Dil Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı

Dil Felsefesi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Semantik holistlerin (bütüncülerin) bazılarına göre terimlerin göndergelerini belirlemek için aşağıdakilerden hangisine bakmak gerekir?

A
Somut nesneler olup olmadıklarına
B
Dilsel çerçeve ya da bağlama
C
Resmi sözlükteki karşılıklarına
D
Özne ve yüklemin tümcedeki pozisyonlarına
E
Fiziksel nesneler olup olmadıklarına
Soru 2

Frege’nin kuramına göre bir terimin iki semantik değeri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Dil ve anlam
B
Dil ve doğruluk değeri
C
Doğruluk değeri ve anlam
D
Doğruluk değeri ve gönderge
E
Anlam ve gönderge
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dil felsefesinin temel araştırma konularından biri değildir?

A
Dil ve dünya arasındaki ilişkiler
B
Dil ve düşünce arasındaki ilişkiler
C
Çeşitli dilsel öğelerin, tümcenin anlamının oluşumundaki rolü
D
Yazım yanlışlarının yazılı iletişime etkileri
E
Sözcüklerin anlam ve işlevleri
Soru 4

'Ayşe, doğal olarak sıvı su bulunan tek gezegenin dünya olduğuna inanıyor.' tümcesi ile “Ayşe doğal olarak sıvı su bulunan tek gezegenin güneşe en yakın üçüncü gezegen olduğuna inanıyor.” tümcesinin doğruluk değerleri farklı olabilir. Not: Dünya, güneşe en yakın üçüncü gezegendir.
Bu durum Frege’nin dil felsefesindeki ilkelerinden hangisi ile çelişkili görünmektedir?

A
Gönderme için bileşimsellik
B
Anlam için bileşimsellik
C
İki-değerlilik
D
Çelişmezlik
E
Yeterli neden
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin genel dil görüşünü oluştururken yola çıktığı düşünceyi dile getirir?

A
Mantık hem formel hem de doğal dillerin temelini oluşturur.
B
Matematik felsefeyi örnek almalıdır.
C
Doğal dilde dile getirilip de sayılarla dile getirilemeyen hiçbir düşünce yoktur.
D
Anlam sadece insan zihninin bir parçasıdır.
E
Sadece matematiksel bilgi kesin ve zorunludur.
Soru 6

Aşağıdaki tümcelerden hangisinde tek bosluklu bir yüklem bulunur?

A
Sevim, Banu’dan uzundur.
B
Kimya fiziğe indirgenebilir.
C
4, 3 ve 5 sayılarının arasında bulunur.
D
Ahmet, Selim’i itti.
E
Ankara’nın yüzölçümü 30715m2'dir.
Soru 7

Tümce ve önermeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tümce sembollerden oluşur.
B
Aynı önermeyi iki farklı tümceyle ifade etmek mümkün olabilir.
C
Çoğu dil felsefeci için tümce ve önerme aynı şeydir.
D
Tümceler önermeleri ifade etmek için kullanılırlar.
E
Önerme tümcenin anlamıdır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi öznelci anlam görüşünün yanıtlamakta zorlandığı sorulardan biridir?

A
¡ki ayrı insan için bir sözcüğün aynı anlama gelmesi nasıl olabiliyor?
B
Anlam nedir?
C
Bir sözcüğü anlamak ne demektir?
D
Anlam nerededir?
E
Sözcüğün anlamı ile tümcenin anlamı arasındaki ilişki nasıldır?
Soru 9

Sözcüklerin anlamlarının tek tek değil; bir dilin kavramsal çerçevesi içinde bir bütün olarak kurulduğunu savunan anlam kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrulamacılık
B
Gerçekçilik
C
Dışsalcılık
D
Bütüncülük
E
Öznelcilik
Soru 10

Frege’nin anlamın nesnelliği üzerine düşünceleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Anlamın varlığı bizlerden bağımsızdır.
B
Bir sözcüğün göndergesi nesnel değil özneldir.
C
Anlam fiziksel değildir ve soyuttur.
D
Bir sözcüğe yüklenen anlamın kendisi nesneldir.
E
Anlam dediğimiz şey zihinlerde yer alan öznel bir şey değildir.
Soru 11

Frege’ye göre aşağıdakilerden hangisi dilsel seçimlerimize bağlıdır?

