Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2018-2019 Vize Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

—1— şiirinin ilk dikkati çeken yönü, düşünce ağırlıklı bir içerik taşımasıdır. —2— akımı şiiri, Meşrutiyet’in ilk günlerinde gazete-dergi sayfalarını dolduran siyasal nitelikli ancak edebî değeri düşük çok sayıda şiirin yayınlanmasına bir tepkidir aynı zamanda. aşağıdaki paragrafta 1 ile numaralanmış yere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

A
Meşrutiyet dönemi
B
Cumhuriyet dönemi
C
Servet-i Fünun dönemi
D
Tanzimat dönemi
E
Milli Edebiyat dönemi
Soru 2

—1— şiirinin ilk dikkati çeken yönü, düşünce ağırlıklı bir içerik taşımasıdır. —2— akımı şiiri, Meşrutiyet’in ilk günlerinde gazete-dergi sayfalarını dolduran siyasal nitelikli ancak edebî değeri düşük çok sayıda şiirin yayınlanmasına bir tepkidir aynı zamanda. aşağıdaki paragrafta 2 ile numaralanmış yere uygun düşen

A
Birinci Yeni şiir hareketi
B
Milli Edebiyat
C
Fecr-i Âtî
D
ikinci Yeni şiir hareketi
E
Servet-i Fünun
Soru 3

Aşağıdaki yazar ve eser eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir?

A
Türkçülüğün Esasları- Mehmet Emin Yurdakul
B
Yolların Sonu - Yusuf Akçura
C
Üç Tarz-ı Siyaset - Hüseyin Nihal Atsız
D
Safahat - Mehmet Akif Ersoy
E
Türk Yurdu - Ziya Gökalp
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1910-1923 yılları arasında Türk şiirinde görülen genel özelliklerden biridir?

A
Aruzdan heceye doğru azalan bir eğilimin görülmesi
B
Şiir biçiminde, kıta ve kafiye düzenine önem verilmemesi
C
Serbest müstezatın hece veznine uygulanmış olması
D
Yazı dili ile edebiyat dilinin ayrıştırılması
E
Edebiyatın öncelikle estetik kaygıları taşıması görüşünün artması
Soru 5

Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Cenap’ın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiirden çok, nesir alanında eser vermeleri
B
Hikâye türünün ilk örneklerini vermeleri
C
Türkçe Şiirler adlı kitapta şiirlerini toplamaları
D
Birinci Yeni şiir hareketine bağlı olmaları
E
Türkçülük akımının öncüleri olmaları
Soru 6

1922’de sürgüne gönderilen Rıza Tevfik, ________ adlı kitabında topladığı şiirlerindeki mistik söyleyiş ve tekke şiiri özellikleri ile hece veznini tercih eden şairler arasında kendisine özgü bir edaya ve küçümsenmeyecek bir etkiye sahip olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Azab-ı Mukaddes
B
Ağaç Kasidesi
C
Serab-ı Ömrüm
D
Kırpıntı
E
Kıvılcımlı Kül
Soru 7

Şiir estetiği Batı şiiri ile geleneksel şiirin yeni bir sentezinden oluşur. Yalnız bu, ne Batı şiirinin bir taklidi ne de Divan şiirini devam ettirme çabası olarak anlaşılmalıdır. Şair, Batı şiirini incelerken de, Divan edebiyatına yönelirken de Şinasi’den beri yeni Türk edebiyatının yaşadığı sancıları kişisel bir deneyimden geçirerek çözüme ulaştırmıştır. Şairin şiirlerinin büyük bir bölümü, ölümünden sonra kitap olarak yayımlanmıştır. Kendi Gök Kubbemizden ve Eski Şiirin Rüzgârıyla bunlardan ikisidir.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Akif
B
Yahya Kemal
C
Namık Kemal
D
Ahmet Haşim
E
Abdülhak Şinasi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hecenin II. Kuşak şairlerini birleştiren ortak noktalarından biri değildir?

