Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi düşüncesi içerisindeki mücadeleleriyle edebiyat üzerinde belirleyici olgular gösteren felsefi doktrinlerden biri değildir?

A
Sosyalizm
B
Liberalizm
C
Batıcılık
D
Pozitivizm
E
Adem-i Merkeziyetçilik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımının özelliklerinden biri değildir?

A
Temel amacının Müslümanların birleşmesi, güçlenmesi ve Batı karşısında geri kalmışlıktan kurtulması şeklinde olması
B
Önce edebiyat alanında ortaya çıkıp daha sonra siyasal bir nitelik kazanmış olması
C
Tanzimatın ilk kuşağında görülen edebiyat dilinin sade Türkçe olması gerektiği düşüncesinin benimsenmesi
D
Şemseddin Sami ve Ahmet Vefik Paşa’nın Türk dili üzerine yaptığı çalışmaların bilimsel öncülleri arasında sayılması
E
II. Meşrutiyetten sonra ittihat ve Terakki iktidarının da desteği ile ideolojik olarak gelişmesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal’in ölümünden sonra çıkarılan şiir kitaplarından biri değildir?

A
Bitmemiş Şiirler
B
Çamlar Altında Musahabe
C
Kendi Gök Kubbemizden
D
Rübaîler ve Hayyam Rübaîlerini Türkçe Söyleyiş
E
Eski Şiirin Rüzgarıyla
Soru 4

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında “Azab-ı Mukaddes” adlı şiir kitabıyla hiciv türünün dikkat çeken şairi kimdir?

A
Halil Nihat Boztepe
B
Mehmet Behçet Yazar
C
Süleyman Nazif
D
Hüseyin Sîret
E
Neyzen Tevfik
Soru 5

Nazım Hikmet’in, Şair Mayakovski’nin şiir biçiminden etkilenerek 1922’de yazdığı, özellikle biçimiyle Türk edebiyatında bir yenilik öncüsü olarak karşılanan şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kuvayi Milliye Destanı
B
Salkımsöğüt
C
Memleketimden insan Manzaraları
D
San’at Telakkisi
E
Açların Gözbebekleri
Soru 6

Orhan Veli’nin Garip hareketinin dönüm noktası olarak kabul edilen şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Delikli Şiir
B
Pireli Şiir
C
Yol Türküleri
D
İstanbul Türküsü
E
Gelirli Şiir
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1940 Kuşağı toplumcu gerçekçi şairlerden biri değildir?

A
Cahit Irgat
B
Mehmet Emin Yurdakul
C
Rıfat İlgaz
D
Ömer Faruk Toprak
E
Mehmet Kemal
Soru 8

Orhan Veli ve arkadaşlarının ilk şiirlerini yayımladıkları derginin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık
B
Yedi Meşale
C
Sesimiz
D
Dergâh
E
Ağaç
Soru 9

Cemal Süreya tarafından Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın şiirininin ayrıldığı iki dönem aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
“Sezgi dönemi” ve “akıl dönemi”
B
“Geçiş dönemi” ve “sezgi dönemi”
C
“Acemilik dönemi” ve “olgunluk dönemi”
D
“Soyut dönem” ve “akıl dönemi”
E
“Duygusal dönem” ve “mistik dönem”
Soru 10

Namık Kemal ile başlayan divan edebiyatını yıpratma ve eleştirme sürecini devam ettiren yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisindir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar/Yaşadığım Gibi
B
Fuat Köprülü/Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar
C
Abdülbaki Gölpınarlı/Divan Edebiyatı Beyanındadır
D
Mümtaz Turhan/Kültür Değişmeleri
E
Mehmet Kaplan/Nesillerin Ruhu
Soru 11

Âsaf Hâlet Çelebi’nin şiir hakkındaki görüşlerini açıkladığı “İstanbul” adlı dergideki dizi yazısının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dişimizin Zarı
B
Om Mani Padme Hum
C
Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
D
Benim Gözümle Şiir Davası
E
Poetika
Soru 12

