Dil Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı

Dil Felsefesi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi eşgöndergelidir?

A
Ahlak - Felsefe
B
Kimya öğretmenim - Kimya kitabım
C
En küçük çift doğal sayı - Türkiye’nin başkenti
D
Kitabın ön kapağı - Kitabın arka kapağı
E
“PIRASA” kelimesinin ilk harfi - “KİTAP” kelimesinin son harfi
Soru 2

Günümüz felsefesinde önerme” ile kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tümcenin yapısı
B
Tümceyi anlamak için sorduğumuz soru
C
Tümcenin anlamı
D
Tümcenin bileşenleri
E
Tümcenin özne ve yüklemi
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisinde dil felsefesinin üç temel alt alanı birlikte verilmiştir?

A
semantik - yüklem - pragmatik
B
semantik - sentaks - pragmatik
C
semantik - sentaks - etik
D
yüklem - sentaks - pragmatik
E
semantik - sentaks - yüklem
Soru 4

Russell’a göre tümceler aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A
Nesnelere
B
Doğruluk değerlerine
C
Olgulara
D
Yüklemlere
E
Varlıklara
Soru 5

Aşağıdaki tümcelerden hangisinde çift boşluklu bir yüklem vardır?

A
Yaşayan en uzun basketbolcu 215 cm boyundadır.
B
Emir, Ayşe’den daha kısadır.
C
Ayşe, Cemal ile Merve’nin arasında oturmaktadır.
D
Dünya bir gezegendir.
E
Bu adam müzisyendir.
Soru 6

Rudolf Carnap’ın tanımına göre bir yüklemin doğru olarak yüklemlenebileceği nesneler kümesine ne ad verilir?

A
Kaplam
B
Doğruluk değeri
C
içlem
D
Karşılık
E
Gönderme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi semantiğin temel problemlerinden biri değildir?

A
Anlam nedir?
B
Sözcüklerin bir araya gelerek oluşturdukları tamlama, tümce ve yüklem gibi karmaşık terimler nasıl anlam oluşturur?
C
Sözcükler nasıl anlam kazanır?
D
Bir terimin anlamı ile dünya arasındaki ilişki nedir?
E
Tümce ile o tümceyi duyan dinleyicinin kavradığı düşünce arasındaki ayrılık ne kadardır?
Soru 8

Çağdaş bilim felsefesinde, her bilimsel paradigmanın kendine özgü bir dil oluşturduğu düşüncesinin ortaya atılmasında etkili olan anlam görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütüncülük
B
Davranışçılık
C
Dışsalcılık
D
Doğalcılık
E
Gerçekçilik
Soru 9

Öznelcilik görüşünü bir anlam kuramı olarak ayrıntılarıyla savunmuş ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Locke
B
Kant
C
Platon
D
Frege
E
Russell
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tümce bütüncülüğü görüşünü dile getirir?

A
Tümce, parçalarına ayrılmayan bir bütündür.
B
Sözcükler ancak bir tümce bağlamında anlam kazanırlar.
C
Dilin kurallarına uygun oluşturulmuş bütün tümceler anlamlıdır.
D
Bütün anlamlı tümceler dilin kurallarına uygun oluşturulabilir.
E
Bir tümcenin anlamını bilmek için o tümceyi oluşturan bütün sözcüklerin anlamı bilinmelidir.
Soru 11

Dışsalcılık kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Dış dünyanın anlamı sadece dil aracılığı ile bilinebilir.
B
Sözcüklerin anlamları salt o sözcükleri kullananların kafasında olup bitenlerle değil; dış dünyada ne olup bittiği ile de ilgilidir.
C
Sadece dış dünyada olan şeylerin anlamı bilinebilir.
D
Dil dışında anlam diye bir şey yoktur.
E
Sözcüklerin anlamları sadece dış dünyada ne olup bittiği ile ilgilidir.
Soru 12

“Bir sözcüğün anlamı beyindeki nöronların aktivasyon düzeylerinin karmaşık ilişkisinin bir fonksiyonudur.” diyen bir düşünürün savunduğu öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışsalcılık
B
Davranışçılık
C
idealizm
D
Doğrulamacılık
E
Öznelcilik
Soru 13

Anlamı varlık olarak tümden reddeden kuramlara ne ad verilir?

A
Gerçekçi anlam kuramları
B
Şüpheci anlam kuramları
C
Maddeci anlam kuramları
D
Platoncu anlam kuramları
E
Negatif anlam kuramları
Soru 14

Antik Yunan döneminden bu yana üzerinde tartışılan aşağıdaki sorunlardan hangisi anlam kavramı üzerine felsefi tartışmaların kaynağını oluşturur?

A
Bilgi sorunu
B
Nedensellik sorunu
C
Değişim olanağı sorunu
D
Tümeller sorunu
E
Özdeşlik sorunu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin “boş” kavram diye niteleyeceği bir kavramdır?

A
“0” sayısı
B
Pamuk Prenses
C
Boş küme
D
Demokrasi
E
John Locke
Soru 16

Frege’ye göre hangi ada hangi anlamın verildiği isteğe bağlı olsa da, dil yoluyla iletişim kurmamızı olanaklı kılan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlamın nesnelliği
B
Anlamın kültürden kültüre değişmesi
C
Anlam ile göndergenin aynı olması
D
Anlamın zihinde olması
E
Göndergenin anlamı belirlemesi
Soru 17

Frege’ye göre sonlu sözcük sayısından sonsuz tane tümce üretmemizi sağlayan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüklemlerimizin doymuş dilsel öğeler olmaları
B
Dilin sürekli bir değişim içinde olması
C
Zihnimizin sonsuz bir kapasiteye sahip olması
D
Yüklemlerimizin doymamış dilsel öğeler olmaları
E
Bir yüklemin sonsuz sayıda nesneye gönderme yapabilmesi
Soru 18

Frege’ye göre Kimse bugün beni aramadı. Tümcesi aşağıdaki düşüncelerden hangisini dile getirir?

A
Bugün beni aramayanlar kavramının en az bir insan için doğru olduğunu
B
"________ bugün beni aramadı” yükleminin anlamının bugün beni aramayanlar kavramı olduğunu
C
"________ bugün beni aramadı" yükleminin "kimse” terimine yüklemlenebildiğini
D
Bugün beni aramayanlar kavramının tüm insanlar için doğru olduğunu
E
"Kimse" teriminin göndergesi olan şeyin bugün beni aramadığını
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Frege’ye göre ikinci düzey bir yüklemdir?

A
babasının babası olmak
B
iki katı olmak
C
var olmak
D
küçük olmak
E
gelişmek
Soru 20

Frege’ye göre Dünya yuvarlaktır. tümcesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisine gönderme yapar?

A
Dünyaya
B
Dünyanın yuvarlak olduğuna
C
Yuvarlaklık kavramına
D
Tümcenin anlamına
E
Dünya sözünün anlamına
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x