Destinasyon Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı

Destinasyon Yönetimi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Destinasyon kaynaklarında, Tarihi sokak düzeni, abide ve heykellerin boş zaman yapısına göre, temel kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğlence tesisleri
B
Kültürel tesisler
C
Doğal kaynaklar
D
Fiziki kaynaklar
E
Sosyo kültürel kaynaklar
Soru 2

Bir destinasyonda yapılan ticari gösteriler, festivaller aşağıdaki temel çekicilik unsurlarından hangisiyle ilgilidir?

A
Kültürel çekicilikler
B
Doğal çekicilikler
C
Özel etkinlikler
D
Aktiviteler
E
Eğlence çekicilikleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi destinasyonlara yönelik turist talebinin başarısı için önemli kaynaklardan biridir?

A
Kültürel kaynaklar
B
ikincil kaynaklar
C
Temel kaynaklar
D
Doğal kaynaklar
E
Ek kaynaklar
Soru 4

Turistin seyahat etmek istediği bir destinasyonu başka bir destinasyona tercih etmesini etkileyen unsurlar ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tesisler
B
çekicilikler
C
etkinlikler
D
paketler
E
ulaşılabilirlik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi destinasyon gelişimi planlamalarından biridir?

A
Kaliteli deneyimler
B
Varlıkların korunması
C
Araştırma
D
Yatırım ve altyapı
E
Farkındalık
Soru 6

Turizm strateji sürecinde kaynakların gelişimi ve potansiyel değişim kaçıncı aşamada tanımlanır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 7

Turizmde temel gelişim planının son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısıtları belirlemek
B
Gelişim amaçlarını belirlemek
C
Eylem planını tasarlamak
D
Gelişim hedeflerini belirlemek
E
Fırsatları belirlemek
Soru 8

Herhangi bir bozulmaya uğramamış bir desti nasyonda, belli bir zamanda konaklayabilecek maksimum turist sayısına ne ad verilir?

A
Psikolojik taşıma kapasitesi
B
Sürdürülebilir fiziksel kapasite
C
Biyolojik taşıma kapasitesi
D
Sosyal taşıma kapasitesi
E
Yıllık fiziksel kapasite
Soru 9

Turizm bilinci oluşturulması ve turizm farkındalığı yaratılması çalışmalarının sorumluluğunu üstlenen paydaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devlet
B
Sivil toplum örgütleri
C
işletmeler
D
Üniversiteler
E
Halk
Soru 10

Ülke turizminin gelişimine katkı sağlaması amacıyla devlet tarafından kurulan ve ülke turizmini yönlendiren destinasyon pazarlama örgütüne ne ad verilir?

A
Ulusal Turizm Yönetimi
B
Bölgesel Turizm Yönetimi
C
Bölgesel Turizm Örgütleri
D
Kongre ve Ziyaretçi Büroları
E
Ulusal Turizm Örgütü
Soru 11

Destinasyonun planlanması sürecinde ulusal ve bölgesel planların yapılması, turizm politikalarının belirlenmesi gibi yasal düzenlemelerin yapılmasından sorumlu paydaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turizm işletmeleri
B
Üniversiteler
C
Yerel yönetimler
D
Hükümetler
E
Sivil toplum kuruluşları
Soru 12

Türkiye’de destinasyon pazarlama ve tanıtım düzeyindeki çalışmaları yürüten kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür ve Turizm Bakanlığı
B
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
C
Türkiye Destinasyon Yönetimi
D
Türkiye Turizm Bürosu
E
Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosu
Soru 13

İngiltere’de turizm sektörünü temsil eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turizm Genel Müdürlüğü
B
Turizm Çalışma Enstitüsü
C
Kültür Medya Spor Departmanı
D
Kültür ve Turizm Bakanlığı
E
Verimli Aktiviteler Bakanlığı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tamamen devlet destekli destinasyon pazarlama örgüt modelinin görevlerinden biri değildir?

A
Alt yapı geliştirme
B
Yeni pazarlar bulma
C
Turist haklarını koruma
D
Kalite ve güvence projeleri hazırlama
E
Fiyat kontrolü yapma
Soru 15

Daha çok gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde bulunan destinasyon pazarlama örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bölgesel Turizm Örgütleri
B
Kongre ve Ziyaretçi Büroları
C
Ulusal Turizm Örgütü
D
Bölgesel Turizm Yönetimi
E
Ulusal Turizm Yönetimi
Soru 16

Bir destinasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan eylemlerin uygulandığı planlamaya ne ad verilir?

A
Taktik planlaması
B
Destinasyon planlaması
C
Pazarlama planlaması
D
Yönetim planlaması
E
Stratejik planlama
Soru 17

“Biz Orta Avrupa’daki en büyük pazar payına sahip olmak istiyoruz.” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini yansıtır?

A
Vizyon
B
Hedef
C
Misyon
D
Amaç
E
Strateji
Soru 18

Destinasyon pazarlama planları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Adım adım yaklaşımı uygulanır.
B
Sistematiktir.
C
Orta dönemlidir.
D
Taktikseldir.
E
Stratejiktir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi profili analizinde elde edilmesi gereken bilgilerden biri değildir?

A
Medya kullanımı
B
Seyahat tatmin düzeyi
C
Tekrar ziyaret niyeti
D
Çekicilik kullanımı ve farkındalığı
E
Destinasyon özellikleri
Soru 20

Sezgiler, araştırma ve değerlendirme aşamalarıyla karar verilen strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konumlandırma
B
Stratejik yaklaşım
C
Pazarı hedef alma
D
Destinasyon analizi
E
Pazar bölümleme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...