Dil Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı

Dil Felsefesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anlam denen şeye ontolojik bir varlık atfetmeyen görüşlere dil felsefesinde ne ad verilir?

A
Negatif Anlam Kuramları
B
Anlam Nihilizmi Kuramları
C
Antisemantik Kuramlar
D
Antirealizm Kuramları
E
Bütüncül Kuramlar
Soru 2

'Öğretmen” sözcüğünün anlamını kavramak için “öğrenci,” “eğitim,” “öğrenme” gibi bir çok sözcüğün de anlamını aynı anda kavramak gerekir.
Yukarıdaki tümceyi kuran kişi aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur?

A
Bütüncülük
B
Doğrulamacılık
C
Dışsalcılık
D
Öznelcilik
E
Gerçekçilik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ifade eden cümlelerin yeni bir bilgi vermediği savma karşıt örnek oluşturur?

A
“Uçan at yoktur” tümcesini kurarken olmayan bir varlık olan uçan ata gönderimde bulunulması
B
Dil felsefesi hakkında bilgisi olmayan birine söylenen “a=a” tümcesi yeni bir bilgi vermezken, “a=b” tümcesinin yeni bir bilgi verir.' cümlesi
C
Venüs adlı gök cismini bilmeyen Babilli birine söylenen “Akşam yıldızı, sabah yıldızıdır.” cümlesi
D
“Bilgi nedir?” sorusunu sorarken yeni bir bilgi edinmeye çalışılması
E
Fransa’nın şu anda bir krallık olmadığını bilmeyen bir Fransız’a söylenecek “Fransa’nın şimdiki kralı mühendistir.” cümlesi
Soru 4

Frege’ye göre anlamların zihnimizde gördüğü işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sentez
B
Tasımlama
C
Sentaktik
D
Analiz
E
Temsil etme
Soru 5

Bir yüklemin doğru olarak yüklemlenebileceği nesneler kümesine ne ad verilir?

A
Yüklemin anlamı
B
Yüklemin içlemi
C
Yüklemin bağlamı
D
Yüklemin kaplamı
E
Yüklemin kavramı
Soru 6

Frege’nin anlam kuramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Anlam soyuttur ve varlığı bağlıdır. bize (öznelere)
B
Anlam soyuttur, ancak (öznelerden) bağımsızdır. varlığı bizden
C
Anlam fizikseldir ve (öznelerden) bağımsızdır. varlığı bizden
D
Anlam fizikseldir ancak (öznelere) bağlıdır. varlığı bize
E
Anlam pragmatiktir ve dolayısıyla bize (öznelere) bağlıdır. varlığı
Soru 7

Frege’ye göre yüklemlerin bir tür__________. olduğu söylenebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A
imleç
B
Oran
C
Edim
D
Fonksiyon
E
Bağıntı
Soru 8

“Ankara, İstanbul’dan küçük, Eskişehir’den büyüktür” cümlesi bir fonksiyon haline getirildiğinde kaç değişkenli bir fonksiyon olur?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 9

Algı yoluyla şeylerin kendileriyle değil, o nesnelerin zihnimizde bıraktığı “izler” ile doğrudan tanışık hale gelebiliriz. Russell, yukarıdaki cümlede geçen 'izler' kavramı yerine aşağıdaki teknik terimlerden hangisini kullanmıştır?

A
Mantık verileri
B
Bilimsel veriler
C
Gönderim verileri
D
A priori veriler
E
Duyu verileri
Soru 10

Bir tümce doğru ise mantıksal değili yanlış olmalıdır. Bir tümce yanlış ise mantıksal değili doğru olmalıdır.
Yukarıdaki ilke için problem yaratan terim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlamlı terimler
B
Gönderimsiz terimler
C
Anlamsız terimler
D
Pragmatik terimler
E
Gönderimli terimler
Soru 11

Russell, basit özne/yüklem tipindeki bir tümcenin öznesini çıkarıp yerine “x” harfini koyduğumuzda dile getirdiğimiz şeye ne ad verir?

