Destinasyon Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı

Destinasyon Yönetimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir destinasyonun başarmak istediği, belirli bir zaman odaklı ve ölçülebilir sonuçlar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Misyon
B
Vizyon
C
Amaç
D
Hedef
E
Strateji
Soru 2

Merkezi bilgi ofisi ve rezervasyon işlemleri aşağıdaki destinasyon pazarlama örgütlerinden hangisinin sorumluluğundadır?

A
Yerel
B
Ulusal
C
Bölgesel
D
Uluslararası
E
Yönetimsel
Soru 3

Destinasyonun tanıtımı için basılan 8-16 sayfalı, az yazılı, bol resimli iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Afiş
B
Broşür
C
Advertorial
D
Basın ofisi
E
Kitap
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonlarda planlama yapılmasını gerektiren nedenlerden biridir?

A
Arazi kullanımını artırmak
B
Bölgede turizmin kontrolsüz gelişmesini sağlamak
C
Hizmet kalitesindeki düşüşü artırmak
D
Bölgede taşıma kapasitesinin zorlanmasının önüne geçmek
E
Çevre kaynaklarının kullanımını artırmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonları oluşturan unsurlardan biri olan destekleyici hizmetler kapsamında değerlendirilir?

A
Tesisler
B
Etkinlikler
C
Park imkânları
D
Ulaşılabilirlik
E
Çekicilikler
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hizmet niteliği taşıyan destinasyonların özelliklerinden biri değildir?

A
Dayanıklılık
B
Heterojenlik
C
Dokunulmazlık
D
Sahipsizlik
E
Üretim ve tüketimin ayrılmazlığı
Soru 7

Destinasyonun ticari bir iletisinin sinema, video, televizyon ve radyo programları, haber bültenleri ve kitap gibi çeşitli eğlence ve bilgi araçlarının içerisine doğal bir bileşen olarak yer almasına ne ad verilir?

A
internet
B
Reklam
C
Web
D
Sosyal medya
E
Ürün yerleştirme
Soru 8

Destinasyonla bağlantılı strateji formülasyonunda “odaklanma” ve “farklılaştırma” stratejilerini ortaya koyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kotler
B
Porter
C
Poon
D
Bagozzi
E
Gilbert
Soru 9

Olgunluk ile düşüş aşaması arasında yer alan destinasyon yaşam eğrisi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Giriş
B
Değişim
C
Gelişme
D
Doygunluk
E
Atılım
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonların tanıtımında kullanılan yayın medyası araçlarından biridir?

A
Televizyon
B
Gazete
C
Kitap
D
El ilanı
E
Dergi
Soru 11

Maksimum ziyaret ve tesis artışının görüldüğü destinasyon yaşam eğrisi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doygunluk
B
Olgunluk
C
Gelişme
D
Düşüş
E
Giriş
Soru 12

Ziyaretçilere destinasyonun kendisi ile ilgili bilgilerin yanında; ekonomik durum, farklı çekicilik unsurları, sosyo-kültürel yaşam gibi destinasyonu tanıtıcı bilgilerin verilmesi destinasyon iletişiminde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verir?

A
Neden?
B
Ne zaman?
C
Nerede?
D
Ne?
E
Niçin?
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın rekabet gücünü açıklayan elmas modelinin temel faktörlerinden biri değildir?

A
Firma stratejisi, yapısı ve rekabet durumu
B
Faktör koşulları
C
Talep koşulları
D
ilgili ve destekleyici sektörlerin durumu
E
Satış koşulları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin rekabet gücü parametrelerinden biridir?

A
Ayırt edici veya lider strateji
B
Pazar payının rakip firmalara kaptırılması
C
Tüketici kayıplarıyla özdeşleşme
D
Yüksek maliyetler
E
Finansal kaynak sıkıntısı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi destinasyondaki kültür, tarih ve sanatın özelliklerden biridir?

A
Trafik yoğunluğu
B
Gelenekler ve yaşam şekli
C
Yağış miktarı
D
Temizlik
E
Nem oranı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin markaya olan inancının gücünü ifade eder?

A
Marka kimliği
B
Marka konumlandırma
C
Marka imajı
D
Marka sadakati
E
Marka f a rk ı n da lığı
Soru 17

Bir destinasyonda ulaşılabilen doğal veya sonradan elde edilmiş tüm kaynakları kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşılaştırmalı üstünlük
B
Rekabet avantajı
C
Pazar hâkimiyeti
D
Stratejik rekabet
E
Doğal çekicilikler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi markanın üreticiler için taşıdığı anlamlardan biridir?

A
Kendini ifade etme
B
Öz benlik
C
Yüksek fiyatlandırma
D
Statü
E
Zamandan tasarruf
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonun rekabet edebilirliğini belirleyen temel unsurlardan, turizm pazarı ile ilişkili özel faktörlerden biridir?

A
Politik istikrar
B
iş gücü maliyeti ve becerileri
C
Eğitim sisteminin seviyesi
D
Teknolojik gelişim düzeyi
E
Mimari
Soru 20

Organik imaj için kullanılan iletişim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harekete geçirici
B
ikna edici
C
Bilgilendirici
D
Hatırlatıcı
E
Tatmin edici
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...