Diplomasi Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Diplomasi Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devletinde hariciye bakanı unvanını kullanan ilk devlet adamı kimdir?

A
Patrona Halil
B
İbrahim Paşa
C
Mehmet Akif Efendi
D
Kara Mehmet Paşa
E
Damat İbrahim Paşa
Soru 2

1917 yılında geleneksel diplomasiye darbe vurarak yeni, açık ve ahlaklı bir diplomasiden söz etmeye başlayan ABD Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wİlson
B
Washington
C
Franklin
D
Bush
E
Kennedy
Soru 3

Bugünkü NATO Anlaşmasının 5. maddesine temel gösterilen en eski kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadeş Anlaşması
B
Londra Anlaşması
C
Moskova Anlaşması
D
Ankara Anlaşması
E
Paris Anlaşması
Soru 4

17 . yüzyılda 13 . Louis döneminin başbakanı olarak görev yapan ünlü Fransız diplomat ve siyaset adamı kimdir?

A
Martens
B
Duverger
C
Talleyrand
D
Richelieu
E
Wellesley
Soru 5

Diplomatik temsilcilerin bulundukları ülkelerde ev sahibi ülkelerce istenmeyen kişi ilan edilmesine ne ad verilir?

A
Acquis communataire
B
Sui generis
C
De jure
D
Persona non grata
E
Pacta sund servanda
Soru 6

Avrupa Birliği’nin kurumsal nitelik olarak devletler üstü statü kazandığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
1856 Paris Anlaşması
B
1974 Helsinki Sözleşmesi
C
1978 Camp David Anlaşması
D
1980 Viyana Sözleşmesi
E
1986 Tek Avrupa Nihai Senedi
Soru 7

Diplomaside tüm hukuksal sonuçlarıyla tanımayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protokol
B
Anlaşma
C
De facto
D
De jure
E
Agreman
Soru 8

Ülkesini yurtdışında temsil etme yetkisinin büyükelçide olduğunu gösteren güven mektubu kim tarafından imzalanır?

A
Devlet Başkanı
B
Başbakan
C
Adalet Bakanı
D
Turizm Bakanı
E
Dışişleri Bakanı
Soru 9

Uluslararası hukuk metninde oluşan uyuşmazlıkların siyasi platformda çözümü için görev yapan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avrupa Konseyi’ni kuran sözleşme
B
insan Hakları Beyannamesi
C
Roma Antlaşması
D
Milletler Cemiyeti Sözleşmesi
E
Birleşmiş Milletler Şartı
Soru 10

Özel kişiler veya hükümet dışı kuruluşlar tarafından yürütülen arabuluculuk faaliyetine ne ad verilir?

A
Paralel diplomasi
B
ikinci kanal diplomasisi
C
Özel diplomasi
D
Kısa devre diplomasisi
E
Gayri resmi diplomasi
Soru 11

Ülkeler arasında yapılan anlaşmaların uluslararası hukuka tabi olması için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Büyükelçilerin onaylaması
B
Halkoyuna sunulması
C
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanması
D
Birleşmiş Milletler sekreteryası nezdinde kaydedilmesi
E
Devlet başkanlarının lehine olması
Soru 12

Ortak politikalar söz konusu olduğunda AB müzakere heyetlerine kim başkanlık eder?

A
Parlamento başkanı
B
Konsey başkanı
C
Komisyon başkanı
D
Adalet Divanı başkanı
E
Güvenlik ve dış politika yüksek temsilcisi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi geçiş diplomasisi yöntemlerinden biri değildir?

A
Savaş suçları mahkemesi kurmak
B
Uluslararası tahkime başvurmak
C
Seçim reformu yapmak
D
Yönetim oluşturmak
E
Güvenlik operasyonları düzenlemek
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 21. yüzyıl modern diplomasisinin yeni boyutlarından biri değildir?

A
Akademik diplomasi
B
insan hakları diplomasisi
C
Enerji diplomasisi
D
Çevre diplomasisi
E
insani diplomasi
Soru 15

Günümüzde askeri güçten sonra dış politikanın en önemli aracı sayılan diplomasi konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğitim politikası
B
Enerji politikası
C
Sosyal politikalar
D
Çevre politikası
E
Sınır politikası
Soru 16

Türkiye’nin enerji politikası alanında bir aktör olarak belirmesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğalgaz kaynaklarının işletilmesi
B
Taş kömürü yataklarının işletilmesi
C
Kaya gazı araştırması
D
Yeni petrol yataklarının bulunması
E
Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesinin geliştirilmesi
Soru 17

Türkiye Cumhuriyeti diplomatı ile eş anlamlı olan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşavir
B
Dışişleri Bakanlığı meslek memuru
C
Milletvekili
D
Bakan
E
Müsteşar
Soru 18

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra dışişleri bakanlığı yerine kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evkaf
B
Maarif
C
Hariciye
D
Gümrük
E
Dahiliye
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası ikili iletişimi ve etkileşimi ifade eder?

A
Trilateral
B
Non-lateral
C
Unilateral
D
Multiliteral
E
Bilateral
Soru 20

İstiklal Savaşı boyunca Ankara’da askeri temsilci bulunduran ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Azerbaycan
B
Fransa
C
SSCB
D
Gürcistan
E
Bulgaristan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...