Diplomasi Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Diplomasi Tarihi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Grotius’e göre devletlerarası ilişkilerin her yönüyle tabi olması gereken unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk
B
Silah gücü
C
Yumuşak güç
D
Jeopolitik gerçekler
E
Dini inançlar
Soru 2

Diplomasiyi Diplomasi politika değil, politikayı uygulayan araçtır. şeklinde tanımlayan diplomat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Victor Wellesley
B
Charles Maurice Talleyrand
C
Edmund Burke
D
Albert De Broglie
E
Charles De Martens
Soru 3

Machiavelli için siyasetin tek hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karşı tarafı aldatmak
B
İlişkileri yumuşatmak
C
Güç veya yetki edinmek ve bunu korumak
D
Savaşı önlemek
E
Savaşı kışkırtmak
Soru 4

Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa Konserine kabul edildiği andlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paris
B
İstanbul
C
Berlin
D
Londra
E
Viyana
Soru 5

Büyükelçi kavramını meydana getiren Latince ambactiare teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aracılık yapmak
B
Temsil etmek
C
Mektup ulaştırmak
D
Uzlaştırmak
E
Bir göreve gitmek
Soru 6

Arap dünyasında sahibine İslam diyarlarına girme olanağı veren ve yetkili makamların korunmasını sağlayan, bir nevi pasaport görevi gören serbest geçiş belgesine ne ad verilir?

A
Dar’ül Harb
B
Ferman
C
Tezkere
D
Aman
E
Dar’ül İslam
Soru 7

Soğuk Savaş sırasında Doğu Bloku ülkelerinin kurduğu NATO karşıtı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varşova Paktı
B
Bağımsız Devletler Topluluğu
C
COMECON
D
Şangay Beşlisi
E
OECD
Soru 8

1943’te ülkesinin dışına savaş zamanında çıkan ve uçakla seyahat eden ilk ABD başkanl kimdir?

A
Truman
B
Roosevelt
C
Reagan
D
Churchill
E
Kennedy
Soru 9

1919 Paris Konferansında hükümet başkanlarının oluşturduğu Yüksek Konseye aşağıdaki ülkelerden hangisi dahil değildir?

A
ABD
B
Almanya
C
Fransa
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 10

Osmanlı Devleti'nde İran’a gönderilen elçilerden ulema sınıfından olanlara verilen rütbe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu Beylerbeyi
B
Rumeli Beylerbeyi
C
Anadolu Kadıaskerliği
D
Nişancı
E
Defterdar
Soru 11

Osmanlı Devletinde yurtdışına gönderilen elçilerin görevleri ve yurtdışı deneyimleri hakkında yazıp düzenledikleri raporlara ne ad verilir?

A
Seyahatname
B
Ruzname
C
Ferman
D
Sefaretname
E
Tezkere
Soru 12

Osmanlı Devleti’nin Londra’ya atadığı ilk mukim büyükelçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyyid Ali Efendi
B
Ali Aziz Efendi
C
İsmail Ferruh Efendi
D
Yusuf Agâh Efendi
E
İbrahim Afif Efendi
Soru 13

Aşağıdaki bölgesel güvenlik kuruluşlarından hangisi halen faaliyetlerini sürdürmektedir?

A
SEATO
B
NATO
C
CENTO
D
Varşova Paktı
E
BAB
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi G-8 grubu üyesi ülkelerden biri değildir?

A
Kanada
B
İtalya
C
Almanya
D
Fransa
E
İspanya
Soru 15

Avrupa Birliği tarafından de facto olarak tanınan, Türkiye tarafından ise de jure olarak tanınan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lüksemburg dükalığı
B
Kuzey Kore
C
Andorra
D
KKTC
E
Tayvan
Soru 16

Müzakerecilerin seçiminde rol oynayan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müzakere kabiliyeti
B
Ciddiyet
C
Esneklik
D
Lisan bilgisi
E
Güvenilirlik
Soru 17

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler” çerçevesinde aşağıdaki alanlardan hangisinde şimdiye kadar anlaşma sağlanamamıştır?

A
Ticaret
B
Kültür
C
Ege sorunu
D
Turizm
E
Ekonomi
Soru 18

Açılımı "Çocuklara Yardım Fonu" olan Birleşmiş Milletler kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
WFP
B
UNHCR
C
WHO
D
UNDP
E
UNICEF
Soru 19

Türkiye'nin NATO’ya üye olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
1947
B
1952
C
1960
D
1975
E
1982
Soru 20

Yunanistan’ı Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye olarak kabul etme kararını veren devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tansu Çiller
B
Mesut Yılmaz
C
Turgut Özal
D
Süleyman Demirel
E
Bülent Ecevit
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...