Destinasyon Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Destinasyon Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi turizm planlamasının uygulanabileceği temel alanlardan biri değildir?

A
Ekonomik kalkınma
B
Fizibilite dökümanları
C
Coğrafi bölge
D
Sosyal tesisler
E
Park ve koruma alanları
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonun fiziki kaynaklarından biridir?

A
Tarihi sokak düzeni
B
Alışveriş merkezleri
C
Tiyatrolar ve sinemalar
D
Müzeler ve sanat galerileri
E
Parklar ve yeşil alanlar
Soru 3

Doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik çevreyi bugünkü ve gelecekteki nesiller için yıpratmadan, belirli bir bölgede yaşayabilecek bireylerin toplam sayısına ne ad verilir?

A
Ağırlama düzeyi
B
Maksimum altyapı
C
Turistik yoğunluk
D
Turistik memnuniyet
E
Taşıma kapasitesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Mckercher'a göre, yapılan destinasyon sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Sosyal içeriğe göre destinasyonlar
B
Büyüklüklerine göre destinasyonlar
C
Konumuna göre destinasyonlar
D
Kapsamına göre destinasyonlar
E
Faaliyet sürelerine göre destinasyonlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi destinasyon geliştirme ve planlama sürecinde yerel halkın sorumluluklarından biridir?

A
Destinasyonda çalışacak personelin eğitilmesi
B
Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
C
Destinasyona yönelik yapılacak olan planların ülkesel ve bölgesel planlarla uyumluluğunun sağlanması
D
Turistik tesislerin yapılması ve işletilmesi
E
Planlama sürecine aktif olarak katılım sağlanması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir destinasyondaki temel çekicilik unsurlarından biri değildir?

A
Doğal çekicilikler
B
Kampanyalar
C
Eğlence çekicilikleri
D
Özel etkinlikler
E
Kültürel çekicilikler
Soru 7

İşletmenin; satışları, pazar payı, kârlılık durumu, maliyetleri, dağıtım ve içinde bulunduğu çevreye ilişkin bilgilerinin yer aldığı yazılı pazarlama planı başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durum analizi
B
Yönetici özeti
C
Pazarlama amaçları
D
Eylem programları
E
Güncelleme süreci
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ulaşılabilirlik kapsamında yer alan, ulaştırma sistemlerinin temel unsurlarından biri değildir?

A
Terminal
B
Ulaştırma türü
C
Teknoloji
D
Yol
E
Tesisler
Soru 9

Destinasyonun, amaçları ve yetenekleri ile değişen çevre koşullarına uyumun sağlanması ve sürdürülmesine ne ad verilir?

A
Taktik planlama
B
Stratejik planlama planı
C
Vizyon planlama planı
D
Müşteri sadakati
E
Müşteri deneyimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonlardaki turizm kaynaklarında yer alan doğal kaynaklardan biri değildir?

A
iklim
B
Su kaynakları
C
Flora
D
Hizmetler
E
Fauna
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi taşıma kapasitesi türlerinden biri değildir?

A
Biyolojik
B
Fiziksel
C
Politik
D
Psikolojik
E
Sosyal
Soru 12

İlk Kongre ve Ziyaretçi Büroları (KZB) aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
Almanya
C
İngiltere
D
Japonya
E
Fransa
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel düzeydeki turizm gelişme planlarının yoğunlaştığı konulardan biri değildir?

A
Bölgesel politika
B
Turistik çekiciliklerin türü ve yeri
C
Pazarlama stratejileri ve tanıtım programları
D
Turizmin örgütsel yapısı ve yasaları
E
Bölgesel düzeyde eğitim programları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tamamen devlet destekli DPÖ modelinin kapsamında yer alan öğelerden biri değildir?

A
Ülke marka imajını geliştirme
B
Kültürel mirası koruma
C
Altyapı geliştirme
D
Turist haklarının korunması
E
iş gücü becerilerini artırma
Soru 15

Belirli bir bölge içerisindeki destinasyonun yönetim ve pazarlamasından sorumlu olan örgütlere ne ad verilir?

A
Ulusal Turizm Yönetimleri
B
Kongre ve Ziyaretçi Büroları
C
Bölgesel Turizm Örgütleri
D
Bölgesel Turizm Yönetimleri
E
Ulusal Turizm Örgütleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi destinasyona dayalı pazarlama stratejilerinden biridir?

A
Uygulama
B
Sınırlılık
C
Rekabet
D
Farklılaşma
E
Biçim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi destinasyon pazarlama karması elemanlarından biri değildir?

A
Dağıtım
B
Bölümlendirme
C
Tutundurma
D
Fiyat
E
Ürün
Soru 18

İtalya’da turizm endüstrisinin yönetildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turizm Fonlama ve Destekleme Enstitüsü
B
Portekiz Dış Ticaret Enstitüsü
C
Verimli Aktiviteler Bakanlığı
D
Bakanlıklararası Turizm Komisyonu
E
Turizm Maliye ve Ekonomi Bakanlığı
Soru 19

Doğrudan devlet müdahalesinin gereksiz olduğu ve sektörel işleyişin büyük bir bölümünün pazarı oluşturan kurum ve kuruluşlara bırakıldığı örgüt modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamamen yerel yönetimlerin öncü olduğu model
B
Tamamen devlet destekli model
C
Kamu - özel sektör ortaklığı
D
Özel sektörün öncü olduğu model
E
Özel sektör- yerel yönetim ortaklığı modeli
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir destinasyon pazarlaması için göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Hedef pazar için çekici bir imajın oluşturulması
B
Doğru hizmet ve özellik karması oluşturulması
C
Potansiyel kullanıcıların destinasyonun belirgin avantajlarına yönelik farkındalığının sağlanması
D
Fiziksel planlamaya odaklanılması
E
Ürün ve hizmetlerin etkin ve ulaşılabilir şekilde sunulması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...