Devlet Borçları 2016-2017 Vize Sınavı

Devlet Borçları 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Temel ekonomik ve mali göstergelerde daimi nitelikte bazı sayısal hedeflerin, sınırlamaların ve ilkelerin belirlenmesine ne ad verilir?

A
Mali kural
B
Borçların sürdürülebilirliği
C
Borcun röfinansmanı
D
Borcun konsolidasyonu
E
Borcun ifası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanması ile özel borçlanma arasındaki ortak niteliklerden biridir?

A
Her iki borçlanmanın da miktarının büyük olması
B
Her iki borçlanmanın da kısa vadeli olması
C
Her iki borçlanmanın da ihtiyaçların giderilmesi için yapılması
D
Her iki borçlanmanın da zorunlu olarak alınabilmesi
E
Her iki borçlanmanın da nedeninin topluma hizmet olması
Soru 3

Devlet borçlanmasında borcun geri ödeme şartlarını gösteren plana ne ad verilir?

A
Taksit
B
itfa planı
C
Nakit dengesi
D
Kamu kesimi borçlanma gereği
E
Faiz planı
Soru 4

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine göre devlet borçlanması, bugün alınması gereken vergilerin geleceğe ertelenmesi olarak tanımlanır?

A
Klasik mali
B
Çağdaş Keynesyen
C
Sosyalist
D
Monoterist
E
Keynesyen
Soru 5

Borcun alınmasından ödenmesine kadar geçen süreye ne ad verilir?

A
Damping
B
Iskonto
C
Arbitraj
D
Vade
E
Swap
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi devlet borcu kavramı ile aynı anlamda kullanılmaktadır?

A
Kamusal alan
B
Kamu projesi
C
Kamu devri
D
Kısmi kredi
E
Kamu kredisi
Soru 7

Kısa vadeli borçlara dalgalı borç adı verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vadelerinin bir yıldan kısa olması
B
Miktar olarak sürekli azalış ve yükselişler göstermesi
C
Faiz oranlarının sürekli değişmesi
D
Faiz oranlarının yüksek olması
E
Faiz oranlarının düşük olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi devletin borçlanma vadesini belirlerken dikkate aldığı faktörlerden biri değildir?

A
Borcun ekonomi üzerinde yaratacağı etkiler
B
Gelecekteki ödeme olanakları
C
işsizlik oranının yüksekliği
D
Devletin mali açıdan içinde bulunduğu koşullar
E
Devlete borç verecek kişilerin tercihleri
Soru 9

Ödeme süresi belli olan, belirli bir ödeme planı gereğince yapılan ve uzun vadeli borçlanmanın en yaygın şekli olan borçlanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gönüllü borçlar
B
Kısmi borçlar
C
Dalgalı borçlar
D
Süreli borçlar
E
Zorunlu borçlar
Soru 10

Türkiye’de iç ve dış borçlanma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Ekonomi Bakanlığı
B
Hazine Müsteşarlığı
C
Maliye Bakanlığı
D
Devlet Denetleme Kurumu
E
T.C. Merkez Bankası
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hazine garantilerinden biri değildir?

A
Hazine yerel garantisi
B
Hazine geri ödeme garantisi
C
Hazine yatırım garantisi
D
Hazine karşı garantisi
E
Hazine ülke garantisi
Soru 12

Devlet borçlarının etkin bir şekilde yönetilmesi için bir strateji geliştirilmesi ve yürütülmesi sürecine ne ad verilir?

A
Borç miktarı
B
Borç yönetimi
C
Borç geliri
D
Ekonomik düzen
E
Borç yükü
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi devlet borçlanmasından elde edilen yüksek faiz gelirlerinin gelir dağılımında adaletsizlik yaratmaması için alınabilecek önlemlerden biridir?

A
Faiz gelirlerini vergilendirmemek
B
Dış piyasadan hiç borçlanmamak
C
Borçlanmada yüksek faiz vermek
D
iç piyasadan hiç borçlanmamak
E
Faiz gelirlerini yüksek oranda vergilendirmek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi borcun ekonomik etkilerini belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Borcun ertelenmesi
B
Borcun hangi kaynaktan elde edildiği
C
Borcun ödeme şekli
D
Borcun miktarı
E
Borcun vadesi
Soru 15

Devlet borçlanma senetleri ihalelerinde ihalenin kesildiği noktaya kadar her bir katılımcının kendi teklif koşullarıyla bağlı kaldığı ihale sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halka arz sistemi
B
Tek fiyat ihale sistemi
C
TAP sistemi
D
Çoklu fiyat ihale sistemi
E
Gelir ortaklığı sistemi
Soru 16

Kısaca “menkul değerlere yapılan yatırımlar” olarak tanımlanan yatırım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı yatırım
B
Kısmi yatırım
C
Portföy yatırımları
D
Doğrudan yabancı yatırım
E
Teknoloji yatırımı
Soru 17

Belirli bir dönemdeki toplam borç stokunun GSYH içerisindeki oranına ne ad verilir?

A
Kamu kesimi borçlanma gereksinimi
B
Kısmi borç yükü
C
Bireysel borç yükü
D
Massetme kapasitesi
E
Toplam borç yükü
Soru 18

Döviz kurları, faiz oranları ve fiyat hareketlerinin borçlanma maliyetlerini etkilemesi aşağıdaki borç yönetimi risklerinden hangisini ifade eder?

A
Makro risk
B
Kredi riski
C
Operasyonel risk
D
Genel risk
E
Piyasa riski
Soru 19

Hazine bonosu ya da devlet tahvilinin ödemesinin yapıldığı güne ne ad verilir?

A
Ödeme planı
B
Vade
C
itfa tarihi
D
Konslidasyon tarihi
E
Arbitraj tarihi
Soru 20

Devlet borçlanmasının; bireylerin elindeki atıl durumda olan tasarruflardan sağlanması ve elde edilen borcun devlet eliyle mal ve hizmet ahırımda kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Bütçe açığı
B
Konvertibilite
C
işsizlik
D
Enflasyon
E
Deflasyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...