Destinasyon Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı

Destinasyon Yönetimi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Destinasyonların talep yaratan pazarlara mesafesinin dikkate alındığı destinasyon sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapsamına göre destinasyonlar
B
Faaliyet sürelerine göre destinasyonlar
C
Konumuna göre destinasyonlar
D
Büyüklüklerine göre destinasyonlar
E
Sahip olduğu çekiciliklerin gücüne göre destinasyonlar
Soru 2

Turistin seyahat etmek istediği bir destinasyonu başka bir destinasyona tercih etmesini etkileyen unsurlar ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ulaşılabilirlik
B
Etkinlikler
C
Paketler
D
işletmeler
E
Çekicilikler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bir destinasyonun doğal kaynaklarından biri değildir?

A
Parklar
B
iklim
C
Manzara
D
Kültürel miras
E
Flora
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonun ek kaynaklarından biridir?

A
Konaklama işletmeleri
B
Erişilebilirlik
C
Manzara
D
Festivaller
E
Güvenlik
Soru 5

Destinasyonun planlanması sürecinde ulusal ve bölgesel planların yapılması, turizm politikalarının belirlenmesi gibi yasal düzenlemelerin yapılmasından sorumlu paydaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üniversiteler
B
Yerel yönetimler
C
Hükümetler
D
Sivil toplum kuruluşları
E
Turizm işletmeleri
Soru 6

Tarihî, mimari ve kültürel kimlikleri ile turistlere çekici gelen destinasyonlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel destinasyonlar
B
Dönüştürülmüş destinasyonlar
C
Endüstriyel destinasyonlar
D
Metropolitanlar
E
Tatil amaçlı destinasyonlar
Soru 7

Destinasyonda turizmin kontrolsüz gelişmesini önlemek, arazi kullanımını olumlu olarak geliştirmek, aşırı turist sayısını sınırlandırmak ve çevrede pozitif değişim yaratmak amacıyla geliştirilen faaliyetler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turizm stratejisi
B
Turizm planlaması
C
Fiziksel dağıtım
D
Turizm politikası
E
Pazarlama stratejisi
Soru 8

I. Tarihi yerler
II. Eko-sistem
III. Temalı parklar
IV. Oteller
V. Yerel halkın tutumu
Yukarıdakilerden hangileri için fiziksel taşıma kapasitesini belirlemek için uygundur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, III, IV
E
I, II, III ve V
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi plan türlerinden biri değildir?

A
Büyüme tipi ve kalkınma
B
Kısmi ve genel planlar
C
Makro ve mikro planlar
D
Ulusal ve bölgesel planlar
E
Yeme-içme planları
Soru 10

İlk olarak devletin finanse ettiği ve dolayısıyla yönetimde devletin egemen olduğu destinasyon pazarlama örgütü (DPÖ) modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütünleşik DPÖ modeli
B
Kamu-özel sektör ortaklığı modeli
C
Özel sektörün öncü olduğu DPÖ modeli
D
Tamamen devlet destekli DPÖ modeli
E
Karma DPÖ modeli
Soru 11

Destinasyonun kaynaklarının sahip olduğu özellik ve unsurlara göre beklenen turist pazarını ve mevcut ziyaretçi gruplarını belirleme aşaması, turizm stratejisinin aşağıdaki süreçlerinden hangisinde gerçekleşir?

A
Gelişim amaçlarını ve hedeflerini belirleme
B
Fırsatları ve kısıtları belirleme
C
Eylem planını tasarlama
D
Geri bildirim
E
Plan kontrolü
Soru 12

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı içinde Turizm Genel Müdürlüğü oluşturulan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Türkiye
C
ispanya
D
İngiltere
E
Almanya
Soru 13

Bir ________ en önemli özelliği bir kentin, kasabanın ya da daha küçük coğrafi alanların olanaklarının pazarlanması ve yönetiminde uyumu sağlayıcı ve gerektiğinde danışmanlık görevini de kâr amacı gütmeden sağlamasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kongre ve ziyaretçi bürosunun
B
ulusal turizm örgütünün
C
turizm stratejisinin
D
ulusal turizm yönetiminin
E
turizm planının
Soru 14

Türkiye’de kurulan ilk kongre ve ziyaretçi bürosu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
B
Antalya Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
C
İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
D
Adana Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
E
Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
Soru 15

Destinasyonun amaçları ve yetenekleri ile değişen çevre koşullarına uyumun sağlanması ve sürdürülmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşam matrisi
B
Taktik pazarlama plan
C
Stratejik pazarlama planı
D
Operasyonel pazarlama planı
E
Pazarlama
Soru 16

Türkiye’de destinasyon pazarlama ve tanıtım düzeyindeki çalışmaları yürüten kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Turizm Bürosu
B
Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
C
Türkiye Destinasyon Yönetimi
D
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
E
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru 17

Pazarlama karması unsurları arasında tek gelir getirici bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiyat
B
Tutundurma
C
Ürün
D
Dağıtım
E
Süreç
Soru 18

Genişletilmiş pazarlama karmasında geleneksel 4P’ye eklenen unsurlar aşağıdakilerden hangileridir?

A
Fiziksel kanıtlar, ürün ve fiyat
B
Süreç, teknoloji ve para
C
insan süreç ve tutundurma
D
insan, fiziksel kanıtlar ve teknoloji
E
insan fiziksel kanıtlar ve süreç
Soru 19

Türkiye’ye gelen turistlerin temel seyahat amacı göz önünde bulundurularak pazar bölümlerinin tanımlanması aşağıdaki hangi pazar bölümleme değişkenine bir örnektir?

A
Davranışsal bölümlendirme
B
Seyahat amacına göre bölümlendirme
C
Demografik bölümlendirme
D
Coğrafi bölümlendirme
E
Psikografik bölümlendirme
Soru 20

Pazarın belirli bir bölümünde veya bölümlerinde rekabetçi üstünlüğün elde edilmeye çalışıldığı destinasyona dayalı pazarlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyet liderliği
B
Destinasyon analizi
C
Farklılaşma
D
Odaklanma
E
Rekabet analizi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...