A
Venüs ile Dünya arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü
B
Akşam Yıldızı’nın Sabah Yıldızı ile aynı şey olması
C
Venüs’ün çapı
D
Dil kelimesinin üç harfli olması
E
Venüs sözcüğüne hangi anlamı yüklediğimiz
Soru 12

'Sokrates konuşmayı çok severdi.' tümcesindeki 'Sokrates adı ile Antik çağın büyük filozofu Sokrates arasında ilişkiye dil felsefesinde ne ad verilir?

A
Saptırma
B
Zayıflatma
C
Gönderme
D
Güçlendirme
E
Gerekçelendirme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Mantıkçı Pozitivizm okulunun temel aldığı anlam görüşünü dile getirir?

A
Bir tümcenin anlamı, o tümcenin doğruluk koşullarındadır.
B
Bir tümcenin anlamı, o tümceye verilen davranışsal tepkilerdedir.
C
Bir tümcenin anlamı, o tümcenin farklı bağlamlardaki kullanımıdır.
D
Bir tümcenin anlamı, o tümceye verilen zihinsel tepkilerdedir.
E
Bir tümcenin anlamı, zaman içinde değişim gösteren kültürel bir nesnedir.
Soru 14

Bir sözcüğün anlamının, sözcüğü duyduğumuzda gösterdiğimiz gözlenebilir davranışlarda yattığını öne süren anlam kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğrulamacılık
B
Gerçekçilik
C
Bütüncülük
D
Davranışçılık
E
Öznelcilik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Putnam’ın dil felsefesinde savunduğu görüşlerden biridir?

A
Bir sözcüğün anlamı özneldir.
B
Doğal tür terimlerinin anlamı aslında dış dünyadan bağımsız olarak belirlenir.
C
Bir sözcüğün anlamı ve o anlamın kavranması tümüyle zihinde olup bitenlerle açıklanabilir.
D
Bir sözcüğün anlamı ve o anlamın kavranması sadece zihinde olup bitenlerle açıklanamaz.
E
'Su' sözcüğünün anlamı kişinin zihninde bu sözcüğü duyduğunda beliren imgedir.
Soru 16

Frege’ye göre “ide” ne demektir?

A
Tümcenin anlamı
B
Sözcüğün zihinde çağrıştırdığı öznel imge
C
Sözcüğün anlamı
D
Sözcüğün göndergesi
E
Tümcenin doğruluk değeri
Soru 17

Dışsalcılık kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir sözcüğün anlamını salt kişinin zihninde olup bitenlerle açıklamak olanaksızdır.
B
Bir sözcüğün anlamı, o sözcüğü duyduğunda kişinin vereceği zihinsel tepkide aranmalıdır.
C
Yaşadığımız dünya sözcüklerimizin anlamlarını belirler.
D
Anlam, kafanın içinde değil; dış dünyadadır.
E
Bu öğreti, inanmak, bilmek, düşünmek gibi tüm zihinsel edimler için geçerlidir.
Soru 18

Bir yüklemin kaplamı nedir?

A
O yüklemdeki harflerin sayısıdır.
B
O yüklemin bağdaşmaz olduğu diğer yüklemlerin kümesidir.
C
O yüklemin doğru olarak yüklemlenebileceği nesneler kümesidir.
D
O yüklemin çağrıştırdığı diğer yüklemlerin kümesidir.
E
O yüklemin hangi bilim dalının araştırma konusu olduğudur.
Soru 19

Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi eşgöndergelidir?

A
2’nin 2 katı ve 4’ün yarısı
B
En çok oy alan parti ve seçimleri kaybeden parti
C
4’e bölünebilen en küçük pozitif doğal sayı ve 2’nin karesi
D
Dünyanın uydusu ve Jüpiter’in en büyük uydusu
E
Okulun bahçesi ve okulun çatısı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin aritmetikle ve mantıkla ilgili savlarından biri değildir?

A
Tüm aritmetiksel doğrular aslında mantıksal doğrulardır.
B
Aritmetik mantığa indirgenebilir.
C
Üç sayısı, içinde üç öge bulunan tüm kümelerin kümesidir.
D
Tüm aritmetiksel nesneler aslında mantıksal nesnelerdir.
E
Üç sayısı '3' sembolüyle aynı şeydir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x