Destinasyon Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Destinasyon Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonun fiziki kaynaklarından biridir?

A
Tiyatrolar ve sinemalar
B
Tarihi sokak düzeni
C
Alışveriş merkezleri
D
Parklar ve yeşil alanlar
E
Müzeler ve sanat galerileri
Soru 2

Bir destinasyonun yaşam döngüsünde etkili olabilecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sponsorlar
B
Sentez
C
Destinasyon planlaması
D
insan kaynakları analizi
E
Geri bildirim
Soru 3

Belirli bir bölge içerisindeki destinasyonun yönetim ve pazarlamasından sorumlu olan örgütlere ne ad verilir?

A
Ulusal Turizm Örgütleri
B
Kongre ve Ziyaretçi Büroları
C
Bölgesel Turizm Örgütleri
D
Ulusal Turizm Yönetimleri
E
Bölgesel Turizm Yönetimleri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi destinasyona dayalı pazarlama stratejilerinden biridir?

A
Biçim
B
Uygulama
C
Rekabet
D
Sınırlılık
E
Farklılaşma
Soru 5

Maksimum ziyaret ve tesis artışının görüldüğü destinasyon yaşam eğrisi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Giriş
B
Gelişme
C
Düşüş
D
Olgunluk
E
Doygunluk
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hizmet niteliği taşıyan destinasyonların özelliklerinden biri değildir?

A
Sahipsizlik
B
Heterojenlik
C
Üretim ve tüketimin ayrılmazlığı
D
Dokunulmazlık
E
Dayanıklılık
Soru 7

Destinasyonla bağlantılı strateji formülasyonunda “odaklanma” ve “farklılaştırma” stratejilerini ortaya koyan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gilbert
B
Porter
C
Poon
D
Bagozzi
E
Kotler
Soru 8

Mardin’in dinler şehri imajını sürdürmesi aşağıdaki ürün karar yaklaşımlarından hangisini gösterir?

A
Ürün genişletmek
B
Ürün silmek
C
Yeni ürün sunmak
D
Mevcut ürünleri değiştirmek
E
Statükoyu korumak
Soru 9

İletişim faaliyetleri esnasında öne sürülen fikir, görüş ve mesajların herkesin anlayabileceği şekilde kolay ve yalın olması kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekrarlama kuralı
B
Basitlik kuralı
C
Zamanlama kuralı
D
Çekicilik kuralı
E
inandırıcılık kuralı
Soru 10

Destinasyonlarda tutundurma faaliyet planlanmasının ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesaj stratejisinin uygulanması
B
Stratejik analiz
C
Bütçenin belirlenmesi
D
Hedef kitlenin belirlenmesi
E
Tutundurma teması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonların tanıtımında kullanılan yayın medyası araçlarından biridir?

A
Televizyon
B
El ilanı
C
Gazete
D
Kitap
E
Dergi
Soru 12

I- Resimler
II. Telefon
III. Kitaplar
IV. Peyzaj
Yukarıdakilerden hangileri destinasyon ile ilgili verilecek mesajlarda temsili kanallardandır?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Porter’ın rekabet gücünü açıklayan, Elmas Modelinin temel faktörlerden biri değildir?

A
Satış koşulları
B
Talep koşulları
C
Faktör koşulları
D
ilgili ve destekleyici sektörlerin durumu
E
Firma stratejisi, yapısı ve rekabet durumu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin rekabet gücü özelliklerinden biridir?

A
Tüketici kayıplarıyla özdeşleşme
B
Rakip firmalara pazar payının kaptırılması
C
Ayırt edici veya lider stratejisi
D
Yüksek maliyetler
E
Finansal kaynak sıkıntısı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Bütünleşik Destinasyon Rekabet Edebilirlik Modeli'nin unsurlarından biri değildir?

A
Geliştirilmiş kaynaklar
B
Bölgesel koşullar
C
Özne
D
Destinasyon yönetimi
E
Temel kaynaklar
Soru 16

Bir destinasyonda ulaşılabilen doğal veya sonradan elde edilmiş tüm kaynakları kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal çekicilikler
B
Rekabet avantajı
C
Pazar hakimiyeti
D
Karşılaştırmalı üstünlük
E
Stratejik rekabet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi destinasyondaki kültür, tarih ve sanat ile ilgili özelliklerden biridir?

A
Yaşam şekli
B
Nem oranı
C
Yağış miktarı
D
Temizlik
E
Trafik yoğunluğu
Soru 18

Organik imaj için kullanılan iletişim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikna edici
B
Hatırlatıcı
C
Harekete geçirici
D
Bilgilendirici
E
Tatmin edici
Soru 19

Deneyimsel imajın hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tekrar ziyaret edenler
B
Bir fikri olmayanlar
C
ilk kez ziyaret etmeyi düşünenler
D
ilk kez ziyaret edenler
E
Potansiyel ziyaretçiler
Soru 20

Destinasyon imajı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Destinasyonu henüz ziyaret etmemiş olanlar için daha anlaşılırdır.
B
Değişime karşı dirençlidir.
C
Bölgeler arasında farklılık göstermez.
D
Bireysel destinasyonlar için çok daha önemlidir.
E
Destinasyon imajı genellikle kalıplaştırılmaz.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...