Din ve Toplum 2015-2016 Vize Sınavı

Din ve Toplum 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dinin, tarihsel süreç içerisinde evrilerek geliştiğini ve çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere doğru bir gelişme kaydettiğini düşünen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Platon
B
Emile Durkheim
C
Pitrim Sorokin
D
İbni Haldun
E
Max Weber
Soru 2

Din sosyolojisiyle ilgili özel çalışmaları olan, yorumlayıcı sosyolojinin ilk ve en önemli ismi olarak kabul edilen sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Prens Sabahattin
C
Hilmi Ziya Ülken
D
Ernst Troeltsch
E
Robert K. Metron
Soru 3

İbn Haldun’a ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
el-Umran
B
el-Kâmil fi't-Târih
C
Kitabu İbn Haldun
D
el-Milel ve'n-Nihal
E
Mukaddime
Soru 4

Sosyolojinin kurucusu kabul edilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Auguste Comte
C
Karl Marks
D
Emile Durkheim
E
İbn Haldun
Soru 5

Dini “ruhsal varlıklara inanç” temelinde açıklayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn Haldun
B
Cevdet Paşa
C
E. Durkheim
D
E. B. Tylor
E
M. Weber
Soru 6

İtalyan düşünür MachiaveNi'nin Prens adlı eserinde savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalyan topraklarının yabancı devletlerin kontrolüne açılması
B
İtalya'nın birbirinden bağımsız farklı devletlerce yönetilmesi
C
İtalya'nın feodal beyler tarafından yönetilmesi gerektiği
D
Kiliseye karşı bağımsız ve topluma mutlak anlamda hükmeden bir hükümdarın olması
E
İtalyan devletinin Papalığın hizmetine girmesi
Soru 7

Millet Sistemine dayalı bir yapısı olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mısır
B
Roma
C
Bizans
D
Yunan
E
Osmanlı
Soru 8

Türkiye’de benimsenen din-devlet ilişkisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millet modeli
B
Diyanet modeli
C
Karma model
D
Teokratik model
E
Reform modeli
Soru 9

Fundamentalizm kavramının savunduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinleri birleştirmek
B
Dinin aslına dönmek
C
Dinleri bir kenara bırakmak
D
Dinin yeni yorumunu geliştirmek
E
Dinden bağımsız olmak
Soru 10

1517 yılında Almanya’da Protestanlık hareketini başlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aziz Augustine
B
Niccolo Machiavelli
C
Martin Luther
D
Aziz Aqunas
E
James Madison
Soru 11

Feodal dönemde kurumlar üzerinde etkisi büyük olan ve feodal Avrupa'nın ayakta kalmasında etkili olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misyonerler
B
Piskoposluk
C
Manastırlar
D
Papazlar
E
Yerel kiliseler
Soru 12

Sosyal bilimcilerin toplumları bir bütün olarak kavramak ve tarih boyunca değişim ve dönüşümlerini anlamak için topluma uyguladıkları yasalar olarak ifade ettikleri kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adetullah
B
Sosyolojik argümanlar
C
Yasal düzenlemeler
D
Sünnetullah
E
Toplumsal yasalar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kalvinizmin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Kişinin dünyadaki ödevinin, kendini öbür dünyada rahata erdirecek işler yapmak olması
B
Mutlak bir Tanrı'nın varlığı
C
Her bireyin kurtuluşunun Tanrı tarafından önceden belirlenmesi
D
Tanrı'nın dünyayı kendi şanı için yaratması
E
İnsan için kurtuluşun ancak Tanrı'nın merhametiyle mümkün olması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi feodalizmin doğmasının sebeplerinden biri değildir?

A
İmtiyazlıların toprak üzerinde hak ve yükümlülük edinmesi
B
Protestanlığın ortaya çıkışı
C
Barbar kavimlerin Batı'ya göçü
D
Roma İmparatorluğunun yıkılması ve merkezi idarenin çöküşü
E
Köleliğin ortadan kalkması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in Doğu toplumları ve özelde de İslam toprakları için ileri sürdüğü yokluk dizisi kapsamında yer almaz?

A
Sermaye birikiminin yokluğu
B
Sivil toplumun yokluğu
C
Akılcı bir hukukun yokluğu
D
Püriten ahlakın yokluğu
E
Ticaretin yokluğu
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dinin ekonomi ile ilişkisinin en önemli görünümlerinden biridir?

A
Dinin kamu düzenini sağlaması
B
Dinin toplumda sosyalleşme sağlaması
C
Dinin dayanışma duygusunu güçlendirmesi
D
Dinin ekonomi için tutum ahlakı oluşturması
E
Dinin neslin devamı için itici bir güç olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dinin aile ile olan ilişkisinde önemli ortak noktalarından biridir?

A
Kontrol ve denetleme kurumu olmaları
B
Bireylere güç kazandırmak istemeleri
C
Bireylerde tutum ahlakı oluşturmayı amaçlamaları
D
Meşruiyet sağlamak istemeleri
E
Sosyalleştirme amaçlarının olması
Soru 18

David Hume, dinin insanın hangi duygusundan türediğini ileri sürer?

A
Nefret
B
Sevgi
C
Kin
D
Bencillik
E
Korku
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dini toplumsal şartların bir ürünü olarak ele alan klasik sosyologlardan biridir?

A
Tönnies
B
Vico
C
Durkheim
D
İbn Haldun
E
Weber
Soru 20

Din-siyaset ilişkisinde, dinin siyasete yönelik işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyalleştirmeyi sağlama
B
Meşruiyet sağlama
C
Çıkar sağlama
D
Tutum ahlakı kazandırma
E
Sosyal kontrolü sağlama
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x