A
Yüklem fonksiyonu
B
Önermesel fonksiyon
C
Özne fonksiyonu
D
Değişken
E
Doğruluk fonksiyonu
Soru 12

Orhan Veli 'İstanbul’u Dinliyorum” adlı şiirin yazarı olmayabilirdi.
Yukarıdaki cümleye göre Orhan Veli’nin “İstanbul’u Dinliyorum” adlı şiirin yazarı olması aşağıdaki doğru tiplerinden hangisine bir örnektir?

A
ihtimal içeren
B
Totolojik
C
Zorunlu
D
Çelişkili
E
Olumsal
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir imleyici değildir?

A
Dünya
B
Ankara
C
Hespherus
D
Su
E
Türkiye’nin başkenti
Soru 14

Neptün gezegeni keşfedilmeden önce daha önce keşfedilmiş olan Uranüs gezegeninin yörüngesinde bazı sapmalar saptanmıştı. Bilimciler bu sapmalara neden olanın başka bir gezegen olabileceğine dair bir hipotez ortaya attılar. “Neptün” adının şu tür bir tümceyle dile sunulmuş olduğunu düşünelim: “Uranüs’ün yörüngesinde sapmalara neden olan gezegene “Neptün” adını verelim.” Daha sonra gerçekten de böyle bir gezegen olduğu keşfedilmiş ve bu da tarihe Neptün gezegeninin keşfi olarak geçmiştir.
Buna göre paragrafta, aşağıdaki adlandırma yollarından hangisi kullanılmıştır?

A
Nedensellik
B
Geçiş
C
Çelişmezlik
D
Betimleme
E
Aktarım
Soru 15

Kripke’ye göre 'Standart Metre çubuğunun uzunluğu bir metredir.' tümcesi, aşağıdaki önerme türlerinden hangisine bir örnektir?

A
Olumsal a posteriori
B
Sentetik a posteriori
C
Analitik a priori
D
Olumsal a priori
E
Zorunlu a posteriori
Soru 16

Wittgenstein’ın pragmatikten bağımsız semantik bir alan olamayacağı düşüncesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Anlam kullanımdır.
B
Anlam sentakstır.
C
Anlam semantiktir.
D
Anlam kafadadır.
E
Anlam yoktur.
Soru 17

Austin’e göre aşağıdakilerden hangisi saptayıcı bir cümledir?

A
Orada dur!
B
Dediğime inanmalısın.
C
Dünya yuvarlaktır.
D
Özür dilerim.
E
Kitap masada mı?
Soru 18

Farklı bağlamlarda bir tümcenin kullanımı pek çok faklı amaca hizmet edebilir. Amacımız dinleyiciyi ikna etmeye çalışmak olabilir. Ona soru sormak, bilgisini ölçmek, onu övmek ya da yermek gibi amaçlarımız da olabilir.
Buna göre, bir tümcenin sözel bağlamda kullanımında o tümceyi kullananın amaç ve niyetlerinin belirlediği edimlere Austin tarafından ne ad verilir?

A
Amaçlı tümce
B
Edimsöz
C
Etkisöz
D
Kavramsal yüklem
E
Sözel ima
Soru 19

Wittgenstein bir dili öğrenmeyi ve onu konuşur hale gelmeyi aşağıdakilerden hangisine benzetir?

A
Bir kurallar sistemini öğrenmeye
B
Bir enstrüman çalmaya
C
Bir oyun oynamaya
D
Matematiği öğrenmeye
E
Bir bilgi kazanmaya
Soru 20

Carnap’a göre anlamlı bir soru ancak bir ________ içinden sorulabilir; dilin dışına çıkmayı deneyip diller üstü bir soru sormaya kalkıştığımızda 'metafizik' denen ve gerçekte anlamsız olan bir soru sormuş oluruz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Dilsel çerçeve
B
Dil oyunu
C
Söz edimi
D
Dilsel edim
E
Dünya görüşü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x