsefi
Soru 16

Giriş bölümünün sürpriz, şaşırtıcı bir paragraf olduğu, en son söylenmesi gereken kelimelerin en başta söylendiği röportaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurgusal
B
Amerikan
C
Dizi
D
Alman
E
Öyküsel
Soru 17

__________ bir konuyu kapsamlı biçimde, değişik yönleriyle ele alan ve inceleyen röportajlardır. Olayları yerinde incelemeye ve çok sayıda kişilerle ilişki kurulup görüşmelere dayandırılan röportajlar bu gruba girmektedir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Kurgusal röportaj
B
Siyasal röportaj
C
Tek röportaj
D
Öyküsel röportaj
E
Dizi röportaj
Soru 18

Edip Cansever, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet ve Seçme Şiirleri, Nurullah Ataç, Orhan Veli Kanık ve Sabahattin Ali gibi biyografik nitelikte eserleri bulunan araştırmacı yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şevket Süreyya Aydemir
B
Behçet Necatigil
C
Gündüz Akıncı
D
Asım Bezirci
E
İbrahim Alaettin Gövsa
Soru 19

Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk adlı eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Uzunluğundan dolayı “altı günlük nutuk”, “uzun süreli nutuk” gibi ifadelerle de anılır.
B
Türk siyasi ve milli tarihinin birinci elden değerli bir kaynak eseridir.
C
Sadece Fransızca ve italyancaya çevrilmiştir.
D
1934 yıllında Türkçe baskıları yapılmıştır.
E
Türk tarihinin 1919-1927 yılları arasındaki döneminin olaylarını belgeleri ile ortaya koymuştur.
Soru 20

Türk Edebiyatında röportaj türünün ilk örneklerini Diyorlar ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülâkat adlı eserleriyle veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruşen Eşref Ünaydın
B
Hikmet Feridun Es
C
Mustafa Baydar
D
Yaşar Nabi Nayır
E
Hikmet Çetinkaya
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x