A
Şiirlerinde Fransız sembolistlerinin belirgin bir etkisinin olması
B
Eserlerinde halk şiiri özelliklerine hiç yer vermemeleri
C
Ses ve ahenk öğeleriyle, özgün imge ve anlam öğelerinin sıkı bir kaynaşma içerisinde olması
D
Kavramın şiire sokulması yerine anlamın sezdirilmesine önem vermeleri
E
“Şiirin amacı yine şiirin kendisidir.” ifadesi çerçevesinde saf şiir anlayışını benimsemeleri
Soru 9

Dergah dergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin ilk kuşaklarını etkilemiştir.
B
Yakup Kadri’nin Erenlerin Bağından adlı mensur şiirleri ilk bu dergide yayımlanmıştır.
C
Edebiyatta “saf şiir” (öz şiir) anlayışını savunmuştur.
D
Ahmet Haşim’in düşüncelerinin belirlediği çerçevede yayın politikası izlemiştir.
E
Dergi Batı’nın maddeciliğine, pozitivizme ve mekanizme karşı bir tavır sergilemiştir.
Soru 10

Adını ilk kez Altın Kitap dergisinde yayınlanan “Musul Akşamları” şiiriyle duyuran şair, Dergâh, Milli Mecmua, Hayat, Kültür Haftası ve Aile dergilerinde şiirlerini yayımladı. Bütün şiirlerini Ömrünün sonlarında Şiirler adıyla kitaplaştırdı.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Haşim
B
Cahit Sıtkı Tarancı
C
Ahmet Kutsi Tecer
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Ahmet Muhip Dranas
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde Birinci Yeni Şiir akımını başlatan şairler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar - Atilla ilhan - Cahit Sıtkı Tarancı
B
Ahmet Muhip Dranas - Orhan Veli - Cahit Külebi
C
Melih Cevdet - Edip Cansever - Atilla ilhan
D
Turgut Uyar - Oktay Rifat - Cemal Süreyya
E
Orhan Veli - Oktay Rifat - Melih Cevdet
Soru 12

Birinci Yeni şairlerinin şiir anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirsel değer bulunduğu düşünülen kelimelerden uzak durdular.
B
Şiirde sadece şiire yer verilmesi gerektiğini vurguladılar.
C
Günlük yaşamdaki her şeyin şiire konu olabileceğini savundular.
D
Konuşma dilinin doğallığını şiire taşımak istediler.
E
Söz sanatlarının tamamen terk edilmesinden yanaydılar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet’in eserlerinden biri değildir?

A
Ruh’ül Kudüs
B
Güneşi içenlerin Türküsü
C
Memleketimden insan Manzaraları
D
Kuvayi Milliye Destanı
E
Saat 21-22 Şiirleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Attilâ İlhan’ın 1946 yılında yapılan şiir yarışmasında ikincilik kazandığı şiiridir?

A
Cebbar Oğlu Mehemmed
B
Çakır'ın Destanı
C
Otuzbeş Yaş
D
Açların Gözbebekleri
E
Ağır Hasta
Soru 15

Şiirin tezli olmasını, savunulan bir görüşün bulunmasını benimsemişlerdir. Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişler bu sebeple de ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazmışlardır. Şiirde bireysellikten önce kolektiflik olması gerektiği görüşünü savunmuşlardır.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebiyat topluluklarının hangisiyle ilişkilendirilir?

A
Birinci Yeni
B
Hisar Topluluğu
C
ikinci Yeni
D
Yedi Meşaleciler
E
Toplumcu Gerçekçiler
Soru 16

bakanlar bana gövdemi görürler ben başka yerdeyim gömenler beni gövdemi gömerler ben başka yerdeyim
Yukarıdaki dizeler dil, anlatım özelliği ve konusu açısından düşünüldüğünde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?

A
Âsaf Halet Çelebi
B
Necip Fazıl Kısakürek
C
Ahmet Kutsi Tecer
D
Salih Zeki Aktay
E
Behçet Necatigil
Soru 17

I. Çakırın Destanı
II. Sakarya Türküsü
III. Siyah Kehribar
IV. Asu
V. Cem Sultan
Yukarıdaki eserlerden hangileri Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın eserlerindendir?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve V
D
I, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi metafizik nitelikler taşıyan şiirler yazan şairlerden biri değildir?

A
Hilmi Yavuz
B
Cahit Zarifoğlu
C
Sezai Karakoç
D
Ebubekir Eroğlu
E
Cemal Süreya
Soru 19

Sanat konusundaki görüşü zaman içinde belirsiz bir mistisizmden dine dayalı metafizik düşünceye dönüşür. Sembolistlerin dindışı mistisizminden farklı olarak Tanrı’ya yönelen, mükemmeliyetçi bir şiir görüşüne sahiptir. “Kitabe” adlı ilk şiirini 1 Temmuz 1923’te Yeni Mecmua’da yayımlamıştır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âsaf Halet Çelebi
B
Enis Behiç Koryürek
C
Necip Fazıl Kısakürek
D
Behçet Necatigil
E
Salih Zeki Aktay
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x