Deprem ve Deprem Güvenliği 2018-2019 Vize Sınavı

Deprem ve Deprem Güvenliği 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin çevresindeki levhalardan biri değildir?

A
Arap levhacığı
B
Afrika levhası
C
Pasifik levhası
D
Avrasya levhası
E
İran levhacığı
Soru 2

Depremin hiç olmadığı bölgelere ne ad verilir?

A
Asismik
B
Sismik
C
Pasifik
D
Aktif
E
Basık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi deprem sınıflandırılmalarından biri değildir?

A
Zamanlamasına göre
B
Uzaklıklarına göre
C
Kökenlerine göre
D
Odak derinlikliklerine göre
E
Büyüklerine göre
Soru 4

I. Oluş zamanı
II. Odak noktası
III. Büyüklük
IV. ivme
Yukarıdakilerden hangileri herhangi bir yerde oluşan depremleri tanımlamak için kullanılan veriler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mikrobölgeleme etüt raporunda olması gereken bölümlerden biri değildir?

A
Nüfus dağılımı
B
Amaç ve kapsam
C
Mevcut verilerin derlenmesi
D
Jeofizik çalışmalar
E
İnceleme alanının tanıtımı
Soru 6

Bir sistemin sosyolojik, psikolojik ve fiziksel kapasitesi ile, afetlerin ve acil durumların üstesinden gelebilme, en az zararla atlatabilirle ve denge durumuna tekrar ulaşabilme yeteneğine ne ad verilir?

A
Denglilik
B
Yıkıcılık
C
Zemin sıvılaşması
D
Dirençlilik
E
Basıklılık
Soru 7

Tavan ve taban bloklarının arasında bulunan mesafeye en ad verilir?

A
Kıvrılma
B
Fayın atımı
C
Burulma
D
Makaslama
E
Taşküre
Soru 8

__________ üst merkezi kayıt istasyonuna 100 km ile 1000 km arasında olan depremlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Bölgesel deprem
B
Mekansal deprem
C
Yakın deprem
D
Yerel deprem
E
Uzak deprem
Soru 9

Depremde enerjinin açığa çıktığı odak noktasının yeryüzünden en kısa uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üst merkez
B
Odak genişliği
C
Odak derinliği
D
Odak uzaklığı
E
Dış merkez
Soru 10

I. Donanım
II. Yazılım
III. Veri
IV. Kullanıcı
Yukarıdakilerden hangileri coğrafi bilgi sistemi(CBS) bileşenleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 11

I. iyileştirme
II. Önleme
III. Zarar azaltma
IV. Hazırlıklı olma
Yukarıdakilerden hangileri afet öncesi evrelerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
II, III ve IV
Soru 12

Binalar arasında bırakılan boşluğa ne ad verilir?

A
Kiriş
B
Kolon
C
Derz
D
Zemin büyütme
E
Perde
Soru 13

__________ yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzünü sarsma olayıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Çığ
B
Deprem
C
Sel
D
Fırtına
E
Kasırga
Soru 14

Depreme müdahele aşamasında ilk olarak yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zararların muhasebeleştirilmesi
B
Mülküyetin korunması
C
Sebeblerin araştırılması
D
Mevcut kaynakların tüketimi alanında çalışmaların yapılması
E
Olay yeri organizasyonunun sağlanması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi temel tiplerinden biri değildir?

A
Kazıklı
B
Normal
C
Radye
D
Sürekli
E
Tekil
Soru 16

ikiden fazla düşey taşıyıcı elemanın yüklerini bir bütün olarak zemine aktarabilen temeller ________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangsi doğru şekilde tamamlar?

A
sürekli temel
B
esnek temel
C
kırılgan temel
D
basık temel
E
radye temel
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi deprem sorası trafiği doğrudan etkileyen sebeplerden biri değildir?

A
Sanat yapılarındaki hasarların etkisi
B
Yer kaymalarının etkisi
C
Yollardaki hasarların etkisi
D
Trafik görevlilerinin yolu kapatma etkisi
E
Zemin sıvılaşmaları
Soru 18

________ afet ve acil durumlara ilişkin olarak herhangi bir tatbikat, eğitim, görev sırasında veya sonrasında olaya ilişkin bütün bilgi ve verilerin istatistiksel olarak geri bildirimi sağlamak amacıyla düzenlenen düz yazı veya tablolar bütünüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Görev sonlandırma formu
B
Ceride
C
Tatbikat takip formu
D
Mesleki raporlama
E
İlk mesaj formu
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi depremlerin ulaşım yapılarına verdiği ana hasarlardan biri değildir?

A
Fay hatlarının doğrudan etkileri
B
Sel nedeniyle oluşan etkiler
C
Zeminden kaynaklanan etkiler
D
Tsunami, yangın gibi ikincil etkiler
E
Deprem kuvvetinin yapılara etkisi
Soru 20

I. Kaplamada oluşan deformasyonlu hasarlar
II. Köprü, viyadük yapılarında oluşan hasarlar
III. Gar, otogar ve havalimanı yapılarındaoluşan hasarlar
Yukarıdakilerden hangileri deprem dalgalarının doğrudan etkisi sonucu oluşan hasarlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
1,1I ve III
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x