Devlet Bütçesi 2018-2019 Vize Sınavı

Devlet Bütçesi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hükümetlerin tercihlerini parlamentolar aracılığıyla onaylaması ve uygulaması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile ilişkilidir?

A
Mali işlev
B
Siyasi işlev
C
Adalet işlevi
D
Hukuki işlev
E
Ekonomik işlev
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi en az kaynakla en fazla sosyal faydayı sağlayacak biçimde bütçe uygulamasının yapıldığını anlatan denetim türünü ifade eder?

A
Siyasi denetim
B
Hukuki denetim
C
Mali denetim
D
Etkinlik denetimi
E
Dış denetim
Soru 3

I. Mali işlev
II. Hukuki işev
III. Siyasal işlev
IV. istikrar işlevi
Yukarıdakilerden hangileri bütçenin klasik işlevlerindendir?

A
I ve IV
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
Soru 4

Bir ekonomide var olan dışsallıkların giderilmesi için devletin bütçe aracılığı ile bazı görevler üstlenmesinin gerektiği aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile yakından ilişkilidir?

A
Gelir dağılımında adalet işlevi
B
Denetim işlevi
C
Siyasi işlev
D
Ekonomik istikrar işlevi
E
Kaynak tahsisinde etkinlik işlevi
Soru 5

Gelir toplanması, gider yapılması, borç alınması gibi bütçe uygulamasıyla ilgili denetimi düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mali hukuk
B
Ticaret hukuku
C
Bütçe hukuku
D
Borçlanma hukuku
E
icra ve iflas hukuku
Soru 6

Bütçede yer alan gelir ve gider tahminlerinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara uygun olması gerektiğini esas alan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarruf ilkesi
B
Anlaşılır olma ilkesi
C
Alenilik ilkesi
D
Önceden izin alma ilkesi
E
Doğruluk ilkesi
Soru 7

Neumark’ın ortaya koyduğu statik bütçe ilkeleri aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A
Bütçenin uygulanmasını
B
Bütçenin onaylanmasını
C
Bütçenin hazırlanmasını
D
Bütçenin kapsamını ve şeklini
E
Bütçenin mecliste onaylanma sürecini
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre bütçe gelir ve gider tahminleri uygulama sonuçlarının raporlanmasında esas alınan ilkeler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Açıklık - doğruluk - mali saydamlık
B
Açıklık - doğruluk - denklik
C
Açıklık - istikrar - uygunluk
D
Mali saydamlık - denklik - istikrar
E
Açıklık - denklik - kalkınma
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Türk Bütçe Sisteminde bütçenin genellik ilkesinin istisnası olan uygulamalardan biri değildir?

A
Koşullu yardımlar
B
Merkezi yönetim bütçesi
C
Koşullu bağışlar
D
Belirli hizmetlere tahsis edilen borçlanma gelirleri
E
Bütçe dışı fon uygulamaları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçe ilkelerinden biri olan genellik ilkesinin uygulama yöntemlerinden biri değildir?

A
Bütün giderlerin bütçede gösterilmesi yöntemi
B
Bütün gelirlerin bütçede gösterilmesi yöntemi
C
Bütçedeki giderlerin bölümler itibariyle onaylanması yöntemi
D
Adem-i tahsis yöntemi
E
Gayrisafi hasılat yöntemi
Soru 11

Türkiye’ye örnek olan klasik bütçe sisteminin ilk kez ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransa
B
İngiltere
C
Almanya
D
Amerika
E
İtalya
Soru 12

Fransa tarihinde 1614-1789 arası dönem aşağıdakilerden hangisi olarak anılmaktadır?

A
Parasız dönem
B
Bütçesiz dönem
C
Meclissiz dönem
D
Vergisiz dönem
E
Kralsız dönem
Soru 13

İngiltere’de vergileri onaylama hakkını kesin olarak parlamentoya veren 1689 tarihli belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat Fermanı
B
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
C
Bağımsızlık Bildirgesi
D
Haklar Bildirgesi
E
Büyük Özgürlük Şartı
Soru 14

Osmanlı’da 1808’de Padişah ile ayanlar, valiler ve beyler arasındaki ilişkileri kapsayan, vergi düzeni ile adil ve eşit vergi salma konusunda hükümler içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sened-i ittifak
B
Tanzimat Fermanı
C
Islahat Fermanı
D
Kanun-i Esasi
E
Bütçe Nizamnamesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ABD’de 1767’de Tovvnshend yasaları ile getirilen vergilerden biri değildir?

A
Cam
B
Boya
C
Kahve
D
Kurşun
E
Kâğıt
Soru 16

Torba bütçeleme sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bürokrasiye çok geniş takdir yetkisi verir.
B
Harcamaların nereye yapılacağı bilinir.
C
Bütçelerin hazırlanması kolaydır.
D
Yasama ve yürütme organları arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek kolaydır.
E
Hizmet veya bakanlık önceliklerinin belirlenerek farklı programların bu önceliğe göre sıralanması imkânsızdır.
Soru 17

I. Satın alınan kaynaklara odaklı olması
II. Planlamaya dayalı olması
III. Kamu hizmetlerinin fonksiyonel sınıflandırılmasını gerektirmesi
IV. Verimliliğin artırılmasına yardımcı olması
V. Bütçe kararlarında rasyonelliği sağlamaya çalışması
Yukarıdakilerden hangileri PPBS’in temel özeli iklerindendir?

A
I ve V
B
I, II ve III
C
I, IV ve V
D
I, II, III ve IV
E
II, III, IV ve V
Soru 18


Yukarıdaki bütçe örneğinde görülen sınıflama aşağıdaki bütçe sistemlerinden hangisinin temel sınıflamasıdır?

A
Klasik bütçe
B
Torba bütçe
C
Performans bütçe
D
Program bütçe
E
Yeni performans bütçe
Soru 19

Geleneksel performans bütçe ile program bütçenin özelliklerini birleştiren bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Program bütçe
B
Yeni performans bütçe
C
Yatırım bütçesi
D
Klasik bütçe
E
Torba bütçe
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçeleme ile ilgili olumsuz eleştirilerden biri değildir?

A
Devletin katlandığı maliyete değecek sosyal faydanın çıkıp çıkmadığını belirleyememesi
B
Harcamaların alternatif maliyetleri ile ilgilenmemesi
C
Uzun zaman dilimini dikkate almaması
D
Kaynak tahsisinde etkinlik amaçlı olmaması
E
Kamu örgüt yapısında değişikliği zorunlu kılması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...