Devlet Bütçesi 2017-2018 Final Sınavı

Devlet Bütçesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ödenek miktarlarının detaylı olarak yasama organı tarafından kabul edilerek, onun değiştirilmesinin yürütme organı tarafından yapılamamasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Samimiyet
B
Açıklık
C
Genellik
D
Birlik
E
Bölüm onayı
Soru 2

Bütçe uygulamasında kamu ile vatandaşlar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü hangi bütçe işlevinin bir sonucudur?

A
Şeffaflık
B
Hukuki
C
Hesap verebilirlik
D
Gelir dağılımı
E
Siyasi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi performans bütçeye getirilen eleştirilerden biri değildir?

A
Girdilere önem vermemesi
B
Bazı performans ölçülerinin uygun olmaması ve yanıltıcı olması
C
Kamu yöneticilerinin performans bütçeyi zor bulmaları
D
Bütçe dengesini dikkate almaması
E
Bürokratların performans bütçeyi sevmemesi
Soru 4

Harcama ve gelir tahminlerinde daha çok sübjektif olan yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamusal
B
Nitel
C
Simetrik
D
Nicel
E
Asimetrik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki kamu tüzel kişileri arasında yer almaz?

A
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
B
Kamu iktisadi teşebbüsleri
C
Mahalli idareler
D
Sosyal güvenlik kuruluşları
E
Özel bütçe kapsamındaki idareler
Soru 6

Türkiye İş Kurumu aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin kapsamında yer alır?

A
Genel bütçeli kuruluşlar
B
Döner sermayeli kuruluşlar
C
Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar
D
Özel bütçeli kuruluşlar
E
Sosyal güvenlik kuruluşları
Soru 7

Genelde yarı kamusal mal/hizmet üreten, ayrı ayrı tüzel kişiliklere sahip, kendine ait geliri ve mal varlığı olup kendi nakit yönetimlerini yapan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal güvenlik kuruluşları
B
Mahalli idareler
C
Özel bütçeli idareler
D
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
E
Genel bütçeli idareler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli kuruluşların ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Hazine birliği kapsamında sayılmaları
B
Mal varlıklarını onlar adına Maliye Bakanlığının yürütmesi
C
Aynı nakit idaresi altında olmaları
D
Kendilerine ait gelirlerinin olması
E
Tek bir tüzel kişilik altında toplanmaları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sınıflama içerisinde yer alan yedek ödeneklerden biri değildir?

A
Öngörülmeyen giderler ödeneği
B
Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği
C
Kur farklarını karşılama ödeneği
D
Mülteci ve göçmen giderleri ödeneği
E
Yatırımları hızlandırma ödeneği
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sınıflama içerisinde yer almaz?

A
Faiz giderleri
B
Personel giderleri
C
Sağlık giderleri
D
Sermaye giderleri
E
Mal ve hizmet alım giderleri
Soru 11

Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse edildiğini gösteren sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevsel sınıflama
B
idari-fonksiyonel sınıflama
C
Ekonomik sınıflama
D
Finansman tipi sınıflaması
E
Kurumsal sınıflama
Soru 12

Kamu kesimindeki hiyerarşik yapıyı ortaya koyan analitik bütçe sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansman türü sınıflaması
B
idari-fonksiyonel sınıflama
C
Ekonomik sınıflama
D
işlevsel sınıflama
E
Kurumsal sınıflama
Soru 13

Gelecek üç yıla ilişkin kamu gelir ve gider tahminlerini içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütçe hazırlama rehberi
B
Yatırım programı hazırlama rehberi
C
Orta vadeli mali plan
D
Orta vadeli program
E
Bütçe çağrısı
Soru 14

Harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütenlere ne ad verilir?

A
Harcama yetkilisi
B
Muhasebe yetkilisi
C
ita amiri
D
Gerçekleştirme görevlisi
E
Sayman
Soru 15

TBMM’ye sunulan merkezi yönetim bütçe yasa tasarısında ve eklerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Orta vadeli program
B
Yıllık ekonomik rapor
C
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri
D
Kamu borç yönetimi raporu
E
Orta vadeli mali planı da içeren bütçe gerekçesi
Soru 16

Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi
B
Hukuki
C
Ön mali
D
E
Dış
Soru 17

Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların ( B ) işaretli cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarların üzerinde gerçekleşen gelirler karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Likit karşılığı
B
Devirli
C
Tamamlayıcı
D
Gelir fazlası karşılığı
E
Kaydedilen
Soru 18

Yatırımları hızlandırma ödeneği aşağıdaki ödenek türlerinden hangisinin bir örneğidir?

A
Yedek
B
Devreden
C
Likit karşılığı
D
Tamamlayıcı
E
Kaydedilen
Soru 19

Örtülü ödeneğin genel bütçe ödeneğine oranı binde kaçtır?

A
5
B
10
C
25
D
40
E
50
Soru 20

Mali yılbaşındaki ödenekten daha fazla harcama yapmayı Kesin Hesap Kanunu'yla kabul eden ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaydedilen
B
Devirli
C
Örtülü
D
Likit karşılığı
E
Tamamlayıcı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...