Devlet Bütçesi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Devlet Bütçesi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Performans bütçe sisteminin bütçe hazırlıklarında kullandığı son aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Raporlama
B
Ölçüm
C
Girdi ölçümü
D
Sonuçlandırma
E
Sınıflama
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi nedensel tahmin yöntemlerinden biridir?

A
Box-Jenkins tekniği
B
Otomatik usuller
C
ARMA modeli
D
Regresyon analizi
E
Hareketli ortalamalar tekniği
Soru 3

“Budget” kelimesi ilk defa aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?

A
İngiltere
B
Fransa
C
İtalya
D
İsveç
E
Almanya
Soru 4

Telafi edici bütçe kuramı aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

A
Fritz Neumark
B
David Ricardo
C
John Stuart Mili
D
Alvin Harvey Hansen
E
William Henry Beveridge
Soru 5

En küçük yerel idare birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belediye
B
Köy
C
Mahalle
D
il
E
Kasaba
Soru 6

İktisadi Devlet Teşekkülü’nün sermayesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sermayesinin %100'ü devlete ait
B
Sermayesinin %51'i devlete ait
C
Sermayesinin %45'i devlete ait
D
Sermayesinin %20'si devlete ait
E
Sermayesinin %10'u devlete ait
Soru 7

Maliye Bakanlığı aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin içerisinde yer alır?

A
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
B
Sosyal güvenlik kuruluşları
C
Özel bütçeli kuruluşlar
D
Genel bütçeli kuruluşlar
E
Döner sermayeli kuruluşlar
Soru 8

Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanım geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Belediye Encümeni
B
içişleri Bakanı
C
Danıştay
D
Vali
E
Sayıştay
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yedek ödeneklerden biri değildir?

A
Öngörülmeyen giderler ödeneği
B
Kur farklarını karşılama ödeneği
C
Mülteci ve göçmen giderleri ödeneği
D
Yurtdışına yapılan transferler ödeneği
E
Yatırımları hızlandırma ödeneği
Soru 10

Analitik bütçe sınıflamasından önceki dönemlerde uygulamada eksikliği hissedilen sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonel sınıflama
B
idari sınıflama
C
Kurumsal sınıflama
D
Ekonomik sınıflama
E
Finansman tipi sınıflaması
Soru 11

Kamu kesimindeki hiyerarşik yapıyı ortaya koyan sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonel
B
Finansman tipi
C
Kurumsal
D
idari
E
Ekonomik
Soru 12

Aşağıdaki hangisi kurumsal sınıflandırmanın birinci düzey kurumsal kodlar grubu içerisinde yer almaz?

A
Özel Bütçeli Kurumlar
B
il Özel idareleri
C
Belediyeler
D
Sayıştay
E
Gelir idaresi Başkanlığı
Soru 13

Sayıştay'ın denetimini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Bakanlar Kurulu
C
TBMM
D
Danıştay
E
Maliye Bakanlığı
Soru 14

Geçici bütçe ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A
Bütçe tasarısının reddi halinde başvurulur.
B
Geçmiş yıl bütçesi esas alınır.
C
Altı ayı geçmez.
D
Çeşitli nedenlerle bütçe yasasının yetiştirilmemesi nedeniyle başvurulur.
E
Geçici bütçe süresinden sonra kalan süre için yeni bütçe yapılır.
Soru 15

Merkezi bütçe kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu'nda en çok kaç gün içinde görüşülüp karara bağlanır?

A
75
B
55
C
45
D
25
E
15
Soru 16

Mali yılbaşında kuruluşların ödeneklerini kullanabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Aktarmanın yapılması
B
Muhasebe elemanlarının incelemesi
C
Giderlerin gerçekleşmesi
D
Ödeneklerin serbest bırakılması
E
ita emrine bağlanması
Soru 17

Yedek ödenekten aktarma yapmaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliye Bakanlığı
B
Başbakanlık
C
Bakanlar Kurulu
D
Kalkınma Bakanlığı
E
TBMM
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “özel gelir” uygulamasının kaynaklarından biridir?

A
Emlak vergisi payı
B
Örtülü ödenek
C
Kurum hasılatından pay
D
Bağış ve yardımlar
E
Yedek ödenek
Soru 19

Mali yılbaşındaki ödenekten daha fazla harcama yapmayı, Merkezi Kesin Hesap Kanunu'yla kabul eden ödenek uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaydedilen ödenek
B
Örtülü ödenek
C
Tamamlayıcı ödenek
D
Likit karşılığı ödenek
E
Devirli ödenek
Soru 20

Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri için,devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin isterleri için Başbakanlık bütçesine konulan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Likit karşılığı ödenek
B
Tamamlayıcı ödenek
C
Kaydedilen ödenek
D
Devir eden ödenek
E
Örtülü ödenek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...