Devlet Bütçesi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Devlet Bütçesi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devletin bir yıl sonra neler satın alacağı ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını dikkate alan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performans
B
Program
C
Klasik
D
Torba
E
Yeni performans
Soru 2

Devlet hizmetlerinin gerektirdiği maliyetleri vergilerle veya borçlanmayla karşılanması tartışması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Hukuki
B
Mali
C
Siyasi
D
Etkinlik
E
istikrar
Soru 3

Politika ve program analizlerinde girdilerle çıktıları dikkate alan karar alma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birim maliyet
B
Verimlilik
C
Etkenlik
D
Nedensel maliyet
E
Etkinlik
Soru 4

Yasama organının, bütçe ile ilgili kendisine ait hak ve yetkileri kullanmaya ve bütçe işlemleri yapmaya yürütme organına yetki vermesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Samimiyet ilkesi
B
Bölümler itibariyle onaylama ilkesi
C
Genellik ilkesi
D
Önceden izin alma ilkesi
E
Yıllık ilkesi
Soru 5

Döner sermayeli işletmeler, bütçe kanununda yer alan hükümler çerçevesinde aylık gayri safi hasılatlarının yüzde kaçını genel bütçeye aktarırlar?

A
50
B
30
C
15
D
10
E
5
Soru 6

Sağlık Bakanlığı aşağıdaki kuruluşların hangisinin içinde yer alır?

A
Özel bütçeli kuruluşlar
B
Genel bütçeli kuruluşlar
C
Sosyal güvenlik kuruluşları
D
Döner sermayeli kuruluşlar
E
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
Soru 7

Genel bütçeli ve özel bütçeli kuruluşların kapasitelerinin atıl kaldığı zamanlarda özel mal ve hizmetler üretebildikleri kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
KİTler
B
Bütçe dışı fonlar
C
Katma bütçeler
D
Sosyal güvenlik kurumlan
E
Döner sermayeli kuruluşlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli kuruluşların ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Aynı nakit idaresi altında olmaları
B
Tek bir tüzel kişilik altında toplanmaları
C
Kendilerine ait gelirlerinin olması
D
Hazine birliği kapsamında sayılmaları
E
Mal varlıklarını onlar adına Maliye Bakanlığının yürütmesi
Soru 9

Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan karşılandığını gösteren sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal
B
idari
C
Fonksiyonel
D
Finansman tipi
E
Ekonomik
Soru 10

Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse edildiğini gösteren sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansman tipi sınıflaması
B
Kurumsal sınıflama
C
idari-fonksiyonel sınıflama
D
işlevsel sınıflama
E
Ekonomik sınıflama
Soru 11

Analitik bütçe sınıflamasından önceki dönemlerde uygulamada eksikliği hissedilen sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonel sınıflama
B
Kurumsal sınıflama
C
Gelirin ekonomik sınıflaması
D
Finansman tipi sınıflaması
E
Ekonomik sınıflama
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sınıflama içerisinde yer alan yedek ödeneklerden biri değildir?

A
Kur farklarını karşılama ödeneği
B
Yatırımları hızlandırma ödeneği
C
Öngörülmeyen giderler ödeneği
D
Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği
E
Mülteci ve göçmen giderleri ödeneği
Soru 13

Gelecek üç yıla ilişkin kamu gelir ve gider tahminlerini içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütçe çağrısı
B
Orta vadeli mali plan
C
Bütçe hazırlama rehberi
D
Orta vadeli program
E
Yatırım programı hazırlama rehberi
Soru 14

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üşt yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçekleştirme görevlisi
B
Tahakkuk memuru
C
iç denetçi
D
Ödeme sorumlusu
E
Harcama yetkilisi
Soru 15

TBMM Genel Kurulunda Başbakanlığın ödeneklerini 10 milyon Türk Lirası arttırmayı amaçlayan değişiklik önergesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Bütçe Komisyonu onaylarsa oya sunulur.
B
Gerekçesine bakılıp karar verilir.
C
Anayasaya aykırıdır, reddedilir.
D
Doğrudan oya sunulur.
E
Maliye Bakanı onaylarsa oya sunulur.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bütçe kanununa ekli 'C' cetvelinin kapsamında yer alır?

A
Tüm gelir kaynaklarından tahsil olunacak miktarların tahminleri
B
Tüm harcamacı kuruluşların ödenek miktarları
C
Bütçe kanununda gösterilmesi gereken parasal sınırlar
D
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin dayandığı temel mevzuat hükümleri
E
Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar
Soru 17

Kamu Mali Yönetim Kanunu'nda yer alan “Mali yıl sonunda kullanılmayan ödenekler iptal edilir.” hükmünün istisnası olan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devirli ödenek
B
Personel giderleri ödeneği
C
Yatırımları hızlandırma ödeneği
D
Örtülü ödenek
E
Yedek ödenek
Soru 18

Örtülü ödeneğin genel bütçe ödeneğine oranı binde kaçtır?

A
5
B
10
C
25
D
40
E
50
Soru 19

Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan, eski adı “tahsisatı mesture” olan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yedek ödenek
B
Yatırımları hızlandırma ödeneği
C
Gelir fazlası karşılığı ödeneği
D
Tamamlayıcı ödenek
E
Örtülü ödenek
Soru 20

TBMM tarafından bütçe kanunu ile verilmeyen ancak sonrasında kesin hesap kanunu ile verilen ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yedek ödenek
B
Devir eden ödenek
C
Tamamlayıcı ödenek
D
Likit karşılığı ödenek
E
Kaydedilen ödenek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...