Başta Hızırla Kırk Saat kitabı olmak üzere onun şiirleri geleneksel kültür birikiminin bugünün insanı için diriltici bir faktör olarak kullanılmasını hedefler. Bu yüzden klasik Arap, Fars ve Türk şairlerinden onlarcası tarafından işlenmiş olan Leyla ve Mecnun hikâyesini bugünün dili ve şiir formu içerisinde yeniden ele almaktan çekinmez. Diğer şiirlerinde de Kur’ân, Hadis gibi İslâm dininin kaynaklarından başlayarak geleneksel kültür unsurlarını sık sık işler.
Yukarıda edebî hayatından bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilmi Yavuz
B
Sezai Karakoç
C
Bahattin Karakoç
D
Cahit Zarifoğlu
E
Ebubekir Eroğlu
Soru 13

I. Ece Ayhan
II. İhsan Deniz
III. Ülkü Tamer
IV. Ebubekir Eroğlu
V. Lale Müldür
Yukarıdaki sanatçılardan hangileri II. Yeni Topluluğu şairleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 14

Arkadaşları ile birlikte Mavera dergisi ve Akabe Yayınlarının kurulmasını sağlayan şair, şiirlerini Yeni istiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yediiklim, Hece dergilerinde yayımlamıştır. Şairin Sebep Ey (1972), Risaleler (1987) ve bu iki kitabın birlikte yayımlandığı Şiirler (1992) adlı kitapları vardır.
Yukarıda edebi hayatı hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Erdem Bayazıt
B
Sezai Karakoç
C
Süreyya Berfe
D
ismet Özel
E
Ataol Behramoğlu
Soru 15

İçerdiği hüzün bakımından İkinci Yenicilerden Turgut Uyar’la, düşünce yapısı açısından Sezai Karakoç’la, imge dünyası olarak da Alman şairi Rilke ile ilişkilendirilen Türk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ismet Özel
B
Güven Turan
C
Necip Fazıl Kısakürek
D
Ataol Behramoğlu
E
Cahit Zarifoğlu
Soru 16

“Şiirin bildiğimiz günlük anlamında gerçekle bir ilgisi, alış verişi” olmadığını düşünen, şiirini gerçeklikten ve doğal olgudan çok kültürel ve çağrışımlar üzerine kuran İkinci Yeni şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turgut Uyar
B
Ece Ayhan
C
EdipCansever
D
Cemal Süreya
E
Ülkü Tamer
Soru 17

Cumhuriyet dönemi şiiri içinde sanatçıların “aşk” algıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar’da aşk, modern bireyin eşya ve mekân algısındaki korkulu, tutkulu tavrıdır.
B
Nazım Hikmet’te ve ondan sonra gelen birçok “toplumcu gerçekçi” şairde aşk, ideolojik bir yoldaşlıktır.
C
Garip şiiri’nde aşk, pratik hayatın en canlı damarlarından biridir.
D
Attilâ ilhan şiirinde, aşktaki öznelerin siyasal, hüzünlü ve içli duruşları vardır.
E
İ. Berk, C.Süreya, E. Cansever gibi ikinci Yeni şairlerinde aşk, modern şehrin içinde bir sevme eylemidir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1970-1980 yılları Türk şiiri için yapılan adlandırmalardan biridir?

A
Gerginlik Dönemi
B
Arayış Dönemi
C
Erginlik Dönemi
D
Tıkanma Dönemi
E
Belirsizlik Dönemi
Soru 19

Şiirlerinde tema olarak Anadolu’ya dönüş, Milli Mücadeleden sonraki zafer havası ve memleketi kalkındırma aşkı gibi konuları ele alan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asaf Halet Çelebi
B
Cahit Sıtkı Tarancı
C
Necip Fazıl Kısakürek
D
Faruk Nafiz Çamlıbel
E
Nazım Hikmet
Soru 20

ilk şiirlerini Diriliş dergisinde yayımlayan ve Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, Yirmidört Şiir, Şahitsiz Vakitler, Berzah, Sınır Taşı, Sesli Harfler adlı kitaplarında toplayan şairin şiirleri, içerik bakımından tasavvuf kültüründen gelen öz ile çağdaş bireyin insan, tabiat ve toplumla karşılaşmasını imgesel göndermelerle aktardığı gibi özellikle gelenekten beslenme konusunda pek çok klasik şairin şiirlerini çağın diliyle yeniden ve metinlerarası tekniğini kullanarak üreten özgün yapısıyla dikkati çeker.
Yukarıda hakkında bilgi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arif Ay
B
Cahit Zarifoğlu
C
Osman Sarı
D
ismet Özel
E
Ebubekir Eroğlu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x