Destinasyon Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı

Destinasyon Yönetimi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir destinasyondaki temel çekicilik unsurlarından biridir?

A
Özel etkinlikler
B
Yol
C
Terminal
D
Ulaşılabilirlik
E
Teknoloji
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi turistleri destinasyona çeken kültürel unsurlardan biri değildir?

A
Tesisler
B
Gastronomi
C
El sanatları
D
Dil
E
Bölgenin tarihi
Soru 3

Çekicilikler, hizmet işletmeleri, ulaşım olanakları ve destek hizmetler gibi pek çok unsurun bir arada bulunduğu bir sistemin olması destinasyonların aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?

A
Ayrılmazlık özelliği
B
Kültürel değerler olma özelliği
C
Doğal çekicilikler olma özelliği
D
Bütünleşik olma özelliği
E
Çok amaçlı kullanım özelliği
Soru 4

Turistik bir ürün olarak destinasyonların üretildiği yerde tüketilmesi, stoklanamayan ve bölünemeyen hizmetler olması, destinasyonların aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapar?

A
Doğal kaynaklar olma özelliği
B
Bütünleşik olma özelliği
C
Ayrılmazlık özelliği
D
Kültürel değerler olma özelliği
E
Çok amaçlı kullanım özelliği
Soru 5

Yerel halkın turist davranışlarına ya da tam tersi turistlerin yerel halkın tutum ve davranışlarına tahammül etme sınırı olarak tanımlanan taşıma kapasitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal taşıma kapasitesi
B
Biyolojik taşıma kapasitesi
C
Fiziksel taşıma kapasitesi
D
Psikolojik taşıma kapasitesi
E
Kimyasal taşıma kapasitesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi plan türlerinden biri değildir?

A
Ulusal ve bölgesel planlar
B
Geçmiş planlar
C
Makro ve mikro planlar
D
Büyüme tipi ve kalkınma tipi planlar
E
Uzun, orta ve kısa dönemli planlar
Soru 7

Gelecekte yapılacak işlere ulaşmayı sağlayacak araç ve imkânların bugünden belirlenmesine ne ad verilir?

A
Pazarlama
B
Planlama
C
Yönetim
D
Destinasyon
E
Üretim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonlarda planlama yapılmasını gerektiren nedenlerden biridir?

A
Hizmet kalitesini sabitlemek
B
Bölgede turizmin kontrolsüz gelişmesini sağlamak
C
Arazi kullanımını artırmak
D
Bölgede taşıma kapasitesinin zorlanmasının önüne geçmek
E
Çevre kaynaklarının kullanımını artırmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi turizm destinasyonlarında planlama tasarlanırken yapılması gereken temel adımlardan biri değildir?

A
Güçlü ve zayıf yönleri incelemek
B
Amaçları belirlemek
C
Öncelikler ve sorumluluklar belirlenmeli
D
Hatalarını düzeltmek
E
Hedefleri ve stratejileri tanımlamak
Soru 10

Merkezi bilgi ofisi ve rezervasyon işlemleri aşağıdaki destinasyon pazarlama örgütlerinden hangisinin sorumluluğundadır?

A
Uluslararası
B
Bölgesel
C
Yönetimsel
D
Ulusal
E
Yerel
Soru 11

Destinasyonda marka ve imajı da kapsayacak şekilde bir destinasyon gelişim modeli geliştirmek, destinasyon pazarlama örgütlerinden hangisinin sorumluluğundadır?

A
Sadece ulusal destinasyon pazarlama örgütlerinin
B
Ulusal ve bölgesel destinasyon pazarlama örgütlerinin
C
Sadece bölgesel destinasyon pazarlama örgütlerinin
D
Sadece yerel destinasyon pazarlama örgütlerinin
E
Yerel ve bölgesel destinasyon pazarlama örgütlerinin
Soru 12

Potansiyel ziyaretçileri destinasyona çekmeyi ve var olan ziyaretçilerin de desti nasyondaki kalış sürelerini uzatmayı amaçlayan örgütlere ne ad verilir?

A
Konaklama işletmeleri
B
Sivil toplum kuruluşları
C
Seyahat acentaları
D
il Turizm Genel Müdürlüğü
E
Destinasyon pazarlama örgütleri
Soru 13

Turizmin yönetilmesinde A.B.D, Japonya ve Hollanda'nın uyguladığı yöntem aşağıdaki destinasyon pazarlama örgüt modellerinden hangisine örnek verilir?

A
Kamunun öncü olduğu model
B
Özel sektörün öncü olduğu model
C
Kamu - Özel sektör ortaklığı modeli
D
Tamamen devlet destekli model
E
Turizm şirketlerinin öncü olduğu model
Soru 14

İtalya’da turizm endüstrisini yöneten kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turizm Fonlama ve Destekleme Enstitüsü
B
Turizm Maliye ve Ekonomi Bakanlığı
C
Dış Ticaret Enstitüsü
D
Bakanlıklararası Turizm Komisyonu
E
Verimli Aktiviteler Bakanlığı
Soru 15

Destinasyonu ziyaret eden turistleri, sahip oldukları bir takım özelliklere göre alt gruplara ayırmaya ne ad verilir?

A
Pazar bölümleme
B
Pazar konumlandırma
C
Pazarlama karması
D
Markalama
E
Hedef pazar seçimi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir destinasyon amacının içermesi gereken unsurlardan biri değildir?

A
Ölçülebilir olması
B
Gerçekçi olması
C
Uzun ve ayrıntılı olması
D
Belirli bir zamanı kapsaması
E
Karşılaştırılabilir olması
Soru 17

Destinasyonda faaliyet gösteren işletmelerin eşgüdümleştirilmesi için gerçekleştirilen pazarlama çabası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Odaklanma
B
Pazarlama miyopluğu
C
Pazarlama planı
D
Stratejik yönetim
E
Pazarlama karması
Soru 18

Bir destinasyonun başarmak istediği kısa dönemli ve ölçülebilir sonuçlara ne ad verilir?

A
Vizyon
B
Strateji
C
Hedef
D
Amaç
E
Misyon
Soru 19

Destinasyonun amaçları ve yetenekleri ile değişen çevre koşullarına uyumun sağlanması ve sürdürülmesi sürecine ne ad verilir?

A
Yatay pazarlama planı
B
Dönemsel pazarlama planı
C
Stratejik pazarlama planı
D
Taktik pazarlama planı
E
Dikey pazarlama planı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonları oluşturan unsurlardan biri olan destekleyici hizmetler kapsamında değerlendirilir?

A
Park imkânları
B
Çekicilikler
C
Ulaşılabilirlik
D
Tesisler
E
Etkinlikler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...