Devlet Borçları 2016-2017 Final Sınavı

Devlet Borçları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden yüksek olmasına ne ad verilir?

A
Bütçe fazlası
B
Bütçe dengesi
C
Bütçe açığı
D
Bütçe döngüsü
E
Bütçe arbitrajı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın ekonomik etkilerini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Borcun hangi kaynaktan elde edildiği
B
Borcun reddi
C
Borçlanma ile elde edilen kaynağın kullanım şekli
D
Borcun miktarı
E
Borcun vadesi
Soru 3

Belli bir projeye bağlı olmadan, hammadde ve yan mamul mal ithalatını finanse etmek amacıyla verilen kredilere ne ad verilir?

A
Arbitraj kredileri
B
Röfinansman
C
Konversiyon
D
Senyoraj kredileri
E
Program kredileri
Soru 4

Devlet borçlanma senetleri ihalelerinde ihalenin kesildiği noktadaki fiyatın ihaleyi kazanan tüm katılımcılara uygulanmasına ne ad verilir?

A
Gelir ortaklığı sistemi
B
Halka arz sistemi
C
TAP sistemi
D
Çoklu fiyat ihale sistemi
E
Tek fiyat ihale sistemi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası ve IMF’in belirlediği, ülkelerin “çok borçluluğu” ile ilgili göstergelerden biri değildir?

A
Bütçe açıkları/GSMH
B
Toplam dış borç stoku/GSMH
C
Toplam dış borç stoku/ihracat
D
Borç servisi/ihracat
E
Faiz servisi/ihracat
Soru 6

Büyük ölçüde “tahkim yasalarıyla” kamu kuruluşlarından bazılarının kısa vadeli borçlarının konsolide edilerek Hazine tarafından üstlenilmesiyle ortaya çıkan borçlara ne ad verilir?

A
iç borç
B
Dış borç
C
Konsolide borç
D
Süresiz borç
E
Kısa vadeli borç
Soru 7

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında iç borçlanma ihtiyacının düşük düzeyde kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Denk bütçe politikasının benimsenmesi
B
Kamu gelirlerinin yetersizliği
C
Kamu harcamalarının düşüklüğü
D
Nüfusun hızlı artması
E
Ödemeler dengesindeki açık
Soru 8

1947 yılında ABD Başkanı Harry Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanan, komünizm tehdidi altındaki ülkelere ekonomik ve mali yardımı esas alan plan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birleştirilmiş Program
B
Marshall Planı I
C
Bin Yıl Hedefi
D
Truman Doktrini
E
Marshall Planı II
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi borç yükünü ifade eder?

A
Dış borç / borç stoku
B
Borç stoku / GSMH
C
Faiz ödemesi / GSMH
D
Borç servisi / borç stoku
E
ihracat / borç stoku
Soru 10

Borç almak isteyenlere ortak koşullarda fon sağlamak için çeşitli ülkelere mensup banka ve diğer finansal kurumların bir araya gelmesiyle oluşan konsorsiyumun sağladığı kredilere ne ad verilir?

A
Röfinansman kredileri
B
Cari krediler
C
Bağlı krediler
D
Sendikasyon kredileri
E
Proje kredileri
Soru 11

100 TL'lik borç servisi için 5 TL borç alınıyorsa borç çevirme oranı yüzde kaçtır?

A
5
B
25
C
50
D
75
E
95
Soru 12

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde ilk dış borç aşağıdaki ülkelerin hangisinden alınmıştır?

A
Rusya
B
ABD
C
Fransa
D
İngiltere
E
Almanya
Soru 13

I. ihalelere teminat ile katılabilme
II. ihale sonrası teklif verme
III. Geri alım ve değişim ihalelerine katılabilme
IV. ihalelerde rekabetçi olmayan teklif verebilme
Yukarıdakilerden hangileri piyasa yapıcılara sağlanan haklar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 14

Organize bir borsa dışında yapılan işlemleri kapsayan, esnek ve gayri resmi nitelikte olup, aracı kuruluşların haberleşerek menkul kıymetlerin el değişimini borsa dışında gerçekleştirdiği piyasalara ne ad verilir?

A
İMKB bünyesindeki Tahvil ve Bono Piyasası
B
Türev piyasalar
C
Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası
D
Tezgahüstü piyasa
E
Birincil piyasalar
Soru 15

Uygulanması en basit olan konversiyon şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başa başın altında yapılan konversiyon
B
Oransal konversiyon
C
Başa baştan yapılan konversiyon
D
Kademeli konversiyon
E
Fark ödemeyi gerektiren konversiyon
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kamu borç yönetiminin hedeflerinden biri değildir?

A
Borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesini sağlamak
B
Borçlanmanın alanını kısıtlamak
C
Devletin mali piyasalardan kesintisiz borçlanabilmesini sağlamak
D
Devletin finansman ihtiyacını karşılamak
E
Rekabete açık ve şeffaf bir ikincil piyasanın oluşmasını sağlamak
Soru 17

Devletin ekonomik bir politika oluşturabilmek amacıyla borçların gerek miktarında gerekse yapısında ya da bileşiminde meydana getirdiği değişikliklere ne ad verilir?

A
Borç yönetimi
B
Arbitraj
C
Senyoraj
D
Optimizasyon
E
Damping
Soru 18

I. ikincil piyasalar için kurumsal, vergisel, idari ve yönetsel yapıların uyum içinde çalışması gereklidir.
II. ikincil piyasada rekabeti önleyecek az sayıda katılımcı bulunmalıdır.
III. ikincil piyasa, birinci piyasada ihraç edilen menkul kıymetlerin ilk ihraç sonrası alınıp satıldığı piyasalardır.
İkincil piyasalarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
İve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Konsolidasyon ne demektir?

A
Devletin ekonomik bir politika oluşturabilmek amacıyla borçların gerek miktarında gerekse yapısında ya da bileşiminde meydana getirdiği değişikliklerdir.
B
Bir ülkenin dış borç servisini yerine getiremeyeceğini açıklamasıdır.
C
Devletin tek taraflı bir kararla egemenlik gücünü kullanarak mevcut borcunun tamamını ödemesi halidir.
D
Kısa süreli borçların uzun süreli veya süresiz borç haline getirilmesidir.
E
Yüksek faizli tahvillerin düşük faizli tahvillerle değiştirilmesidir.
Soru 20

Devlet borçlarının Merkez Bankası tarafından para basılarak ödenmesine ne ad verilir?

A
Konversiyon
B
Arbitraj
C
Tahkim
D
Avans
E
Monetizasyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...