Din ve Toplum 2017-2018 Vize Sınavı

Din ve Toplum 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Musa'nın Beş Kitabı'nı oluşturan Yahudi Şeriatı'na sıkı sıkıya bağlı ve en yaygın olan Yahudi mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortodoks yahudiliği
B
Kalvinizm mezhebi
C
Protestan yahudilik
D
Zerdüştlük mezhebi
E
Doğuşçu yahudilik
Soru 2

Kari Marx’ın din hakkındaki görüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Din, halkların afyonu ve maddi dünyanın çarpıtılmış bir yansımasıdır.
B
Din, maddi dünyanın en doğru yansımasıdır.
C
Din maddi üretim şekillerinin bir sonucu olarak şekillenmemiştir.
D
Dinin insanları etkisi altına alması peygamberlerle olmuştur.
E
Din, sosyal olaylara etki eden bir altyapı kurumudur.
Soru 3

"el-FasI fi'l-Milel ve Ehvai ve n-Nihal" adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farabi
B
ibn Haldun
C
Şehristani
D
ibn Hazm
E
Gazali
Soru 4

Aşağıdaki eserlerin hangisi İbn Haldun’a aittir?

A
Mukaddime
B
Sosyolojinin Esasları
C
ilm-i içtima
D
el-Umran
E
Kitabu ibn Haldun
Soru 5

Dini ruhsal varlıklara inanç temelinde açıklamaya çalışan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Habermas
B
Comte
C
Durkheim
D
Tylor
E
Weber
Soru 6

Millet Sistemine dayalı bir yapısı olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Roma
B
Mısır
C
Yunan
D
Bizans
E
Osmanlı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiler için helal olan gıdaları ifade eder?

A
Seküler
B
Pulluk
C
Garum
D
Saflık
E
Koşer
Soru 8

“Din, kutsal şeylere, yani bir kenara ayrılmış ve yasaklanmış şeylere ilişkin inanç ve uygulamaların birleşik bir sistemi Kilise diye anılan bir tek ahlaki toplulukta birleştiren inanç ve pratikler, onlara taraftar olanların tümüdür.”
Din olgusu ile ilgili yukarıda verilen tanım aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

A
ibn Haldun
B
Emile Durkhiem
C
Herbert Spencer
D
Emile Burke
E
Joachim Wach
Soru 9

“Krallar ve prensler zorunluluktan dolayı birer piskoposturlar.” düşüncesi aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Niccolo Machiavelli
B
Aziz Augustine
C
Aziz Aqunas
D
Martin Luther
E
James Madison
Soru 10

Protestanlığın Avrupa’ya en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Katolikliğin tersine teokratik devlet anlayışını benimseyerek Avrupa’da yeni bir siyaset anlayışının gelişmesine katkıda bulunması
B
Siyasete ilişkin herhangi bir öğreti sunmaması
C
Ulus devletin gelişmesini kolaylaştırması
D
Avrupa’da din esasına dayalı millet sistemini yerleştirmesi
E
Avrupa’da din devleti geleneğinin oluşmasını sağlaması
Soru 11

________ disiplin,otorite ve düzen sağlayıcı kurumlar olarak feodal dönemde Batı Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu bir kurumsallaşmayı sağlayan dini bir kurumdur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Piskoposluk
B
Yerel kiliseler
C
Manastırlar
D
Protestanlık
E
Misyonerler
Soru 12

“Sosyal kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış, süreklilik kazanmış, eş güdümlenmiş, güçlü bir şekilde onaylanmış ve yaygınlık kazanmış sosyal örüntü, rol ve ilişki yapısıdır.”
Yukarıda “sosyolojiye göre” tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurum
B
Devlet
C
Ahlak
D
Toplum
E
Sivil Toplum Örgütü
Soru 13

Din-ekonomi ilişkisinin en önemli ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsallaştırma
B
Çıkarını düşünme
C
Dayanışma duygusunu güçlendirme
D
Tek düzenliliği sağlama
E
Tutum ahlakı meydana getirme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Latince'de kırsal anlamına gelmektedir?

A
Piskoposluk
B
Semantik
C
Paradigma
D
Pagan
E
Ritüel
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi toprağa dayalı bir örgütlemenin hiyerarşisini belirleyen kurallar, haklar ve yükümlülüklerle sorumlu olan anlayışı ifade eder?

A
Modernlik
B
Sömürgecilik
C
Kapitalizm
D
Sekülerleşme
E
Feodolizm
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi dinin eğitime dair işlevlerinden biri değildir?

A
Tutum ve davranış kazandırma
B
Uzmanlaştırma
C
Bilgilendirme
D
Değerler üretme ve aktarma
E
Sosyalleştirme
Soru 17

“Feodal” kelimesinin eski dönem yönetim tarzını ifade etmek amacıyla ilk kez kullanıldığı dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunanca
B
Osmanlıca
C
Fransızca
D
Almanca
E
Türkçe
Soru 18

Din-siyaset ilişkisinde din aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirmektedir?

A
Fayda sağlamak
B
Meşruiyeti sağlamak
C
Çarpıştırmak
D
Çıkar sağlamak
E
Tutum ahlakını sağlamak
Soru 19

Max Weber’in İslam konusundaki yaklaşımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi valnıstır?

A
Akılcı hukuk yoktur.
B
Ticaret yoktur.
C
Sivil toplum yoktur.
D
Sermaye birikimi gerçekleşmemiştir.
E
Püritenlik yoktur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin sağlanması ve genel yönetimin gerçekleşmesi için çaba sarf eder?

A
Sömürgecilik
B
Örf ve adet
C
Siyaset bilimi
D
Zenginlik
E
Bağımsızlık olgusu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x