Diş Politika Analizi 2015-2016 Vize Sınavı

Diş Politika Analizi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi grup içerisinde karar alma aşamalarından biri değildir?

A
Seçenekleri grup dışından birileri ile tartışmak
B
En uygun seçeneği belirlemek
C
Karara varmak
D
Problemin şeklini belirlemek
E
Seçenekleri değerlendirmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi devlet seviyesindeki analize göre dış politikada öncelikli belirleyicilerden biri değildir?

A
Ülkenin ekonomik durumu
B
Ülkenin ekonomik yapısı
C
Ülkenin etnik yapısı
D
Ülkenin liderinin yetkinliği
E
Devlet organlarının arasındaki ilişki
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi karar alma sürecinde doğrudan etkili değildir?

A
Liderin sosyal çevresi
B
Lider
C
Danışmanlar
D
Bürokrasi
E
Parlamentodaki muhalefet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi grup içi süreçleri anlamakta kullanılan modellerden biridir?

A
Rasyonel çözüm modeli
B
Oydaşma modeli
C
Baskın çözüm modeli
D
Bağdaşma modeli
E
Sürtüşme modeli
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi dış politikanın belirlenmesinde uygulanan organizasyonel düzenlerden biridir?

A
Doğrudan yaklaşım
B
Tekil yaklaşım
C
Rekabetçi yaklaşım
D
Dolaylı yaklaşım
E
Resmi olmayan yaklaşım
Soru 6

Dış politikada konuların kamuoyu baskısından uzak olması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Foyle
B
Kant
C
Cohen
D
Morgenthau
E
Goldstein
Soru 7

Devleti, her biri kendi özellikleri ve uzmanlıkları olan dolayısıyla farklı tercih ve algılara sahip olan kurum ve birimlerin toplamı olarak gören model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elitist yapı modeli
B
Rasyonalite modeli
C
Bürokratik süreç modeli
D
Lider modeli
E
Örgütsel süreç modeli
Soru 8

Dış politikanın karmaşık yapısının sadeleştirilmesi, daha analitik ve metodolojik bir hale getirilmesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi ile mümkün olur?

A
Metodolojik
B
Analitik
C
Analiz seviyesi
D
Perspektif
E
Çok faktörlü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi liderlerle ilgili yapılan psikolojik çalışmalardaki temel konulardan biri değildir?

A
Liderlerin dünya görüşü
B
Liderlerin motivasyonu
C
Liderlerin karar alma süreçleri
D
Liderlerin güçlü rakiplerinin analizi
E
Liderlerin problemleri çözme yaklaşımı
Soru 10

Bireylerin algıları, seçimleri, davranışları ve hareketleriyle ilgilenen analiz seviyesi yaklaşımına ne ad verilir?

A
Lider öncelikli analiz
B
Birey seviyesinde analiz
C
Sosyolojik analiz
D
Psikolojik analiz
E
Parti öncelikli analiz
Soru 11

Toplumun bir konu ile ilgili yargısını yansıtan düşünce ve kavramların toplamına ne ad verilir?

A
Kamu çıkarı
B
Kamuoyu
C
Kamu yararı
D
Kamu politikası
E
Kamu diplomasisi
Soru 12

Hükümet içerisinde karar alıcılar öncelikli olmak üzere, medya, akademi, sanat, sivil toplum ve iş dünyasında güç sahibi olan bireyleri ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristokrasi
B
Oligarşi
C
Elit
D
Atanmışlar
E
Bürokrasi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi dış politika analizinde süreç kavramının aşamalarından biri değildir?

A
Algı
B
Perspektif
C
Amaç önceliği
D
Odaklanma
E
Problemin tanımlanması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu ile karar alıcılar arasındaki ilişkinin boyutlarından biri değildir?

A
Desteklemeye meyilli olmak
B
Hükümetin görüşlerine tamamen destek vermek
C
Kamuoyunun, karar alıcıların hangi politikayı seçeceklerini doğrudan etkileyebilmek
D
Oyalamak
E
Dış politika yapım sürecini değerlendirmek
Soru 15

Karar alıcılardan topluma ulaştırılacak bilginin geçtiği süreçleri kontrol eden temel mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset
B
Sivil toplum
C
Medya
D
Akademi
E
Bürokrasi
Soru 16

Aktörlerin stratejik ve taktiksel seçimlerini etkileyen, normları, standartları ve ilkeleri incelemek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Operasyonel kod
B
SWOT analizi
C
Lider analizi
D
Odak grup
E
SPSS analizi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik yaklaşımların uluslararası ilişkiler alanına girmesini sağlayan en önemli eserlerden biridir?

A
Güneş Ülkesi
B
Leviathan
C
Prens
D
Dış Politikada Karar Alma
E
Ebedi Barış
Soru 18

Kamuoyunun dış politika karar sürecinde gücünü en etkin kullandığı politik rejim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşrutiyet
B
Sosyalizm
C
Komünizm
D
Faşizm
E
Demokrasi
Soru 19

ABD'li karar alıcıların dış politikada analoji(benzetme) kullanımına örnek olarak gösterilen ve Vietnam Savaşı için kullanılan analoji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Körfez Savaşı
B
Afganistan Savaşı
C
Irak Savaşı
D
Suriye Savaşı
E
Kore Savaşı
Soru 20

Gerçekleşmiş bir olay hakkında daha fazla bilgi bulunduğu için bilinmezi çok olan güncel durumla karşılaştırma yapma sürecine ne ad verilir?

A
Tarihsel muhakeme
B
Karşılaştırmalı muhakeme
C
Sistematik muhakeme
D
Örneklem muhakemesi
E
Mukayese odaklı muhakeme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x